Gå till innehåll

Flyttning förändrar livet – och ofta också FPA-ärendena 

Allmänt | 7.8.2023
skilsmässan leder till förändringar i boendet eller när man på grund av åldern flyttar från det gemensamma hemmet till en servicebostad eller ett vårdhem. FPA hjälper dig i de här förändringarna i livet. 
Lyssna på artikeln
""

Ska du flytta till ditt första egna hem? Grattis till ditt nya hem! 

Det är dags att göra flyttanmälan och packa ditt pick och pack. FPA är med på tröskeln till vuxenlivet och när du flyttar till ditt första egna hem. Spara de här tipsen för flytten:   

 1. När du flyttar hemifrån till ett eget hem, till ett kompisboende eller flyttar ihop med din partner är det ofta första gången som du behöver fundera på den egna ekonomin. Hos FPA kan du ansöka om stöd för din nya livssituation. Till exempel allmänt bostadsbidrag kan vara en lösning. Kolla in de fyra tipsen när du flyttar till ditt eget hem och hur du ansöker om allmänt bostadsbidrag för ett kompisboende.  
 1. Med hjälp av studiepenningen, studielånet och det allmänna bostadsbidraget klarar en ung studerande som inte har något sommarjobb av ekonomin också på sommaren. Läs bostadsbidragstipsen för studerande. Ta också en titt på hur sommarjobbsinkomsterna inverkar på bostadsbidraget.  

Studerande, ska du flytta bort från dina föräldrar? 

Ska du flytta på grund av skilsmässa? Sök en ny riktning i livet med hjälp av FPA   

FPA är med också när en skilsmässa eller separation leder till flera förändringar i livet samtidigt. Den egna ekonomin ställs ofta på huvudet, det kan hända att ett nytt hem ska skaffas och man måste ordna vård och underhåll för barnen för att garantera en ekonomisk lösning som fungerar.  

 1. Separationen leder ofta till att hushållets ekonomi ska hållas i rullning med bara en förälders inkomster. Då kan bostadsbidraget vara till hjälp för boendeutgifterna. Läs anvisningarna för att söka bostadsbidrag så att stödet motsvarar den nya ekonomiska situationen (fpa.fi) och hur förändringarna i parförhållandet påverkar stöden från FPA.  
 1. Efter separationen kan man ansöka om ensamförsörjartillägg till barnbidraget även om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen. Föräldrarna kan sinsemellan komma överens om till vem barnbidraget ska betalas.  
  Läs hur stöden för barnfamiljer påverkas av att föräldrarna separerar eller om ditt barn bor hos dig varannan vecka.
 1. Underhållsbidrag eller underhållsstöd? De här termerna blir i allmänhet bekanta för familjen då föräldrarna separerar och man börjar fundera på var barnen ska bo, på umgängesrätten och på hur barnen ska försörjas. Efter en separation har barnet rätt till underhållsbidrag av den förälder som inte bor tillsammans med barnet. Vad betyder underhållsbidrag och underhållsstöd och vad är en underhållsskyldig? 

Skilsmässan och flytten tog orken till det yttersta. Läs Hannas historia: Skilsmässan och flytten tog orken till det yttersta: ”Jag vet inte hur jag hade klarat mig utan stöd” 

Är det dags att flytta till ett servicehus eller ett vårdhem?  

FPA är också med på tröskeln till ålderdomen när det blir aktuellt att flytta till ett servicehus eller ett vårdhem. Den här förändringen i livet kan också påverka situationen för den partner som fortsätter att bo i det gemensamma hemmet.  

 1. Visste du att den som flyttar till ett servicehus eller ett vårdhem kan ha rätt till vårdbidrag för pensionstagare? Vårdbidraget underlättar det dagliga livet för pensionstagare som har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom. Avsikten är också att stödja deras funktionsförmåga, rehabilitering och vård. Läs mer om vårdbidrag för pensionstagare (fpa.fi)   
 1. Kommer din partner att bo kvar i det gemensamma hemmet? Om pensionen är liten och den ekonomiska situationen är svår, kan bostadsbidraget för pensionstagare hjälpa upp situationen. Läs mer om bostadsbidrag för pensionstagare (fpa.fi)  
 1. Pension och andra stöd räcker inte alltid till för de nödvändiga kostnaderna för boende och andra utgifter i det dagliga livet såsom hyra, mat och läkemedel. Då kan man ansöka om grundläggande utkomststöd från FPA. Läs mer om grundläggande utkomststöd (fpa.fi) 

Läs berättelsen om Marja och Arto och hur de fick ordning på ekonomin när Arto flyttade till ett vårdhem: Arto fick plats på ett vård­hem ett sten­kast från hemmet

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.