Gå till innehåll

Hur inverkar inkomster från sommarjobb på bostadsbidraget?

STUDIER | 3.5.2023
Studerande, fick du sommarjobb? Kom ihåg att en förändring i inkomsterna kan inverka på bostadsbidragets belopp. Bidraget behöver ändå inte alla gånger justeras. Med dessa tips kan du försäkra dig om att bidraget betalas ut till rätt belopp.
Lyssna på artikeln
""

6 tips om hur inkomster från sommarjobb påverkar bostadsbidraget

 1. Ditt bostadsbidrag ska justeras om hushållets sammanlagda inkomster stiger med minst 400 euro eller sjunker med minst 200 euro i månaden jämfört med de inkomster som beaktades i föregående beslut om bostadsbidrag.
  • Märk även tidpunkten när bidraget justeras: om du börjar jobba t.ex. 1.5 justeras bidraget från och med 1.6. Om jobbet börjar senare, t.ex. 2.5. justeras det från och med 1.7. De ändrade inkomsternas påverkar bidraget från justeringstidpunkten.
 2. Ansök inte i onödan om justering av bostadsbidraget!Justering är onödigt till exempel om din anställning är så kortvarig att den tar slut redan före justeringstidpunkten. Justering behövs inte heller om dina inkomster under sommaren redan har beaktats i ditt nuvarande beslut om bostadsbidrag. Om du är osäker på om bidraget behöver justeras, kan du ringa FPA:s telefonservice 020 692 230 eller skicka ett meddelande i MittFPA före du ansöker om justering.
 3. Ansök om justering om du blir klar med studierna och om studiepenningen är den enda inkomst som beaktats i ditt nuvarande beslut om bostadsbidrag.
 4. Vad ska man göra, om bostadsbidraget behöver justeras? Du kan ansöka om justering av bostadsbidraget genast när du har fått sommarjobb och undertecknat arbetsavtalet. Det går enklast att ansöka om justering via MittFPA. Kom ihåg att fylla i ansökan noggrant och bifoga arbetsavtalet till exempel som en bild som du tagit med mobilen och ange i ansökan hur länge sommarjobbet varar och uppskatta hur stor lön du kommer att få. Vid behov kan du ge tilläggsuppgifter om dina inkomster.
 5. Sommarjobbar du på annan ort än studieorten? Om du fortsätter att betala hyra för din stadigvarande bostad, kan du under tillfällig frånvaro få bostadsbidrag i 3 månader. Om varken boendekostnaderna eller dina inkomster ändras, behöver du inte ansöka om justering om flytten är tillfällig. Om du hyr ut hela din lägenhet till någon annan över sommaren, har du inte rätt till bostadsbidrag.
 6. Allmänt bostadsbidrag betalas också under sommaren, så du behöver inte be att ditt bostadsbidrag dras in till exempel på grund av sommarjobb. Bidraget ska dock justeras om det sker en betydande förändring i dina inkomster. Om du inte alls har boendeutgifter under sommaren, ska du komma ihåg att be om att bostadsbidraget dras in.

+ Om du får studiestöd ska du också hålla reda på att din årsinkomst inte överskrider årsinkomstgränsen för studiestöd. En anmälan som har gjorts för bostadsbidraget inverkar inte på studiestödet. Om årsinkomstgränsen för studiestödet överskrids, ska du själv annullera eller återbetala studiestödet.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.