Gå till innehåll

Så här påverkas barnfamiljens förmåner av att föräldrarna separerar

HEM & FAMILJ | 20.1.2018
En separation omkullkastar barnfamiljens liv och leder ofta även till förändringar i familjens FPA-förmåner.
Lyssna på artikeln
Isä ja pojat pelaa Uno-peliä sängyllä.

Stöd efter separationen

  1. Barnbidrag Närföräldern kan ansöka om ensamförsörjartillägg till barnbidraget om barnet är under 17 år. Närföräldern är den förälder som barnen officiellt bor hos. Ensamförsörjartillägget betalas även om föräldrarna har gemensam vårdnad eller om separationen ännu inte är i kraft, förutsatt att föräldrarna bor separat.
  2. Underhållsstöd Föräldern som barnen inte bor hos kan betala underhållsbidrag till barnet. Om föräldrarna inte lyckas komma överens om underhållsbidraget, kan närföräldern väcka åtal. FPA kan betala underhållsstöd till närföräldern om det underhållsbidrag som domstolen fastställer är lägre än underhållsstödet eller om den underhållsskyldiga inte betalar.
  3. Stöd för hemvård eller för privat vård av barn Familjens storlek och inkomster inverkar på hemvårdsstödets vårdtillägg och privatvårdsstödets vårdtillägg. Med vår räknare kan du uppskatta hur stöden i din familj påverkas av separationen.
  4. Allmänt bostadsbidrag En familj med små inkomster kan få bostadsbidrag. FPA granskar boendet årligen även om inga förändringar har skett.  Med vår räknare kan du uppskatta om separationen inverkar på dina möjligheter att få bostadsbidrag.
  5. Utkomststöd Ibland kan det vara ekonomiskt tufft att separera. Om dina inkomster inte räcker till för vardagens alla utgifter kan du uppskatta med räknaren ifall du har möjlighet att få utkomststöd från FPA. Även föräldern som barnen inte bor hos kan ansöka om stöd för utgifter som förorsakas av att träffa barnet.

Enklast skickar du ansökan via webben.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.