Gå till innehåll

ARBETE & FÖRSÖRJNING

Sjukdag­penningens nya kontroll­punkter stärker stödet för arbets­förmågan
Enligt en lag som trädde i kraft i början av året har en insjuknad arbetstagare rätt att oftare än tidigare få en företagsläkares bedömning av sin arbetsförmåga och möjligheterna att återgå till arbetet. De nya tillsatta kontrollpunkterna är när sjukdagpenning betalats för 150 och 230 dagar.
Hälsa | 10.6.2022

Nyaste artiklar

Dags för en paus
Katja Jokiniemi fick sin första arbetsplats inom biblioteksbranschen som alterneringsvikarie på 1990-talet. Nu är det hennes tur att andas ut en stund under sin alterneringsledighet.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.