Gå till innehåll

Kakpolicy för webbplatsen Mittiallt.fi

Sammandrag

FPA ansvarar för att skydda sina kunders och webbplatsbesökares integritet.

Denna kakpolicy gäller webbplatsen mittiallt.fi. Mittiallt.fi är en webbpublikation som riktar sig till FPA:s kunder och arbetsgivarkunder. Mittiallt.fi erbjuder människonära kundberättelser för FPA:s kunder samt bloggar, enkäter och tester som kompletterar sakinnehållet på fpa.fi.

I denna kakpolicy beskriver vi hur FPA och dess partner på webbplatsen mittiallt.fi använder kakor (cookies) och andra motsvarande tekniker för att följa upp användningen och rikta kommunikation (nedan gemensamt ”kakor”). Med hjälp av kakor samlas information om hur och när webbplatsen används. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi förbättra webbplatsens användbarhet och rikta marknadsföring till dem som besökt mittiallt.fi. Dessutom beskrivs det i detta dokument hur FPA genomför enkätundersökningar på webbplatsen mittiallt.fi.

Beteendeinformation som samlats in på mittiallt.fi kombineras inte med andra uppgifter som identifierar användaren personligen och som FPA eventuellt behandlar i något annat sammanhang. Uppgifter i enkäter kombineras inte heller med kakuppgifter.

Användaren kan ge sitt samtycke till användningen av kakor via banderollen för kakor. Även besvarandet av enkäter grundar sig på samtycke som användaren gett. Användaren kan låta bli att ge sitt samtycke eller när som helst återta sitt samtycke.

I detta dokument besvaras följande frågor:

 1. Vilken är FPA:s kontaktinformation?
  2. Vad är kakor och vilka uppgifter samlas in med hjälp av dem?
  3. För vilka ändamål används kakor och uppgifter i anslutning till dem?
  4. Vilka uppgifter samlar man in med hjälp av enkäter och för vilket ändamål används de?
 2. Hur länge lagras uppgifterna?
  6. Hur kan man påverka användningen av kakor?
  7. Vilka andra påverkningsmöjligheter har användaren?
  8. Till vem kan uppgifter lämnas ut eller överföras?
  9. Hur skyddas uppgifterna?
  10. Kan det göras ändringar i denna kakpolicy?

1. Kontaktinformation

Folkpensionsanstalten (FPA)

PB 450, 00101 Helsingfors eller Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors
Telefon: 020 634 11

Kontaktperson:

Kommunikationschef Minna Latvala

Telefon 020 634 1418

fornamn.efternamn(at)fpa.fi

2. Vad är kakor och vilka uppgifter samlas in med hjälp av dem?

På webbplatsen mittiallt.fi används så som på många andra webbplatser kakor och andra motsvarande tekniska lösningar för uppföljning och riktande av kommunikation. En kaka är en liten textfil som sparas i användarens webbläsare och som lagrar information om användningen av mittiallt.fi.

På webbplatsen mittiallt.fi används s.k. förstapartskakor och tredjepartskakor. Förstapartskakor kommer från den webbplats som visas i webbläsarens adressfält. På mittiallt.fi används även tredjepartskakor som kommer från t.ex. leverantörer av reklamteknik och från sociala medier. Endast den server som kakan kommit från kan senare läsa den och känna igen webbläsaren, till exempel när användaren återvänder till en webbplats som han eller hon besökt tidigare.

På mittiallt.fi samlas med hjälp av kakor in information om till exempel

⦁ hur många användare webbplatsen har
⦁ vilken typ av enhet som använts för att besöka webbplatsen
⦁ från vilka webbadresser användarna har kommit till webbplatsen
⦁ vilka enskilda sidor besökarna har besökt.

Kakorna och mittiallt.fi:s servrar sparar också automatiskt uppgifter om vilka sidor webbplatsens användare har besökt. Uppgifterna omfattar i allmänhet användarens sidförfrågan, datum och tid för sidförfrågan, IP-adress för användarens enhet samt webbläsartyp och webbläsarspråk.

Uppgifterna är i sådant format att de inte utan tilläggsuppgifter kan kopplas samman med en enskild användare. Med hjälp av kakor lagras till exempel inte besökarens namn, e-postadress, telefonnummer eller hemadress. FPA kan inte koppla samman de uppgifter som samlats in med hjälp av kakor med en viss person och målet är att ytterligare minska uppgifternas identifierbarhet. Som ett led i användningen av webbanalysverktyg avlägsnas till exempel siffror från användarens IP-adress så att det inte ska vara möjligt för någon att identifiera användaren personligen.

3. För vilka ändamål används kakor och uppgifter i anslutning till dem?

På FPA:s webbplats används följande typer av kakor:

 • Kakor för besöksstatistik och analys: Webbanalysverktygen (Google Analytics och Piwik Pro) använder kakor för insamling av statistiska uppgifter. Uppgifterna samlas in för att man ska kunna analysera besökarantal, intresset för olika innehåll och sätten att använda tjänsten samt för att man ska kunna utveckla webbplatsen.
 • Kakor för riktad marknadsföring: Med hjälp av kakor kan FPA rikta marknadsföring till användare som besökt webbplatsen mittiallt.fi. För riktad kommunikation samarbetar FPA med Adform, Twitter, MediaMath och Facebook. När kakor från de här serviceproducenterna används på mittiallt.fi gör FPA det möjligt att samla in och överföra information till serviceproducenterna i fråga. Dessutom används Google Tag Manager (GTM) för att administrera dessa spårningstaggar.

När det gäller behandlingen av tredjepartskakor gäller den tredje partens villkor. Användaren kan bekanta sig med dessa nedan:

Google Analytics

 • Användningsändamål för kakorna: att samla in och analysera statistisk information om webbplatsen för att utveckla webbplatsen.
 • Här finns närmare information om hur Google använder kakor.

Piwik Pro

 • Användningsändamål för kakorna: att samla in och analysera statistisk information om webbplatsen för att utveckla webbplatsen.
 • Här finns närmare information om hur Piwik Pro använder kakor.

Hotjar

 • Användningsändamål för kakorna: att samla in och analysera statistisk information om webbplatsen för att utveckla webbplatsen.
 • Här finns närmare information om hur Hotjar använder kakor.

Google Tag Manager (GTM)

 • Användningsändamål för kakorna: administration av spårningstaggar, t.ex. Facebook- eller Adform-pixlar.
 • Här finns närmare information om hur Google använder kakor.

Google Double Click

 • Användningsändamål för kakorna: att rikta, genomföra och analysera marknadsföringskommunikation för att kunna visa reklam som sannolikt intresserar besökarna.
 • Ytterligare information: Om användaren har ett Google-konto kan Google koppla samman den identifikationsuppgift som kakan innehåller med besökarens Google-konto. Här finns närmare information om hur Google använder kakor för riktad marknadsföring.

Facebook

 • Användningsändamål för kakorna: att rikta, genomföra och analysera marknadsföringskommunikation för att kunna visa reklam som sannolikt intresserar besökarna.
 • Ytterligare information: Här finns närmare information om hur Facebook använder kakor. Facebook kan koppla samman en kaka som anknyter till besök på mittiallt.fi med en Facebook-användare, om personen har ett Facebook-konto.

Adform   

 • Användningsändamål för kakorna: att rikta, genomföra och analysera marknadsföringskommunikation för att kunna visa reklam som sannolikt intresserar besökarna.
 • Här finns närmare information om hur Adform använder kakor.

MediaMath    

 • Användningsändamål för kakorna: att rikta, genomföra och analysera marknadsföringskommunikation för att kunna visa reklam som sannolikt intresserar besökarna.
 • Här finns närmare information om hur MediaMatch använder kakor.

Twitter

 • Användningsändamål för kakorna: att rikta, genomföra och analysera marknadsföringskommunikation för att kunna visa reklam som sannolikt intresserar användarna.
 • Här finns närmare information om hur Twitter använder kakor.

4. Vilka uppgifter samlar man in med hjälp av enkäter och för vilket ändamål används de?

På webbplatsen mittiallt.fi genomförs enkäter och test med vilka man strävar efter att erbjuda information om social trygghet i ett lättillgängligt format, få respons om webbplatsen och med hjälp av svaren utveckla tjänsten till att bli ännu bättre.

Med hjälp av enkätverktyget ZEF kan man samla in följande uppgifter av användarna:

 • namn
 • e-postadress
 • hemadress
 • telefonnummer
 • ålder
 • födelsedatum
 • utbildning och behörighet
 • kontaktinformation
 • andra personuppgifter som personen lämnat för någon viss enkät.

Insamlingen av de här uppgifterna grundar sig på användarens samtycke. Registret sammanställs endast utgående från de uppgifter som de läsare av webbplatsen mittiallt.fi som besvarat enkäterna har gett för den enskilda enkäten. FPA fastställer de personuppgifter som samlas in av respondenterna för varje enkät. FPA kan också genomföra enkäter så att personuppgifter inte samlas in av respondenterna.

De personuppgifter som samlats in med enkätverktyget ZEF används endast för att leverera eventuella vinster som lottas ut. Uppgifter som angetts i samband med enkäter kopplas inte till kakuppgifter eller personuppgifter som FPA behandlar i något annat sammanhang.

5. Hur länge lagras uppgifterna?

Det finns kakor som används endast under en viss session tills användaren stänger webbläsaren och s.k. permanenta kakor som används från några månader till några år. Användaren kan påverka hur länge de uppgifter som samlats in med hjälp av kakorna lagras genom att tömma kakorna med hjälp av webbläsarens inställningar. Då nollas den tidigare kakprofilen.

Den information som samlas in lagras i regel enligt följande:

 • Kakor för besöksstatistik och analys: Den kakinformation som samlats in i detta syfte raderas från till exempel Hotjar senast inom 365 dagar. Information som samlas in för Google Analytics lagras i regel 26 månader och information som samlas in för Piwik Pro lagras i regel 36 månader.
 • Kakor för att rikta kommunikation: Uppgifter som samlats in för riktad kommunikation behandlas i normala fall några månader. Till exempel FPA:s partner Adform och Mediamath raderar uppgifter senast 13 månader efter det att de samlats in.
 • Personuppgifter i samband med enkäter: Enkätsvaren lagras så länge de behövs för att resultatet av enkäten ska kunna analyseras. Personuppgifter som direkt identifierar respondenten tas bort efter att en eventuell vinst har levererats till respondenten.

6. Hur kan man påverka användningen av kakor?

Användaren ger sitt samtycke till användningen av kakor och till behandlingen av de uppgifter som samlats in via kakorna då användaren första gången besöker webbplatsen mittiallt.fi och klickar på ”Jag godkänner” i banderollen för kakor. Användaren kan låta bli att ge sitt samtycke eller återta sitt samtycke genom att klicka på ”Inställningar” i banderollen för kakor.

En användare som vill göra partnerspecifika val kan blockera och påverka användningen av kakor genom att besöka våra partners webbplatser:

 • Google Analytics: Användaren kan välja att inte låta aktiviteten på sin webbplats vara tillgänglig för Google Analytics genom att installera ett webbläsartillägg som blockerar Google Analytics här. Tillägget förhindrar att JavaScript-koden för Google Analytics (ga.js, analytics.js och dc.js) som körs på webbplatser delar information om besöksaktivitet med Google Analytics.
 • Google DoubleClick: Användaren kan påverka annonsinställningarna för Google här.
 • Facebook: Användaren kan påverka annonsinställningarna för Facebook här.
 • Twitter: Användaren kan påverka annonsinställningarna för Twitter här.
 • Adform: Användaren kan förbjuda riktad marknadsföring här.
 • MediaMath: Användaren kan förbjuda riktad marknadsföring här.
 • Hotjar: Användaren kan förhindra insamlingen av uppgifter här.
 • Piwik Pro: Användaren kan förhindra insamling av data genom att aktivera funktionen Do not track. Se anvisningar för olika webbläsare: Internet Explorer, Firefox och Google Chrome.

Användaren kan också blockera eller ta bort kakor i webbläsarens inställningar. Om man blockerar eller tar bort kakor kan det inverka på de val man tidigare gjort. En kaka som förbjuder riktad marknadsföring och som sparats på en partners webbplats kan till exempel tas bort. Valen är webbläsarspecifika, dvs. användaren måste göra sin val separat i varje webbläsare.

Till exempel i Google Chrome, Internet Explorer och Mozilla Firefox tas kakor bort på följande sätt:

Google Chrome 66

 1. Öppna Google Chrome.
 2. Klicka på menyikonen uppe till höger och välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar.
 4. Under Sekretess klickar du på knappen Innehållsinställningar.
 5. Under Cookies inaktiverar du ”Tillåt att webbplatser sparar och läser data i cookies”.

Internet Explorer 11

 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Klicka på kugghjulsknappen (Verktyg) och välj sedan Internetalternativ.
 3. Välj fliken Sekretess och klicka på Tilläggsuppgifter.
 4. Markera alternativet Blockera under ”Cookies från första part” och ”Cookies från tredje part”. Avmarkera också alternativet ”Tillåt alltid sessionscookies”.
 5. Välj sedan OK.

Mozilla Firefox 52

 1. Öppna Firefox.
 2. Klicka på menyikonen uppe till höger och välj Inställningar.
 3. Välj Sekretess.
 4. Välj rullgardinsmenyn ”Firefox kommer att” under Historik.
 5. Välj ”Inte spara någon historik” i rullgardinsmenyn.
 6. Stäng sidan för inställningar.

Kakorna kan när som helst tas i bruk på nytt. Att ta bort kakorna försvårar inte användningen av webbplatsen.

7. Vilka andra påverkningsmöjligheter har användaren?

Utöver rätten att få information om behandlingen av personuppgifter har användaren enligt dataskyddslagstiftningen även rätt att

 • granska de personuppgifter som finns sparade om honom eller henne
 • få uppgifter korrigerade
 • få uppgifter raderade och att bli glömd
 • ta tillbaka sitt samtycke
 • begränsa behandlingen av uppgifter
 • begära att uppgifter som behandlas automatiskt med stöd av samtycke eller avtal överförs från ett system till ett annat.

I princip kräver genomförandet av ovannämnda rättigheter att FPA kan identifiera användaren personligen. FPA kan inte verkställa rättigheterna utan att användaren lämnar ytterligare uppgifter med vilka användaren och de uppgifter som gäller honom eller henne kan identifieras.

I första hand kan användaren inverka på behandlingen genom att på ovannämnda sätt ändra sina kakinställningar. Vid behov kan FPA kontaktas per telefon, med ett meddelande i e-tjänsten, med en skriftlig begäran till FPA:s registratorskontor eller genom ett personligt besök på något av FPA:s serviceställen. Kontaktinformationen finns i punkt 1. Användaren kan också lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten på adressen www.tietosuoja.fi.

8. Till vem kan uppgifter lämnas ut eller överföras?

FPA anlitar pålitliga partner för riktad kommunikation och gör det möjligt för dem att samla in information på webbplatsen mittiallt.fi med hjälp av kakor och andra motsvarande tekniker för att rikta marknadsföringen. Närmare information om hur partnerna behandlar informationen finns i punkt 3 i denna datasekretessbeskrivning.

De serviceproducenter som FPA anlitar (såsom mediebyråer) kan ha åtkomst till uppgifter som samlas in i samband med användningen av webbplatsen mittiallt.fi. Serviceproducenterna får använda de här uppgifterna endast för FPA:s ändamål. I det här sammanhanget kan FPA överföra de personuppgifter som FPA behandlat utanför EU- och EES-området i enlighet med gällande lagstiftning.

FPA strävar efter att genom avtal säkerställa att partnerna och serviceproducenterna behandlar uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

9. Hur skyddas uppgifterna?

Vid FPA iakttas datasäkerhet och skydd av personuppgifter systematiskt vid all användning och behandling av uppgifter. Datasäkerheten och tillgången till personuppgifterna säkras med ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder. FPA behandlar alla personuppgifter på ett sätt som beaktar datasäkerheten och följer lagen.

Alla som behandlar personuppgifter vid FPA undertecknar en förbindelse om tystnadsplikt. Endast de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete använder dem, i enlighet med sina användarrättigheter.

Uppgifter som samlats in via kakor behandlas också av FPA:s utomstående partner i enlighet med separata avtal. FPA strävar efter att genom avtal säkerställa att datasäkerheten sköts på det sätt som dataskyddslagstiftningen förutsätter.

10. Kan det göras ändringar i denna kakpolicy?

FPA kan göra ändringar i kakpolicyn när det är motiverat, till exempel om syftet med behandlingen av uppgifter ändras eller om myndighetsrekommendationerna eller lagstiftningen ändras. Om ändringar informeras på webbplatsen mittiallt.fi.

Denna kakpolicy publicerades då man på webbplatsen mittiallt.fi tog i bruk banderollen för att administrera användarnas samtycken gällande kakor. Den dataskyddsbeskrivning som tidigare fanns på sidan kan läsas här.

 

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.