Siirry sisältöön

Tietoa evästeistä

Elämässä.fi-verkkosivuston evästekäytännöt

Tiivistelmä

Kela on sitoutunut suojaamaan verkkosivustojensa käyttäjien sekä asiakkaidensa yksityisyyttä.

Nämä evästekäytännöt koskevat elämässä.fi-verkkosivustoa. Elämässä.fi on Kelan verkkomedia henkilö- ja työnantaja-asiakkaille. Elämässä.fi tuottaa Kelan asiakkaille ihmisläheisiä asiakastarinoita sekä blogeja, kyselyjä ja testejä, jotka täydentävät kela.fin asiasisältöä.

Näissä evästekäytännöissä kuvamme, miten Kela ja sen kumppanit käyttävät elämässä.fi-sivustolla evästeitä sekä muita vastaavia seuranta- ja kohdentamisteknologioita (jäljempänä yhteisesti evästeet). Evästeiden avulla kerätään tietoa siitä, miten ja milloin sivustoa käytetään. Näiden tietojen avulla voidaan parantaa verkkosivujen käytettävyyttä sekä kohdentaa markkinointiviestejä elämässä.fi-sivustolla vierailleille. Lisäksi tässä dokumentissa kuvataan, miten Kela toteuttaa elämässä.fi-sivustolla kyselytutkimuksia.

Elämässä.fi-sivustolla kerättyä käyttäytymistietoa ei yhdistetä muihin käyttäjän henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin, joita Kela mahdollisesti muussa yhteydessä käsittelee. Kyselytutkimusten tietoja ei yhdistetä evästetietoihin.

Käyttäjä voi antaa suostumuksen evästeiden käyttöön kautta. Myös kyselytutkimuksiin osallistuminen perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen. Käyttäjä voi olla antamatta suostumusta tai milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.

Tässä dokumentissa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitkä ovat Kelan yhteystiedot?
 2. Mitä evästeet ovat ja mitä tietoja niillä kerätään?
 3. Mihin tarkoituksiin evästeitä ja niihin liittyviä tietoja käytetään?
 4. Mitä tietoja kyselytutkimuksilla kerätään ja mihin tarkoituksiin?
 5. Mikä on tietojen säilytysaika?
 6. Miten evästeisiin voi vaikuttaa?
 7. Millaisia muita vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on?
 8. Mihin tietoja luovutetaan tai siirretään?
 9. Miten tiedot suojataan?
 10. Miten evästekäytäntöihin tehdään muutoksia?

1. Yhteystiedot

Kansaneläkelaitos (Kela)

PL 450, 00101 Helsinki tai Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki
Puhelin: 020 634 11

Yhteyshenkilö:

Viestintäpäällikkö Minna Latvala

Puhelin 020634 1418

etunimi.sukunimi(at)kela.fi

2. Mitä evästeet ovat ja mitä tietoja niillä kerätään?

Kuten monella muulla verkkosivustolla elämässä.fi-sivustolla käytetään evästeitä ja muita vastaavia seuranta- ja kohdentamisteknologioita. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän selaimeen ja tallentaa tietoa käynnistä elämässä.fi-sivustolla.

Elämässä.fi-sivustolla on käytössä ensimmäisen osapuolen ja kolmannen osapuolen evästeitä. Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi elämässä.fi-sivustolla voidaan käyttää ns. kolmansien osapuolien, kuten mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden evästeitä. Vain evästeen asettanut palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja tunnistaa selaimen esimerkiksi käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle.

Elämässä.fi-sivustolla evästeiden avulla kerätään tietoa esimerkiksi siitä,

⦁ kuinka paljon sivustolla on käyttäjiä
⦁ millä päätelaitteilla elämässä.fi-sivustoa on käytetty
⦁ mistä verkko-osoitteesta verkkosivuston käyttäjät ovat saapuneet sivustolle
⦁ millä yksittäisellä sivulla käyttäjät ovat vierailleet.

Elämässä.fi-sivuston palvelimet tallentavat automaattisesti sivustolla käyneiden käyttäjien tekemät sivupyynnöt. Tiedot sisältävät yleensä käyttäjän tekemän verkkopyynnön, pyynnön päivämäärän ja ajan, käyttäjän päätelaitteen IP-osoitteen sekä selaimen tyypin ja kielen.

Eri palveluiden evästeet tallentavat eri asioita. Voit päättää, mitä evästeitä hyväksyt evästeasetuksissa. Tiedot ovat sellaisessa muodossa, että niitä ei voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään ilman lisätietoja. Evästeiden avulla ei tallenneta esimerkiksi käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tai kotiosoitetta. Kela ei voi yhdistää evästeillä kerättyjä tietoja tiettyyn henkilöön, ja pyrkii vähentämään tietojen tunnistettavuutta edelleen. Esimerkiksi osana verkkoanalytiikkatyökalujen käyttöä käyttäjän IP-osoitteesta poistetaan numeroita, jotta käyttäjän henkilökohtainen tunnistaminen ei olisi mahdollista kenellekään.

3. Mihin evästeitä ja niihin liittyviä tietoja käytetään?

Kelan sivustolla on käytössä seuraavanlaisia evästeitä:

 • Kävijämittaus- ja analytiikkaevästeet: Verkkoanalytiikkatyökalut (Piwik Pro ja React&Share) käyttävät evästeitä tilastotietojen keräämisessä. Tietoja kerätään, jotta voidaan analysoida kävijämääriä, sisällön kiinnostavuutta ja palvelun käyttötapoja sekä kehittää verkkosivustoa.

Kolmansien osapuolien evästetietojen käsittelyä koskevat kolmansien osapuolien ehdot, joihin käyttäjä voi tutustua alla:

Piwik Pro

React&Share

4. Mitä tietoja kyselytutkimuksilla kerätään ja mihin tarkoituksiin?

Käyttäjiltä voidaan ZEF-kyselytyökalun avulla kysyä ja kerätä seuraavia tietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • kotiosoite
 • puhelinnumero
 • ikä
 • syntymäaika
 • koulutus ja pätevyys
 • yhteystiedot
 • muut vastaajan tiettyyn kyselyyn antamat henkilötiedot

Näiden tietojen kerääminen perustuu käyttäjän suostumukseen. Rekisteri koostetaan ainoastaan niiden tietojen perusteella, joita kyselyihin vastaavat Elämässä.fi -sivuston lukijat kuhunkin kyselyyn itse antavat. Kela määrittää vastaajilta kerättävät henkilötiedot kussakin kyselyssä. Kela voi myös tehdä kyselyn siten, ettei vastaajilta kerätä henkilötietoja.

ZEF-kyselytyökalulla kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan mahdollisen arvottavan palkinnon toimittamiseen. Henkilötietoja ei yhdistetä Kelan muussa yhteydessä käsittelemiin henkilötietoihin.

5. Mikä on tietojen säilytysaika?

Evästeet ovat voimassa tietyn istunnon ajan, kunnes käyttäjä sulkee selaimen tai ne ovat ns. pysyviä evästeitä, jotka ovat voimassa muutamasta kuukaudesta joihinkin vuosiin. Käyttäjä voi vaikuttaa evästeillä kerättyjen tietojen säilytysaikaan tyhjentämällä evästeet selaimen asetusten avulla, jolloin aiempi evästeprofiili nollautuu.

Tietojen tyypilliset säilytysajat ovat seuraavat:

 • Kävijämittaus- ja analytiikkaevästeet: Piwik Pro:hon kertyvää tietoa säilytetään tyypillisesti 36 kuukautta.
 • Viestinnän kohdentamisevästeet: Markkinointiviestinnän kohdentamiseen kerättyä tietoa käsitellään tyypillisesti joitakin kuukausia.
 • Kyselytutkimusten henkilötiedot: Kyselytutkimusten vastauksia säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kyselyn tulosten analysoimiseksi. Vastaajan suoraan tunnistavat henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun mahdollinen palkinto on toimitettu vastaajalle.

6. Miten evästeisiin voi vaikuttaa?

Käyttäjä antaa suostumuksensa evästeiden asettamiseen ja niillä kerättyjen tietojen käsittelyyn vieraillessaan ja painamalla ”Hyväksy” -painiketta. Käyttäjä voi halutessaan olla antamatta suostumusta, muokata suostumusta tai peruuttaa antamansa suostumuksen klikkaamalla Evästeasetukset-painiketta tai -linkkiä.

Jos käyttäjä haluaa tehdä valintoja kumppanikohtaisesti, käyttäjä voi estää evästeet ja vaikuttaa niihin vierailemalla kumppaniemme sivustoilla:

 • Piwik Pro: Käyttäjä voi estää tietojen keräämisen ottamalla käyttöön selaimen asetuksista Do not track -toiminnon. Tutustu selainkohtaisiin ohjeisiin: Internet Explorer, Firefox ja Google Chrome.

Käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön tai poistaa evästeet verkkoselaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen tai evästeiden poistaminen voi vaikuttaa sivustoilla aiemmin tehtyihin valintoihin, esimerkiksi poistaa kumppanin sivustolla asetetun markkinointiviestinnän kohdentamisen kieltoevästeen. Valinnat ovat selainkohtaisia, eli käyttäjän tulee tehdä haluamansa valinnat jokaisella selaimella erikseen.

7. Mitä muita vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on?

Sen lisäksi, että käyttäjällä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, käyttäjällä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus:

 • tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • peruuttaa antamansa suostumus
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • pyytää antamiensa tietojen, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, siirtämistä järjestelmästä toiseen

Lähtökohtaisesti edellä mainittujen oikeuksien toteuttaminen edellyttää, että Kela voi tunnistaa käyttäjän henkilökohtaisesti. Ilman, että käyttäjä toimittaa lisätietoja käyttäjän ja häneen liittyen tietojen tunnistamiseksi, Kela ei voi toteuttaa yllä mainittuja oikeuksia.

Ensisijaisesti käyttäjä voi vaikuttaa käsittelyyn yllä mainituin tavoin muuttamalla evästeasetuksiaan. Halutessaan käyttäjä voi olla Kelaan yhteydessä puhelimitse, verkkoasioinnin Viestit-toiminnolla, toimittamalla kirjallisen pyynnön Kelan kirjaamoon tai asioimalla henkilökohtaisesti Kelan palvelupisteessä. Yhteystiedot ovat kohdassa 1. Lisäksi käyttäjä voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle osoitteessa www.tietosuoja.fi.

8. Mihin tietoja luovutetaan tai siirretään?

Kela käyttää markkinointiviestinnän kohdentamisessa luotettavia kumppaneita ja mahdollistaa sen, että nämä kumppanit voivat kerätä elämässä.fi-sivustolta tietoa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla markkinointiviestinnän kohdentamiseksi. Kumppaneiden suorittamasta käsittelystä saa lisätietoja tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3.

Kelan käyttämillä palveluntarjoajilla (kuten mediatoimistolla) voi olla pääsy elämässä.fi-sivuston käytön yhteydessä kertyviin tietoihin. Palveluntarjoajat saavat käyttää näitä tietoja vain Kelan tarpeisiin. Kela voi tässä yhteydessä siirtää käsittelemiään henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Kela pyrkii sopimuksellisesti varmistamaan, että kumppanit ja palveluntarjoajat käsittelevät tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Miten tiedot suojataan?

Kelassa tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Henkilötietojen tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Kela käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kaikki Kelassa henkilötietoja käsittelevät antavat vaitiolositoumuksen. Henkilötietoja käyttävät vain kyseisiä tietoja työtehtävissään tarvitsevat henkilöt käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

Evästeiden keräämiä tietoja käsittelevät myös Kelan ulkopuoliset kumppanit erillisten sopimusten mukaisesti. Kela pyrkii sopimuksellisesti varmistamaan, että tietoturvasta huolehditaan tietosuojalainsäädännön edellyttämin tavoin.

10. Voidaanko näihin evästekäytäntöihin tehdä muutoksia?

Kela voi tehdä ajoittain muutoksia näihin evästekäytäntöihin, mikäli se on perusteltua esimerkiksi käsittelyn tarkoitusten muuttuessa tai viranomaissuositusten tai lainsäädännön muuttuessa. Muutoksista tiedotetaan elämässä.fi-sivustolla.

Tämä evästekäytäntö julkaistiin, kun elämässä.fi-sivustolla otettiin käyttöön evästebanneri käyttäjän evästesuostumusten hallinnoimiseksi. Selostetta on päivitetty 30.6.2022. Täällä on luettavissa sivun aiempi tietosuojaseloste.

 • Mistä haluaisit lukea?

  Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.