Gå till innehåll

Hälsa

FPA ordnar två olika slag av kurser för personer med multipel skleros (MS)
På en anpassningskurs får du stöd i den förändrade situation som sjukdomen medför. På en rehabiliteringskurs får du praktiska råd för att klara av vardagen. När du deltar i en kurs får du också värdefullt kamratstöd.
Hälsa | 24.5.2023

Nyaste artiklar

Hälsa | 28.2.2023
”Olikhet är inte längre skrämmande när det är en bekant sak”
Sakke Happonen föddes med 22q11.2-syndrom och lyser upp vardagen i fembarnsfamiljen. Denna sjukdom klassas som sällsynt, men är emellertid det näst vanligaste syndromet efter Downs syndrom. Ett barn med en sällsynt sjukdom kan få rehabilitering via FPA.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.