Gå till innehåll

Hälsa

För vad behövs FPA-kortet? 
Genom att visa upp ditt FPA-kort visar du att du har rätt till sjukförsäkringsförmåner från FPA. Sådana förmåner är till exempel FPA-ersättning för läkemedelskostnader och kostnader för privat sjukvård, samt sjukdagpenning.
Hälsa | 15.11.2022

Nyaste artiklar

Hälsa | 27.5.2022
”Betydande att få kamratstöd”
När Talvikki Porkka, 32, insjuknade i epilepsi förändrades livet på en gång. Rehabiliteringen har underlättats av rätt medicinering och accepterande av sjukdomen.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.