Gå till innehåll

”Framför allt litar jag på att livet ska bära igen”

Livet behandlar oss inte enbart med silkesvantar. Inom ett par år fick Hanna Kuokka stå ut med utbrändhet, arbetslöshet, skilsmässa och tre flyttar.
HEM & FAMILJ | 6.8.2023
Lyssna på artikeln

”Medelklasslivet förändrades helt när jag blev utbränd, och slutligen beslöt jag och min man att vi skulle skilja oss. Vi hade varit tillsammans i tjugo år. Som tur var fick jag både ekonomiskt och moraliskt stöd från FPA. Jag vet inte hur jag hade orkat utan det”, erkänner Hanna, 41.

Skilsmässobeslutet var resultatet av mycket eftertanke och skedde i god anda, men det satte igång en kedja av händelser som var svår att hänga med i. Hanna betonar att även om tidpunkten kanske inte var bästa möjliga, så måste besluten fattas just då.  De återkommande förändringarna tärde på krafterna, men samtidigt började livet på ett nytt kapitel, som länge hade varit i antågande och som inte kunde skjutas upp.

Som pricken över i började coronaepidemin samtidigt spridas. Finland stängdes ned.

”På grund av coronan ändrades min arbetsbeskrivning först en aning, men det räckte inte. Företaget där jag hade arbetat med visuell marknadsföring i ett tiotal år blev tvunget att inleda samarbetsförhandlingar, som ledde till att min karriär där upphörde, och under en tid var jag arbetslös.”

När vi övervägde skilsmässa kändes blotta tanken på att ensam och som arbetslös ansvara för alla boendeutgifter svårt och skrämmande. Hur kan man överhuvudtaget klara av alla utgifter i huvudstadsregionen utan regelbunden inkomst?

Hanna beslöt sig för att ta en paus och flyttade tillsammans med sin dotter i dagisåldern från familjens gemensamma hem i Vanda närmare barndomshemmet i Lahtis över sommaren. Av en slump fick Hanna hyra ett gammalt, stort egnahemshus, precis ett sådant som hon alltid hade drömt om.

”I det skedet hade vi egentligen inget stödnätverk eller vårdhjälp i huvudstadsregionen. Beslutet att flytta kändes bra, eftersom jag kände att jag behövde stöd från mina närstående. Som arbetslös var jag inte heller bunden till orten.”

Hanna sitter i en fåtölj i vardagsrummet och ser fundersam ut.
”Livets stora förändringar inträffade på en gång med en smäll. Jag blev tvungen att tänka om även mitt eget liv och hur jag skulle sköta allt på ett smidigt sätt och så att även de egna krafterna räcker till”, berättar Hanna.

Tjänste­viljan var en glad överraskning

Mitt i livets stora förändringar tog Hanna liksom tidigare hand om sitt lindrigt utvecklingsstörda barn som kräver specialvård. Orken började nå smärtgränsen. Den hade satts på prov redan innan samarbetsförhandlingarna inleddes, varpå Hanna hade sökt hjälp från företagshälsovården på sin dåvarande arbetsplats och fick en remiss till terapi.

Hanna medger direkt att hon inte väntade länge innan hon tog kontakt med FPA. Hennes vänner uppmuntrade henne emellertid att söka hjälp för den utmanande situationen samt att överhuvudtaget ta reda på hurudan hjälp och social trygghet samhället kan erbjuda.

”Själv hade jag just ingen egen erfarenhet av FPA än studiestödet för tjugo år sedan och de barnrelaterade stöden. Jag tvivlade på att jag skulle få något, eftersom jag ägde hälften av bostaden som vi hittills hade bott i tillsammans, även om pengarna i det skedet ännu var fast i bostaden.”

Hanna märkte till sin glädje att hennes fördomar var omotiverade – eller i alla fall att hennes uppfattning var föråldrad.

”Man tog mina behov på allvar, intervjuade mig och kartlade min situation grundligt. Jag fick all information jag behövde från samma plats och jag behövde inte springa från ett ställe till ett annat. Bara genom att läsa på nätet hade jag knappast hittat alla möjligheter.”

Hanna upptäckte att FPA:s tjänster hade förändrats mycket under de senaste tjugo åren, och att det var möjligt att få stöd i en svår ekonomisk situation. Därtill fick hon ensamförsörjartillägg på barnbidraget utan officiell skilsmässa. På egen hand var stöden kanske inte särskilt stora, men många bäckar små gjorde att de kom väl till pass och hjälpte Hanna att komma över det värsta.

Hanna är särskilt tacksam för det mänskliga handlag med vilket FPA tog tag i henne behov. Det kändes särskilt viktigt när den egna orken började tryta.

”Redan första gången frågade någon hur jag har det. Man ringde ännu och säkerställde att mina adressuppgifter var korrekta eller något liknande – det kändes som att man brydde sig om mig.”

LÄS OCKSÅ
Dennis, frånskild två gånger, vet att det tar tid att återhämta sig från en skilsmässa – ”Medlidande funkar inte för män”
LÄS OCKSÅ
Så här påverkas barnfamiljens förmåner av att föräldrarna separerar

Hanna fick stöd från FPA efter skilsmässan.

Vid en separation kommer föräldrarna vanligtvis överens om underhållsbidraget sinsemellan.

För att få FPA:s underhållsstöd måste föräldrarna ha kommit överens om underhållsbidraget som betalas till barnet och barnatillsyningsmanen har fastställt underhållsbidraget med ett underhållsavtal.

Ljus i livets kaos

Den flera år långa psykiska stressen hade slutligen pressat orken så till den grad att Hanna var lättad när hon beviljades FPA:s rehabiliterande psykoterapi. Stressen hade i det skedet redan börjat framträda som fysiska symptom, som man emellertid inte hittade några medicinska orsaker till.

Under den långvariga terapin behandlade Hanna bland annat sina värderingar, levnadsvanor och sitt förhållande till arbetet, inte enbart separationen eller hur det är att vara förälder till ett barn med särskilda behov, även om hon också behandlade dessa frågor tillsammans med terapeuten. Terapin var en storstädning i livet som gav henne viktig vägledning inför framtiden.

”Utan FPA:s hjälp hade jag inte själv haft råd med det.”

”Det blev helt enkelt för mycket på en gång. Det var bra att jag fick gå på terapi och prata med en utomstående som jag tryggt kunde behandla livets smärtpunkter och känslor med. Terapin hjälpte mig att se skogen för alla träd. Jag upplevde att den hjälpte min tillväxt inte bara som människa, utan även att jag överhuvudtaget kunde behålla arbetsförmågan. Utan FPA:s hjälp hade jag inte själv haft råd med det.”

Hanna anser att det är tack vare terapin som hon har lärt sig att vara barmhärtigare mot sig själv – och även medmänniskorna.

”Tidigare var jag mycket ambitiös och högpresterande. Mitt självförtroende ökade i takt med terapin och nu är jag bättre på att identifiera vad jag ska och inte ska gå med på. Jag har lärt mig att stanna upp och njuta av livets förnimmelser. Framför allt litar jag på att livet ska bära igen.”

Hanna viker en orange pläd.
Till hösten börjar familjens dotter på första klass i en skola för barn med särskilda behov. Att ta hand om ärenden för ett barn med särskilda behov innebär en hel del byråkrati, som ibland kan kännas tungt.

Mot nya utmaningar

Efter sommaren i Lahtis förstod Hanna att hennes och dotterns liv emellertid redan var bundna till huvudstadsregionen. Hösten närmade sig och för Hanna kändes det vettigt att dottern skulle gå ut förskolan på det bekanta daghemmet i Vanda.

Med hjälp av bostadsbidrag kunde Hanna flytta till ett nytt hem med sin dotter. Utan stöd skulle hon inte ha haft en chans att flytta till en bostad som också hade plats för ett barn. Efter flytten började livet så småningom ordna upp sig igen. Hanna hittade också en ny arbetsplats.

”Utan stöd skulle hon inte ha haft en chans att flytta till en bostad som också hade plats för ett barn.”

”Ett par månader bodde vi under samma tak med min exmake tills jag hittade en lämplig hyresbostad i närheten. Dottern bodde varannan vecka hos sin pappa och varannan hos mig. När jag hade fått ordning på allt det grundläggande kunde jag satsa på att söka jobb. Sedan dess har jag igen haft arbete, dvs. ungefär i ett och ett halvt år.”

Efter dotterns förskola och ett utmanande första år i skolan kändes det naturligt att flytta igen när hon fick en ny skolplats i Helsingfors. Nu fanns hemmet i Helsingfors, därifrån familjen en gång hade flyttat till Vanda i jakten på en större bostad.

”Om det fanns något jag kunde ändra på, så skulle det vara handikappbidragets tidsbegränsning. Nu måste vi ansöka om det separat för varje år. Detta kräver alltid ett nytt läkarutlåtande, som varje år innebär en några dagar lång sjukhusresa. Det är tungt att om och om igen berätta om sitt eget barns utmaningar när det är fråga om en kromosomavvikelse, som aldrig kommer att ändras.”

Äktenskapet upplöstes slutligen först förra våren, eftersom båda ville ta time out och fundera över hurudan lösning vore bäst även för dottern. Hanna betonar att även om dottern är registrerad hos henne, så är barnets pappa mycket närvarande i dotterns vardag.

Hanna önskar att hon kunde bo länge i sin nuvarande bostad, så att den skulle bli ett riktigt hem. Bostaden är större än föregående och den ligger närmare dotterns skola.

”I det här skedet hoppas jag framför allt att dottern ska kunna trivas i sin nya skola och gå hela grundskolan där. I åratal kändes det som om jag skulle ha tittat på livet genom en slöja. Nu är livet ljust och fullt av färger. Precis som om jag hade bytt svartvit tv mot färg-tv”, skrattar Hanna.

Det här betyder termerna underhålls­bidrag, underhålls­stöd och underhålls­skyldig

Underhållsskyldig: Den förälder som enligt underhållsavtalet eller domstolsbeslutet är skyldig att betala underhållsbidrag.

Underhållsbidrag: Det belopp som fastställs i underhållsavtalet eller underhållsbeslutet och som en underhållsskyldig förälder betalar för underhållet av sitt barn.

Underhållsstöd: Ett stöd som FPA betalar och som kan ansökas i MittFPA till exempel i en situation där den underhållsskyldige inte har betalat det överenskomna underhållsbidraget eller om beloppet är mindre än underhållsstödet på grund av den underhållsskyldiges ekonomiska situation. Läs mer om underhållsstöd.

Vid skilsmässa kan familjen få stöd från FPA

Stöd för boföräldern

Du kan få underhållsstöd från FPA om den underhållsskyldige föräldern inte har betalat det fastställda underhållsbidraget. FPA betalar även underhållsstöd om du har adopterat ett barn själv eller om barnet har fötts utom äktenskapet och faderskapet har inte fastställts.

Underhållsstöd ansöks med FPA:s blankett. Stödet kan ansökas retroaktivt för tre månader. Ett underhållsavtal eller domstolsbeslut ska bifogas till ansökan. FPA behöver det ursprungliga dokumentet om du söker stöd på grund av att den underhållsskyldige inte har betalat underhållsbidrag. En kopia av dokumentet räcker emellertid om du söker stöd på grund av att det fastställda underhållsbidraget är mindre än underhållsstödet.

Ansökan om underhållsstöd förnyas under hösten 2023 för barnets förälder, vårdnadshavare och en annan person som har vårdnaden av barnet. Senare öppnas även en ny ansökan för barn som fyllt 15 år och som bor självständigt. Det blir också lättare att meddela förändringar.

Observera också att om du är ensamförsörjare kan du få höjning av barnbidraget från FPA. Kontrollera också din rätt till allmänt bostadsbidrag med FPA:s räknare om du har svårt att klara bostadskostnaderna.

Hjälp även för den underhållsskyldige

Om du är underhållsskyldig och din ekonomiska situation har ändrats väsentligt efter att beloppet av underhållsbidraget har fastställts, kontakta välfärdsområdets socialväsende och ta reda på om det är möjligt att göra upp ett nytt underhållsavtal.

Kontakta FPA:s indrivningscenter så fort som möjligt om du inte kan betala det överenskomna underhållsbidraget och FPA betalar underhållsstöd. FPA kan bevilja betalningsbefrielse om betalningsoförmågan beror på till exempel arbetslöshet eller arbetsoförmåga. Annars går underhållsskulden till utsökning.

Kontrollera också din rätt till allmänt bostadsbidrag med FPA:s räknare om du har svårt att klara bostadskostnaderna.

Text Maarit Seeling Bilder, video och redigering Kasperi Kropsu

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.