Gå till innehåll

Född i drakens år

Ljusbringare. Det är lille Lukas för sin mamma Yan och sin pappa Jens. När barnet ännu föds i drakens år och på dagen då insekterna vaknar enligt den kinesiska kalendern är utgångsläget fördelaktigt.
HEM & FAMILJ | 27.5.2024
Lyssna på artikeln

Om Yan Allos-Yan hade fött sin son Lukas i sitt eget födelseland Kina hade hon tillbringat en månad efter förlossningen på ett yue zi-center.

Yue zi är en månadslång barnsängstid som hör till den kinesiska traditionen, då mamman får stöd från andra för att återhämta sig efter förlossningen.

”Många mammor och även familjer bor på yue zi-centret i 30–42 dagar efter att barnet har fötts, där man tar hand om mamman och hon till exempel får näringsrik mat som stödjer återhämtningen”, berättar Yan.

”Pappan kan också vara med, men fokus ligger på mamman. Mamman kan amma barnet, men sköter inte det så mycket.”

Yan födde emellertid sitt första barn Lukas på sjukhuset i Esbo. Några dagar senare återvände hon med sin bebis och sin make Jens Allos till sitt hem i Helsingfors.

Yan hade kommit till Finland för att studera nio år tidigare. Jens träffade hon 2021.

När Yan blev gravid trodde hon att Finland skulle vara ett bra land att uppfostra barn i.

”Familjeledighetssystemet kände jag inte så bra, men jag hade förstått att det också uppmuntrade pappor att vara mer närvarande i barnens liv”, säger Yan.

Yan Allos-Yan sitter i en fåtölj med barnet i famnen. Jens sitter bredvid.
Lukas föddes i drakens år. ”Draken är det enda mystiska djuret bland de kinesiska djurens år och har därför en speciell andlig betydelse. Därför vill många få barn just under drakens år”, berättar Yan.

Av språkskäl föll utredning av föräldra­ledigheten på pappan  

Efter ett positivt graviditetstest besökte Jens FPA:s webbplats. Han kände inte heller till det finländska familjeledighetssystemet i detalj.

”Jag hade hört att det hade förändrats, men jag visste inte exakt hur”, säger Jens.

Det blev Jens jobb att reda ut saken, eftersom det fanns bättre informationen på finska.

”Informationen var också tydlig”, säger Jens.

Under graviditeten kan familjen ansöka om moderskapsunderstöd från FPA, som är en moderskapsförpackning eller ett penningbelopp på 170 euro. Jens och Yan valde moderskapsförpackningen, eftersom det var deras första barn och de hade inget av allt det som behövdes.

LÄS OCKSÅ
Föräldrar berättar: ”Moderskaps­förpackningen ger trygghet och ro”

Den gravida föräldern kan få graviditetsledighet cirka fem veckor före beräknad tid och graviditetspenning utbetalas för 40 vardagar. Från och med månaden efter barnets födelse och upp till 17 års ålder får familjen barnbidrag.

Föräldrapenning fås från FPA under 320 vardagar, dvs. cirka 13 månader, och den fördelas i princip jämnt mellan föräldrarna.

 ”Det är bra att pappan kan tillbringa så mycket tid med barnet och skapa en relation med det tidigt”, säger Yan.

LÄS OCKSÅ
Familjeledighets­reformen är välkommen i den mans­dominerade IT-arbets­gemenskapen
Jens och Yan sitter på golvet och leker med Lukas.
När Yan och Jens funderade på vad de skulle kalla sitt barn blev de förtjusta i namnet Lukas. Det uttalas på samma sätt på finska och engelska, och även dess betydelse, ljusbringare, tyckte de om. ”Lukas föddes den dag som insekterna vaknar upp enligt den kinesiska kalendern. Den dagen startar jordbrukssäsongen och ett nytt liv”, säger Yan.

Att planera faderskaps­ledigheten krävde en egen Excel-tabell

”Även om familjeledighetssystemet i teorin verkade tydligt, var det svårare att göra praktiska arrangemang”, säger Jens.

”I en Excel-tabell planerade vi hur många semesterdagar vi hade sparat och antalet föräldrapenningdagar som fanns tillgängliga, och när det vore mest vettigt att vara ledig från jobbet.”

Trots att Jens till en början hade tänkt att han ville tillbringa så mycket tid som möjligt med sin son, började det kännas orealistiskt att vara föräldraledig i ett halvår med tanke på hans arbete. I övrigt upplevde paret också att det skulle vara viktigt för amningen att Yan var hemma med Lukas åtminstone de första sju månaderna.

Sedan Lukas föddes har Jens gjort hybridarbete och varit på kontoret två dagar i veckan.

”När jag kommer hem tar jag Lukas och frågar Yan vad som behöver göras hemma.”

”Jag kan ta en promenad med Lukas i vagnen eller gå till mataffären så att Yan får vila.”

Ett glädjande tillägg i Excel-tabellen var att Yans pensionerade föräldrar ville komma till Finland i flera månader efter att barnet fötts. Under den tiden skulle Yan absolut vara föräldraledig.

”Det är fantastiskt att mina föräldrar kan umgås med Lukas. I Kina är mor- och farföräldrar starkt närvarande i barnbarnens liv, eftersom man inte har långa föräldraledigheter där. När mamman återgår till jobbet tar mor- och farföräldrarna ofta hand om barnet”, berättar Yan.

Till en början hade Yan och Jens själva funderat på att åka till Kina när barnet hade fått de vacciner som behövdes vid cirka sju månaders ålder. Planen övergavs när morföräldrarna ordnade en tre månader lång resa till Finland.

Då planerade de att Jens skulle överlåta en del av sina öronmärkta föräldrapenningdagar till Yan. När morföräldrarna återvänder till Kina stannar Jens hemma med Lukas i ungefär sex veckor. Yans jobb på ett IT-företag är sådant att hon enkelt kan återvända till jobbet i en och en halv månad och sedan fortsätta sin ledighet.

LÄS OCKSÅ
Föräldra­ledigheterna fördelas jämnare mellan föräldrarna – så här påverkar den kommande reformen familjerna
LÄS OCKSÅ
Tre föräldrar berättar: Så här använder vi familje­ledigheterna

Den gemensamma föräldra­ledigheten kunde ha varit längre

Men en större utmaning för att dela ledigheten kvarstod: hur skulle Yans yue zi ordna sig? Föräldrarna kan ha föräldraledigt högst tre veckor samtidigt.

”Efterkontrollen är inte heller förrän sex veckor efter förlossningen, eftersom det tar så lång tid för livmodern att återhämta sig från graviditeten”, säger Yan.

Paret löste saken så att Jens efter tre veckors pappaledighet tog ytterligare en vecka ledigt från jobbet. På så sätt kunde han vara hemma med Yan och Lukas i fyra veckor, ungefär lika länge som det kinesiska yue zi.

Nu när Lukas är två månader gammal tycker både Jens och Yan att det här var en bra lösning.

Lukas föddes en vecka sent och förlossningen var lång. I början var det intensivt att sköta barnet, och ensam hade det säkert varit tungt, berättar Yan.

”Det var bra att Jens var hemma medan jag återhämtade mig från förlossningen. Vi kunde ha varit hemma längre tillsammans.”

LÄS OCKSÅ
FPA:s förmåner kan anpassas till din livs­situation: Partiell föräldra­ledighet skapar engagemang i föräldra­skapet
LÄS OCKSÅ
Familjeledigheterna är pensionsgrundande – pensionsräknaren visar hur mycket pension du tjänar in
Jens och Yan leker med barnet på golvet.
För Jens och Yan var det självklart att de skulle välja moderskapsförpackningen. ”Först tänkte vi att vi skulle hämta förpackningen närmare förlossningen, så att vi skulle få förpackningen för barnets födelseår. Nya förpackningar delas ut först när de tidigare har tagit slut. Vi väntade inte, utan hämtade förpackningen så fort vi fick ett graviditetsintyg från rådgivningen”, berättar Yan.

Barnets leende värmer hjärtat

Nu planerar Jens och Yan för Lukas hundradagarsfest. Det är en kinesisk tradition som familjen tänker fira i Finland.

”Den kinesiska kulturen har inte särskilt starka traditioner kring ett barns födelse. Men hundradagarsfesten är emellertid en viktig tradition. Förr i tiden var chansen för att ett spädbarn skulle överleva inte så stor. Hundra dagar har varit en viktig milstolpe”, säger Jens.

I Kina firas dagen med familj och vänner. Enligt Yan påminner festen om bröllopsfester och hålls ofta på restaurang. Man tror att festen ger barnet hälsa och ett långt liv i hundra år.

Lukas fest hålls i Jens föräldrars hem med nära vänner och släktingar.

Vid två månaders ålder är Lukas enligt sina föräldrar ett glatt och på ett positivt sätt även ett envist barn.

”När Lukas vill något gör han det också. Jag är stolt över honom, precis som varje förälder säkert är över sitt eget barn”, säger Jens.

”Lukas sover bra och försöker redan berätta saker för oss. Han ler mycket och det värmer folks hjärtan”, säger Yan.

Så här kan familje­ledigheten delas

 • Föräldern som föder barnet får graviditetspenning för 40 vardagar.
 • Efter barnets födelse betalar FPA föräldrapenning för 320 vardagar. Har barnet två föräldrar fördelas den lika mellan föräldrarna.
 • Båda personer som sköter barnet kan få föräldradagpenning samtidigt under högst 18 vardagar.
 • Av den egna föräldrapenningkvoten på 160 dagar kan högst 63 vardagar överlåtas till den andra personen som sköter barnet, dvs.
  • barnets andra förälder;
  • en partner som inte är förälder till barnet;
  • barnets andra förälders partner;
  • eller annan vårdnadshavare.

Alla dagar behöver inte överlåtas till samma person.

 • Av den egna föräldrapenningkvoten är totalt 97 dagar sådana som inte kan överlåtas. Om man inte använder dem själv blir de helt oanvända.
 • Föräldrapenningen kan även ansökas som partiell, om man arbetar deltid. Den dagliga arbetstiden kan då uppgå till högst fem timmar per dag. Om man har partiell föräldraledighet en dag, betalas en halv dags föräldradagpenning för den tiden.
 • Föräldrar kan få partiell föräldrapenning under samma tid. Partiell föräldraledighet som tas ut samtidigt förbrukar inte dagar som tas ut tillsammans.
 • Föräldraledigheten kan tas ut i olika långa perioder och omväxlande tills barnet fyller två år.
 • Med hjälp av FPA:s Jämförelseverktyg för familjeledigheter kan du se hur fördelningen av familjeledigheten mellan föräldrarna påverkar familjens inkomster.

 

Som expert planerare Pirkko Oksa, planeringsenheten för förmåner och tjänster, FPA
Text Anne Ventelä Bilder, video och redigering Miika Kainu

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.