Gå till innehåll

Tre föräldrar berättar: Så här använder vi familje­ledigheterna

HEM & FAMILJ | 3.5.2022
Familjeledighetsreformen uppmuntrar till att dela på den tid som tillbringas hemma med barnet. Men hur lönar det sig att använda ledigheterna i praktiken och vad är bra att tänka på när man planerar familjeledigheterna? Tre föräldrar delar med sig av sina egna erfarenheter.
Lyssna på artikeln
Bebisen ligger på sängen och pappan är bredvid.

Vårdlediga Teemu: ”Vi ville båda vara hemma med barnet”

Teemu Sjövall, 31, skötare inom småbarnspedagogik, Vanda

”Redan länge innan mitt eget barn föddes tänkte jag att om jag någonsin får ett barn, så vill jag redan i början vara hemma tillsammans med barnet så mycket som möjlig. På så sätt skulle jag lära känna barnet och skapa ett bra förhållande med honom eller henne.

När min dotter Olivia föddes för ett år sedan började vi ganska snart fundera över i vilket skede min sambo Tiina skulle återgå till arbetslivet och jag skulle stanna hemma. För oss var det självklart att vi ville dela tiden hemma så jämlikt som möjligt, och samtidigt ville Tiina inte vara hemma för länge.

Pappa Teemu sätter upp Olivias hår i en hästsvans.
”Jag anser att det är viktigt att man delar på familjeledigheterna. Jag tänker att så här kan pappan också skapa ett bra förhållande med barnet och lär sig samtidigt att uppskatta arbetet som mammorna gör”, säger Teemu.

Vi kom fram till att Tiina först skulle använda moderskaps- och föräldraledigheterna och därefter ännu semestern från jobbet. Sedan tog jag faderskapsledigt, och när hemvårdsstödet började var det naturligt för mig att stanna hemma. Jag har vårdledigt till slutet av juli. Vi söker en plats åt Olivia från början av augusti när det finns flest lediga daghemsplatser. Då är Olivia nästan 1,5 år.

Vi tyckte att det var viktigare att vara hemma med barnet.

Vi sparade pengar inför familjeledigheten för att inte behöva sänka levnadsnivån medan vi var hemma. Vi bedömde förändringen i inkomstnivån med hjälp av FPA:s räknare för föräldradagpenning. För vårdledigheten fick vi betalningsuppskov på bostadslånet.

Vi pratade inte just om hur familjeledigheterna kunde påverka våra arbetskarriärer. Vi tyckte att det var viktigare att vara hemma med barnet. Effekterna på arbetslivet var enligt oss inte lika viktiga som att vi båda skulle få vara hemma så mycket som möjligt med Olivia.

Olivia hjälper pappa att tömma diskmaskinen.
Olivia sover två gånger under dagen och då vilar Teemu och gör nödvändigt hushållsarbete. Händelsevis är tömning av diskmaskinen och tvättmaskinen Olivias favoritsysslor.

Vi har redan under bebisåret delat på barnvårdsansvaret och hushållsarbetet så att min sambo inte ska behöva bära hela bördan. Olivia lägger sig ganska sent på kvällen, så jag har hunnit vara med henne på tu man hand efter arbetsdagen.

Jag tror att vårdledigheten kommer att bli den bästa tiden i mitt liv så här långt. Redan innan Olivia föddes längtade jag efter att få gå på utflykter med henne och träffa andra familjer på biblioteket och i lekparken.”

Laura delar på familje­ledigheten: ”Båda skapar ett personligt förhållande till barnen”

Laura och familjens tvillingpojkar spelar innebandy utomhus.
Laura njuter av sin första familjeledighet med sina tvillingar, men hon visste också att hon inte ville vara borta från arbetslivet i många år. Drygt ett år hemma med barnen passade henne.

Laura Räsänen, 38, specialklasslärare, Joensuu

”Om allt går väl består vår familj i juli av tvillingarna som är 2,5 år och en nyfödd bebis.

När våra tvillingar föddes och vi som flerbarnsföräldrar fick ha familjeledighet samtidigt under fyra månader, så tog vi tillfället i akt. Vi tänkte att det behövdes två vuxna för att ta hand om två nyfödda eller små bebisar. När bebisarna var fyra månader gamla återvände min man till jobbet och jag använde resten av familjeledigheten. Jag fortsatte som vårdledig tills barnen var ungefär ett år gamla. Då blev min man vårdledig tills barnen började på daghem vid två års ålder.

Vi tänkte på förhand att så här kunde vi bägge två skapa ett nära och personligt förhållande med barnen. Jag styr och ställer ofta själv hemma, den egenskapen har jag även på grund av mitt yrke. När jag inte var hemma hade min man mer utrymme att hitta sina egna rutiner och sätt att vara med barnen. Det var fint att följa.

Laura läser bilderböcker på soffan tillsammans med tvillingarna.
Laura fick redan i barndomshemmet en modell av hur hemmets och barnens vård fördelas jämlikt. ”Jag tänkte på jämlik fördelning av föräldraskap redan innan jag lärde känna min nuvarande man.”

Även nu när vi samtidigt är tillsammans med barnen har vi vissa olika styrkor och roller. Barnen har sina egna saker och rutiner tillsammans med sin pappa. Jag tror inte att dessa hade skapats lika lätt om inte min man hade varit hemma med barnen.

Vi hade en så positiv erfarenhet av tvillingarnas familjeledigheter att vi beslöt oss för att fortsätta på samma linje även nu. Vi planerar att vår bebis som föds på sommaren är hemma två år och sedan börjar på daghem. Det här passar oss, eftersom jag själv inte vill vara borta från arbetslivet i flera år. Å andra sidan fick min man en paus från arbetslivet tack vare familjeledigheten, som han annars inte nödvändigtvis hade fått.

Vi beräknade inte egentligen familjeledighetens inverkan på vår ekonomi. Vi är redan så pass gamla att vi har hunnit bygga upp besparingar redan innan barnen föddes. Våra pojkar föddes i januari 2020, och på grund av coronan blev livet fokuserat på hemmet även i övrigt och då var även utgifterna mindre.

Jag ser ivrigt fram emot bebistiden tillsammans med en bebis. När coronan börjar lätta kan jag få uppleva en bebisvardag där man får vara aktiv och göra saker. Min man kommer att ta faderskapsledighet när barnet föds så att hela familjen får vara hemma samtidigt när bebisen kommer. Det är sällan man får uppleva en sådan tid.”

LÄS OCKSÅ
Familjeledighetsreformen berör olika slags familjer – så här beaktas olika familjeformer

Emilia väntar sitt första barn: ”Vi tänker dela upp familje­ledigheterna i avsnitt”

Emilia och Antti står intill varandra och är lyckliga. Solen skiner dem i ansiktet.
Emilia och Antti väntar sitt första barn, vars beräknade födelsetid är i oktober. På så sätt omfattas deras föräldraledigheter av den förnyade familjeledighetsmodellen.

Emilia Raiskio, 35, systemexpert, Kouvola

”Jag bodde drygt 10 år i Sverige och hade vänner som fick barn och delade jämlikt på familjeledigheten. Redan då väcktes tanken att jag också ville göra så om jag får ett eget barn. Nu väntar jag mitt första barn, som föds efter att den förnyade familjeledighetsmodellen trätt i kraft. Den nya modellen gör det lättare att dela på ledigheterna.

Min man Antti tänkte först traditionellt att jag skulle vara hemma med barnet. Själv ville jag emellertid inte helt kliva av karriärstegen, så vi diskuterade saken. Snart konstaterade även Antti att det skulle vara bra att dela på ledigheten. Han får tillbringa mer tid tillsammans med barnet, och å andra sidan har vi planerat uppdelningen så att ingen av oss måste tillbringa alltför lång tid ensam.

Det bästa alternativet för oss är att turas om och att ha ledigt i några månader.

När barnet kommer stannar jag hemma de första fyra månaderna. Därefter är Antti hemma 3–4 månader, och sedan byter vi igen. Så är det meningen att vi ska fortsätta tills föräldrapenningsperioden upphör, och sedan börjar barnet på daghem.

Emilia och Antti står tätt ihop och tittar på varandra.
Ungefär halva graviditeten har gått. Paret har redan köpt små kläder, och snart är det dags att fundera över övriga inköp. ”Riktigt allt behöver vi inte köpa själva, utan vi får åtminstone en spjälsäng och ett skötbord av släktingar”, säger Emilia.

Det bästa alternativet för oss är att turas om och att ha ledigt i några månader. Mitt eget arbete är så varierande, och redan under ett år avancerar man mycket. Det är lättare att hänga med om jag är hemma några månader åt gången. Antti är jordbrukare vid sidan av sitt jobb, och det leder till egna utmaningar när det gäller att ordna med ledigheterna. Vår planerade tidtabell fungerar väl även i fråga om Anttis arbete.

Det kan givetvis hända att vi måste vara flexibla i våra planer. Vi har 63 lediga dagar som vid behov kan ges till den andra föräldern. Vi hade hoppats på mer spelrum. Man vet aldrig vad som händer när barnet föds.

Det var mycket som skulle redas ut när ledigheterna planerades, eftersom ingen ännu hade praktisk erfarenhet av den nya modellen. Den nya modellen klargjordes emellertid tydligt och människonära på webbplatsen Elämässä.fi.

Därtill har vi beräknat familjeförmånernas belopp med FPA:s räknare och pratat om hur familjeledigheterna påverkar vår ekonomi. Vi har besparingar, och under graviditeten har vi sparat ännu mer. Dessutom har vi tagit en babyförsäkring, som täcker graviditetstiden och bebisens första månader, om något skulle hända. Det är det viktigaste sättet som vi förberett oss på kommande kostnader.”

Familjeledighetsreformen

  •  Reformen gäller familjer där barnets beräknade födelsetid är 4.9.2022 eller senare. 
  • Föräldradagpenningarna är i fortsättningen särskild graviditetspenning, graviditetspenning och föräldrapenning. 
  • Gravida föräldrar får graviditetspenning för 40 vardagar. Föräldrapenning utbetalas för sammanlagt 320 vardagar, vilka delas jämnt mellan föräldrarna. Vardera föräldern har tillgång till 160 föräldrapenningsdagar. 
  • En förälder kan ge högst 63 föräldrapenningsdagar till den andra föräldern, förälderns partner som inte är barnets förälder, samt barnets andra förälders partner eller barnets övriga vårdnadshavare. 
  • Partiell föräldrapenning och -ledighet medför flexibilitet när det gäller att samordna arbetet och familjeledigheten. 
  • Föräldrarna kan få föräldradagpenning för samma barn samtidigt under högst 18 vardagar.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.