Gå till innehåll

Familjeledigheterna är pensionsgrundande – pensionsräknaren visar hur mycket pension du tjänar in

HEM & FAMILJ | 8.1.2023
Du tjänar in pension under den tid du får graviditetspenning, särskild graviditetspenning, föräldrapenning eller stöd för hemvård. Med hjälp av räknaren kan du uppskatta hur mycket du tjänar in i pension under familjeledigheterna.
Lyssna på artikeln
""

Så här tjänar du in pension under familjeledigheter

  1. Du tjänar in pension under den tid du får graviditets-, särskild graviditets- och föräldrapenning samt under den tid du får stöd för hemvård av ett barn under tre år.
  2. Under tiden med graviditets-, särskild graviditets- och föräldrapenning ökar pensionen enligt den årsinkomst som ligger till grund för dagpenningen. Årsinkomsten beräknas för 12 kalendermånader innan månaden före den månad då rätten till dagpenningen börjar.
  3. Under tiden med stöd för hemvård tjänar du in pension enligt ett fast belopp (grunden för förmånen är 815,78 euro/månad 2023). Du tjänar in pension tills det yngsta av dina barn som sköts hemma fyller tre år.
  4. Med räknaren på Pensionsskyddscentralens webbplats Arbetspension.fi kan du räkna hur mycket pension du tjänar in under familjeledigheterna samt den pension som du skulle tjäna in genom att arbeta under motsvarande tid. Räknaren är riktgivande. Räknaren kan användas av personer som är födda mellan 1973 och 2005.

Om ditt barn är fött före den 4 september 2022, har pension tjänats in för tiden för moderskaps-, särskild graviditets-, faderskaps- och föräldraledighet.

Närmare information om de förmåner som betalas ut under familjeledigheter, deras längd och hur de bestäms finns på FPA:s webbsidor för barnfamiljer.

  1.  

Dela föräldraledigheterna med den andra föräldern – så här kan du få bättre pension

Det är bra att tänka på hur man ska förena arbete och familj redan då man planerar att bilda familj. Alla kommer inte att tänka på att en ojämn fördelning av familjeledigheterna har betydelse för skillnaderna i inkomster och pension i framtiden. I synnerhet kvinnor håller ofta långa familjeledigheter, som medför ett bestående bortfall i pensionen.

Om familjeledigheterna har lett till en minskad pension, kan den förbättras genom att man fortsätter arbeta efter uppnådd ålderspensionsålder. På FPA:s webbplats kan barnfamiljer eller personer som planerar att skaffa barn uppskatta hur en fördelning av familjeledigheterna påverkar familjens totala inkomster.

Testa fördelning av familjeledigheterna

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.