Gå till innehåll

Är du född före 1.9.1958 och har varit länge arbetslös?

Pensionärer | 2.7.2019
I oktober underlättas livet för äldre långtidsarbetslösa då flera personer får rätt till pensionsstöd. Följ med om du får brev från FPA, om du är född före 1.9.1958 och har varit arbetslös nästan utan avbrott i cirka 5 år.
Lyssna på artikeln
Kuvituskuva. Iäkäs nainen käyttää älypuhelinta.

3 viktiga fakta om pensionsstöd

1. Vad är pensionsstöd?

Pensionsstödet är ett månatligt stöd till dig som är över 60 år och har varit länge utan arbete. Stödet är avsett för att trygga försörjningen för äldre långtidsarbetslösa personer. Pensionsstödet till fullt belopp är lika stort som garantipensionen, dvs. för tillfället 784,52 euro per månad. Pensionsstöd kan betalas ut tills du går i pension eller fyller 65 år.

2. Vem kan få pensionsstöd?

I och med ändringarna som träder i kraft i oktober kan du ha rätt till pensionsstöd om du har fyllt 60 år före 1.9.2018 och har varit arbetslös nästan utan avbrott i 5 år mellan 1.9.2012 och 31.8.2018. Dessutom förutsätts att du har haft rätt till arbetsmarknadsstöd 31.8.2018.

Du kan även ha rätt till pensionsstöd enligt lagens ursprungliga krav, dvs. om du är född före 1.9.1956 och har varit arbetslös nästan utan avbrott i fem år mellan 1.9.2010 och 31.8.2016 och har fått arbetsmarknadsstöd 31.8.2016.

Om du har rätt till pensionsstöd både enligt de gamla, och de nya kraven, får du stöd på basis av någondera. Stödet är lika stort i båda fallen.

3. Till vem skickar FPA brevet?

FPA skickar en ansökningsblankett och ett brev om pensionsstöd i augusti till alla nya personer som enligt FPA:s uppgifter har rätt till pensionsstöd. Håll alltså ett öga på din post! Om du inte får ett brev och misstänker att du kan ha rätt till stöd, kan du ansöka om det från FPA. Ansökningsblanketten publiceras på fpa.fi 15.8.

Läs mera: www.fpa.fi/pensionsstod

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.