Gå till innehåll

”Hyresskulderna ökar när ekonomin tryter”

När utkomststöden försämras kan hyresgästernas försörjningssvårigheter bli synliga för hyresvärdarna. Suomen Vuokranantajat ry:s verksamhetsledare Sanna Hughes ser inte framtiden som fullständigt hopplös. En ny FPA-tjänst hjälper enligt Hughes hyresvärdarna att uträtta ärenden med FPA.
HEM & FAMILJ | 15.2.2024
Lyssna på artikeln

Det allmänna bostadsbidraget skärs ner 2024. De flesta förändringarna träder i kraft från och med april 2024. När även arbetslöshetsförmånen sänks och de boendeutgifter som är godtagbara i samband med utkomststödet försämras, kommer allt fler hyresgäster att tampas med ekonomin. Vad förväntar sig Vuokranantajat ry att förändringarna kommer att leda till? 

”Det är möjligt att det blir fler hyresskulder när ekonomin tryter. Jag tror emellertid att många betalar hyran först, eftersom hemmet är så viktigt. Om det finns en risk för att man mister hemmet, så kompromissar man hellre med andra saker”, konstaterar Suomen Vuokranantajat ry:s verksamhetsledare Sanna Hughes

Föreningen med trettiotusen medlemmar driver privata hyresvärdars intressen. Tjänsten erbjuder rådgivning för olika problem som hyresvärdar stöter på i hyresförhållanden. 

”Typiska situationer som de behöver rådgivning om är obetalda hyror och skador i bostäderna”, säger verksamhetsledaren.  

LÄS OCKSÅ
Så ändras det allmänna bostadsbidraget 2024
Sanna Hughes jobbar vid datorn på sitt kontor.
Sanna Hughes betonar att bostadsbidraget inte är ett stöd för hyresvärden. ”Hyresvärden vet inte nödvändigtvis om hyresgästen får stöd eller inte.”

Det kostar att flytta 

Nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget medför förändringar – vilka förändringarna blir är enligt Sanna svårt att förutse i det här skedet, inte ens forskare klarar av det. Enligt forskningsrön från Storbritannien för ett par år sedan ökade sociala och ekonomiska problem såsom obetalda hyror och vräkningar efter att bostadsbidragen skars ned. Däremot hade förändringarna ingen stor inverkan på hyresnivån. 

”Hos oss motiverar man ofta nedskärningar med att höga stöd skulle upprätthålla en hög hyresnivå.” 

FPA:s undersökning motsäger emellertid påståendet att bostadsbidragets storlek skulle ha en direkt inverkan på hyresnivåerna. Detta stöds också av VATT:s undersökning.

Sanna funderar över framtids­scenarier.

”Det är klart att nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget minskar den disponibla inkomsten för många lågavlönade hyresgäster. Regeringens syfte med reformen är att uppmuntra personer som får bostadsbidrag att skaffa extra inkomster. För alla är detta inte möjligt, och då är alternativet att spara in på övrig konsumtion eller att söka sig en förmånligare bostad.”

LÄS OCKSÅ
Mina månadsinkomster varierar – hur påverkar det bostadsbidragets belopp?

Av dessa påverkas hyresvärdarna direkt av det sista alternativet. Sanna tror emellertid inte att folk har speciellt bråttom med att byta bostad, särskilt om hyrans storlek inte sjunker avsevärt för den nya bostaden. 

”Det kostar alltid att flytta. Många vill ha stabilitet för sin familj och vill inte nödvändigtvis göra stora förändringar. Till exempel för barnfamiljer ligger skolor eller daghem i närheten och där finns barnens kompisar.” 

”Det är bra för hyresvärdarna att förstå spelreglerna kring FPA-stöden.”

”Vi har informerat våra medlemmar om förändringarna i stöden.”

”Vi har även haft ett gemensamt webbseminarium om ämnet tillsammans med FPA.”

Bostäder till ett hyfsat pris finns också 

Hyrespriser fastställs enligt efterfrågan och utbud. Enligt Sanna finns det för närvarande ett ovanligt stort utbud av hyresbostäder på marknaden. 

”Jag såg precis på webben att det till exempel i Helsingfors finns 2 000 lediga ettor för uthyrning. Av dessa faller nästan 400 inom de boendeutgifter som är godtagbara i samband med utkomststödet vad gäller hyresbeloppet. I Vanda finns cirka trehundra sådana ettor. I Helsingfors finns även över hundra och i Vanda över 300 familjebostäder för fyra personer som faller inom stödgränserna.” 

Nu finns det lediga bostäder, men vad händer nästa år om även mängden nybyggnationer minskar som beräknat?  

”Befolkningen i huvudstadsregionen fortsätter också att öka rekordartat. Naturligtvis kan det sätta situationen i gungning”, funderar Sanna. 

Ny elektronisk tjänst för hyres­värdar 

Under våren 2024 öppnar FPA en ny e-tjänst för hyresvärdar. Om hyresgästen vill att bostadsbidraget eller utkomststödet betalas direkt till hyresvärden, kan hyresvärden meddela sina uppgifter i tjänsten. I tjänsten kan man även ansöka om realisering av hyresgarantin som FPA beviljar och skicka bilagor som krävs för detta. 

”Det är bra att man har gjort det så enkelt som möjligt för hyresvärdar att uträtta ärenden hos FPA. Ett antal förtroendevalda från vår förening har också fått vara med och utveckla och påverka den nya tjänsten”, nämner Sanna. 

Från FPA har man givetvis även tidigare fått hyresgaranti eller hyra, när hyresgästen först har fått ett positivt beslut om utkomststöd eller har gett FPA fullmakt att betala hyran direkt från stöden.

”Möjligheten att få garantier via FPA förbättrar mindre bemedlades möjligheter att få en hyresbostad. En sådan hyresgäst är solvent för hyresvärden. Dokumenten ska naturligtvis vara i ordning hos FPA, och i den frågan hjälper den här tjänsten”, nämner Sanna.

Ny FPA-tjänst för hyresvärdar

  • möjlighet att skicka sina kontaktuppgifter elektroniskt till FPA
  • möjlighet att skicka bilagor elektroniskt
  • möjlighet att ansöka om hyresgaranti elektroniskt från FPA

Som sakkunniga FPA:s specialplanerare Mirja Peltonen och expert Carita Forsberg.

Text Arja Krank Bilder, video och redigering Miika Kainu 

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.