Gå till innehåll

Mina månadsinkomster varierar – hur påverkar det bostadsbidragets belopp?

HEM & FAMILJ | 12.12.2023
Månadsinkomsterna inverkar på det allmänna bostadsbidragets belopp. Om du inte har regelbundna månadsinkomster ska dina inkomster uppskattas för de följande 12 månaderna. Hur påverkas bostadsbidragets belopp av att inkomsterna varierar till exempel på grund av studier eller kortjobb?
Lyssna på artikeln
""

Hur beräknas de inkomster som inverkar på bostadsbidraget?

På det allmänna bostadsbidraget inverkar månadsinkomsterna för alla personer som hör till hushållet. FPA uppskattar inkomsterna för ett år framåt utifrån de utredningar som lämnats in. Inkomsterna uppskattas från den tidpunkt då bostadsbidraget beviljas eller justeras. För beräkningen av bidraget behövs alltså månadsinkomstens belopp, även när det varierar till exempel på grund av studier eller kortjobb.

På bostadsbidragets belopp inverkar till exempel löneinkomsterna, kapitalinkomsterna och vissa förmåner för alla som hör till hushållet. FPA beräknar beloppet av inkomster som beaktas i bostadsbidraget, som antingen fortlöpande eller genomsnittlig inkomst.

Vad betraktas som fortlöpande inkomst?

Om inkomsterna är regelbundna och desamma under minst tre månader från den tidpunkt då bostadsbidraget beviljas eller justeras, beaktas i bostadsbidraget beloppet av den fortlöpande månadsinkomsten.

Dina inkomster kan beräknas som fortlöpande inkomst även när du samtidigt får olika inkomstslag, till exempel arbetslöshetsförmån och löneinkomst, förutsatt att bägge fortlöper oavbrutet under minst tre månader.

Hur beräknas bidraget när inkomsterna varierar?

Om du inte har regelbundna månadsinkomster ska inkomsterna uppskattas för bidragsperioden, det vill säga de följande 12 månaderna. För det beräknar FPA din genomsnittliga inkomst. Genomsnittlig inkomst beräknas när inkomsterna varierar under minst tre månader efter det att bostadsbidraget beviljas eller justeras.

Genomsnittlig inkomst beräknas också när beloppet av inkomsterna är detsamma men inkomstslaget varierar, till exempel från lön till arbetslöshetsförmån, inom loppet av tre månader.

Den genomsnittliga inkomsten är en kalkylerad månadsinkomst som beräknas med beaktande av all slags variation i inkomsterna. Inkomsterna kan variera till exempel på grund av studier eller arbetslöshetsperioder. FPA uppskattar den genomsnittliga inkomsten för ett år framåt, eftersom bostadsbidrag vanligen beviljas tills vidare och justeras minst en gång om året. Inkomsterna uppskattas från den tidpunkt då bostadsbidraget beviljas eller justeras.

Din genomsnittliga inkomst fås så att man först räknar ihop alla de inkomster som du beräknas få under de följande 12 månaderna. Summan divideras med 12.

Om du till exempel uppskattas få löneinkomster under tre månader och studiestöd under nio månader, multipliceras den månatliga löneinkomsten med tre och studiestödsbeloppet med nio. Summorna räknas ihop och divideras till slut med 12. På så sätt får man den månadsinkomst som beaktas som inkomst i bostadsbidraget.

Hur ska jag göra när jag fyller i ansökan om bostadsbidrag?

Du behöver inte själv beräkna din genomsnittliga inkomst eller ens veta på förhand om dina inkomster ska beräknas som genomsnittlig inkomst. FPA bedömer detta när din ansökan behandlas. Det är dock viktigt att du i ansökan uppger inkomsterna för alla medlemmar i hushållet. Du kan vid behov ge tilläggsuppgifter om dina inkomster.

I ansökan om bostadsbidrag frågas det om dina inkomster kommer att förändras under de följande tre månaderna. Om du vet att inkomsterna kommer att förändras, ska du svara ja och redogöra för ändringarna så noggrant som möjligt. Om du till exempel börjar på ett nytt jobb eller om din lön höjs, ska du ange när anställningen börjar och vilken lön du kommer att få. Om du anställs för viss tid, ska du också ange när anställningen slutar. Kom ihåg att alltid ange dina inkomster i brutto, alltså före avdrag för skatt.

Vad bör studerande beakta?

Många studerande har större inkomster på sommaren än under terminerna. Studerande får ofta löneinkomster från sommarjobb och endast studiepenning under terminerna.

När en studerande ansöker om bostadsbidrag till exempel från början av augusti, men studierna inleds och studiestödet börjar betalas först i september, beräknar FPA en genomsnittlig inkomst. Det här beror på att inkomsterna då inte är desamma under minst tre månader från den tidpunkt då bostadsbidraget beviljas. 

Den studerandes inkomster följande sommar uppskattas vanligen utifrån föregående sommars inkomster. Bostadsbidraget behöver inte dras in på grund av några månaders inkomster från sommarjobb, utan då är det bäst att ansöka om justering av bostadsbidraget.

Det är bra för en studerande att veta att inkomsterna granskas på olika sätt för bostadsbidrag och studiestöd. Studiestödet har en årsinkomstgräns, vilket betyder att inkomsterna granskas per kalenderår. För bostadsbidraget beräknas den genomsnittliga inkomsten för bidragsperioden, alltså de följande 12 månaderna. Om bostadsbidrag till exempel beviljas från 1.9, beräknas den genomsnittliga inkomsten utifrån de uppskattade inkomsterna 1.9–31.8.

Vad ska jag göra om mina inkomster förändras?

Kom ihåg att meddela FPA om dina inkomster ökar eller minskar betydligt. Bostadsbidraget ska justeras när hushållets sammanräknade inkomster stiger med minst 400 €/mån. eller minskar med minst 200 €/mån. jämfört med de inkomster som beaktats i det föregående beslutet.

Meddela förändringar genom att fylla i en ansökan om justering av bostadsbidrag i MittFPA. På så sätt får du inte för mycket stöd som skulle behöva återkrävas senare.

Du kan uppskatta beloppet av bostadsbidraget snabbt och lätt med hjälp av räknaren på FPA:s webbplats. Om du är osäker på om ditt bostadsbidrag behöver justeras, eller om du har frågor om hur inkomsterna inverkar på bostadsbidraget, kan du också alltid kontakta FPA:s kundtjänst.

För artikeln intervjuades specialplanerare Mirja Peltonen från FPA.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.