Siirry sisältöön

Tuloni vaihtelevat kuukausittain – miten se vaikuttaa asumistuen määrään?

Koti & Perhe | 12.12.2023
Yleisen asumistuen määrään vaikuttavat kuukausitulot. Jos säännöllistä kuukausituloa ei ole, tulo pitää arvioida tulevalle 12 kuukaudelle. Miten tulojen vaihtelu esimerkiksi opintojen tai keikkatöiden takia vaikuttaa asumistuen määrään?
Kuuntele artikkeli
""

Miten asumistukeen vaikuttavat tulot lasketaan?

Yleisen asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan kaikkien asukkaiden kuukausitulot. Kela arvioi tulot seuraavan vuoden ajalle saamiensa selvitysten perusteella. Tulot arvioidaan asumistuen myöntö- tai tarkistusajankohdasta eteenpäin. Vaikka tulot vaihtelisivat esimerkiksi opintojen tai keikkatöiden takia, tuen laskemista varten tarvitaan siis kuukausitulon määrä.

Asumistuen määrään vaikuttavat esimerkiksi ruokakuntaan kuuluvien palkkatulot, pääomatulot ja useat etuudet. Kun Kela laskee asumistuessa huomioon otettavien tulojen määrän, tulot lasketaan joko jatkuvana tulona tai keskiarvotulona.

Mikä katsotaan jatkuvaksi tuloksi?

Jos tulot ovat säännölliset ja pysyvät samanlaisina vähintään 3 kuukauden ajan asumistuen myöntö- tai tarkistusajankohdasta eteenpäin, asumistuessa otetaan tulona huomioon jatkuvan kuukausitulon määrä.

Tulosi voidaan laskea jatkuvana tulona, vaikka saisit samaan aikaan eri tulolajeja, esimerkiksi työttömyysetuutta ja palkkatuloa, kunhan molemmat jatkuvat yhtäjaksoisesti vähintään 3 kuukauden ajan.

Miten tuki lasketaan, jos tulot vaihtelevat?

Jos säännöllistä kuukausituloa ei ole, tulo pitää arvioida tukikaudelle eli tulevan 12 kuukauden ajalle. Sitä varten Kela laskee keskiarvotulon. Keskiarvotulo arvioidaan, jos tulosi vaihtelevat vähintään 3 kuukautta asumistuen myöntämisestä tai tarkistamisesta eteenpäin.

Keskiarvotulo lasketaan myös niissä tilanteissa, joissa tulojen määrä pysyy samana, mutta tulolaji vaihtuu esimerkiksi palkasta työttömyysturvaan 3 kuukauden sisällä.

Keskiarvotulo on laskennallinen kuukausitulo, jossa otetaan huomioon kaikenlainen tulojen vaihtelu. Tulot voivat vaihdella esimerkiksi opintojen tai työttömyysjaksojen takia. Kela arvioi keskiarvotulon vuodeksi eteenpäin, sillä asumistuki myönnetään yleensä toistaiseksi ja tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Tulot arvioidaan asumistuen myöntö- tai tarkistusajankohdasta eteenpäin.

Keskiarvotulo saadaan niin, että ensin lasketaan yhteen kaikki tulot, joita sinun arvioidaan saavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämä summa jaetaan 12:lla.

Esimerkiksi, jos arvioidaan, että saat 3:lta kuukaudelta palkkatuloa ja 9:ltä kuukaudelta opintotukea, kuukauden palkkatulo kerrotaan 3:lla ja opintotuen määrä 9:llä. Nämä summat lasketaan yhteen ja jaetaan lopuksi 12:lla. Näin saadaan kuukausitulo, joka otetaan asumistuessa tulona huomioon.

Miten pitää toimia, kun täyttää asumistukihakemusta?

Sinun ei tarvitse itse laskea keskiarvotuloa eikä edes tietää etukäteen, lasketaanko tulosi keskiarvotulona. Kela arvioi asian, kun se käsittelee hakemustasi. On kuitenkin tärkeää, että ilmoitat hakemuksessa ruokakunnan kaikkien jäsenten tulot. Voit tarvittaessa antaa lisätietoja tuloistasi.

Asumistukihakemuksessa kysytään, tulevatko tulosi muuttumaan seuraavan 3 kuukauden aikana. Jos tiedossasi on muutoksia tuloissa, vastaa kyllä ja kerro muutoksista mahdollisimman tarkasti. Jos esimerkiksi aloitat uuden työn tai palkkasi nousee, kerro tarkasti työsuhteen alkupäivä ja tulevan palkan määrä. Jos työsuhde on määräaikainen, kerro myös työsuhteen päättymispäivä. Muista, että tulot ilmoitetaan aina bruttona eli ennen verojen vähentämistä.

Mitä opiskelijan kannattaa ottaa huomioon?

Monella opiskelijalla on kesäisin suuremmat tulot kuin lukukausien aikana. Opiskelijalla on usein kesällä palkkatuloja kesätöistä ja opintojen aikana tulona ainoastaan opintoraha.

Jos opiskelija hakee asumistukea esimerkiksi elokuun alusta, mutta opinnot ja opintotuen maksaminen alkavat vasta syyskuussa, opiskelijalle arvioidaan keskiarvotulo. Tämä johtuu siitä, että tällöin tulot eivät jatku samanlaisina vähintään 3 kuukauden ajan asumistuen myöntöajankohdasta eteenpäin. 

Opiskelijan seuraavan kesän tulot arvioidaan yleensä edellisen kesän tulojen mukaan. Asumistukea ei tarvitse lakkauttaa muutaman kuukauden kesätyötulojen takia, vaan tällöin kannattaa hakea asumistuen tarkistusta.

Opiskelijan on hyvä tietää, että tuloja tarkastellaan eri tavalla asumistuessa ja opintotuessa. Opintotuessa on vuosituloraja kalenterivuodelle, eli tuloja tarkastellaan aina kalenterivuosittain. Asumistuessa keskiarvotulo lasketaan tukikaudelle eli tulevan 12 kuukauden ajalle. Esimerkiksi, jos asumistuki myönnetään 1.9. alkaen, keskiarvotuloa varten arvioidaan tulot ajalle 1.9.-31.8.

Mitä pitää tehdä, jos tulot muuttuvat?

Muista ilmoittaa Kelaan, jos tulosi suurenevat tai pienenevät huomattavasti. Asumistuki pitää tarkistaa, kun ruokakunnan yhteenlasketut tulot nousevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edellisessä päätöksessä huomioon otettuihin tuloihin verrattuna.

Tee ilmoitus täyttämällä asumistuen tarkistushakemus OmaKelassa. Näin tukea ei makseta sinulle liikaa, eikä sitä jouduta perimään myöhemmin takaisin.

Asumistuen määrää voit arvioida nopeasti ja helposti Kelan sivuilta löytyvän laskurin avulla. Jos mietit, tarvitseeko asumistukesi tarkistaa tai sinulla on kysymyksiä tulojen vaikutuksesta asumistukeen, voit myös aina ottaa yhteyttä Kelan asiakaspalveluun.

Artikkeliin on haastateltu erikoissuunnittelija Mirja Peltosta Kelasta.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.