Siirry sisältöön

Miten käy vuokran maksun, kun tukia leikataan? 

Koti & Perhe | 22.4.2024
Kelan työttömyystukiin ja yleiseen asumistukeen on tehty useita leikkauksia, jotka vaikuttavat noin puolen miljoonan asiakkaan elämään. Lisäksi toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumismenoihin on tulossa tiukennuksia. Lue, mitä voit tehdä, jos rahasi eivät enää riitä vuokraan.
Kuuntele artikkeli

Mikä tuissani muuttuu? 

Yleistä asumistukea leikataan vähentämällä tuen korvausprosenttia ja nostamalla tuen perusomavastuuta. Lisäksi tuesta poistuu 300 euron ansiotulovähennys. Eläkkeensaajan asumistukeen muutokset eivät vaikuta. 

Kelan maksamista työttömyystuista poistettiin lapsikorotus ja 300 euron suojaosa. Lisäksi muun muassa omavastuuaika pitenee ja työssäoloehtoon tulee muutoksia.

LUE MYÖS
Näin yleinen asumistuki muuttuu vuonna 2024
LUE MYÖS
Näin Kelan työttömyystuki muuttuu vuonna 2024

Lisäksi toimeentulotukeen tulee muutos, joka koskee asumismenojen hyväksymistä toimeentulotuessa. Asumismenoille on määritelty kuntakohtaiset enimmäisrajat, jotka voivat ylittyä vain erityisestä syystä. Jos asumismenosi ylittävät kotikuntasi enimmäisrajan, annetaan sinulle kehotus hakea kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. 

Milloin minun tukeni muuttuu? 

Yleisen asumistuen muutokset tulevat voimaan 1.4.2024. Jos olet saanut yleistä asumistukea ennen 1.4.2024, tukesi pienenee vasta, kun seuraavan kerran haet asumistuen tarkistusta. Jos sinulle myönnetään yleinen asumistuki ensimmäistä kertaa 1.4.2024 tai myöhemmin, muutokset vaikuttavat tuen määrään heti.  

Työttömyysturvan lapsikorotusten ja suojaosan poisto leikkaavat tuen määrää heti 1.4.2024 alkaen.  

Toimeentulotuen muutokset koskettavat sinua, jos asumismenosi ylittävät kotikuntasi enimmäisrajan eikä sinulla ole erityistä perustetta tälle. Silloin Kela kehottaa sinua etsimään edullisemman asunnon 3 kuukauden määräajan sisällä. Voit myös jatkaa asumista nykyisessä asunnossasi, mutta sinun pitää maksaa kuntarajan ylittävä osuus määräajan jälkeen itse. 

Mitä teen, jos tuloni eivät riitä vuokraan? 

Jos kaikki tulosi ja varasi eivät riitä vuokran maksuun, voit hakea Kelasta toimeentulotukea. Voit arvioida laskurilla, voisitko saada toimeentulotukea. Selvitä aina ennen toimeentulotuen hakemista, voitko saada muita tuloja tai etuuksia, esimerkiksi työttömyystukea tai opintolainaa. Hae ensin kaikki muut etuudet, joihin olet oikeutettu. 

Voit saada toimeentulotukea vuokran lisäksi kohtuullisen suuruisiin lämmityskustannuksiin, taloussähkömenoihin ja kotivakuutusmaksuihin. 

Kelan toimeentulotukea ei voi saada vuokravelkaan. Jos vuokrasi on jäänyt useamman kuukauden ajalta maksamatta, voit hakea Kelasta toimeentulotukea poikkeuksellisesti takautuvalle ajalle. Tällöin vuokra hyväksytään menona niille kuukausille, joilta se on jäänyt maksamatta.  

Jos takautuvakaan toimeentulotuki ei riitä kattamaan koko vuokravelkaa, voit pyytää, että Kela siirtää hakemuksesi vuokravelan osalta hyvinvointialueesi sosiaalitoimen käsiteltäväksi. Hyvinvointialue antaa asiassa oman päätöksensä harkintansa mukaan. 

Kenelle yleinen asumistuki ja toimeentulotuen osuus vuokrasta maksetaan? 

Kela voi maksaa yleisen asumistuen suoraan vuokranantajallesi, jos haluat. Kela voi maksaa tuen suoraan vuokranantajalle myös silloin, jos vuokrasi on jäänyt osittain tai kokonaan maksamatta 2 peräkkäisenä kuukautena. Tällaisessa tilanteessa otamme sinuun yhteyttä ennen maksun siirtoa. 

Myös toimeentulotuki voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle samoista syistä. Toimeentulotuki voidaan maksaa vuokranantajalle, jos vuokrasi on jäänyt maksamatta kokonaan tai osittain yhden kuukauden ajalta nykyisessä tai aiemmassa vuokrasuhteessasi. 

LUE MYÖS
Tukien aleneminen muuttanee asunto­markkinoita

Voidaanko koko vuokrani maksaa toimeentulotuesta? 

Jos haluat, että toimeentulotuki maksetaan ensisijaisesti vuokraan, muista ilmoittaa siitä hakemuksessasi. 

On mahdollista, että yleinen asumistuki ja toimeentulotuki eivät riitä kattamaan koko vuokraasi. Tällöin sinun pitää maksaa loppuosa vuokrasta ja muista asumismenoista, esimerkiksi saunamaksusta, itse. Päätöksessä kerrotaan, kuinka paljon sinun pitää maksaa asumismenoja itse. 

Aiemmin Kela on voinut käyttää harkintaa sellaisissa tilanteissa, joissa asumismenot ovat ylittäneet kuntakohtaisen rajan vähäisesti. Ylitys on tulkittu vähäiseksi, jos se on ollut noin 5 %. Jatkossa tätä harkintaa ei voida enää tehdä. 

Jos vuokrasi ja muut asumismenot, kuten saunamaksu ja lämmitysmenot, ylittävät paikkakuntasi kohtuullisen rajan ilman erityistä syytä, sinun pitää maksaa asumismenoistasi itse asumismenojen enimmäismäärän ylittävä osa. 

Jos olet tehnyt verkkopankissasi suoraveloituksen vuokrasi omavastuuosuudesta, muistathan muuttaa määrän tarvittaessa, kun olet saanut uuden päätöksen yleisestä asumistuesta ja toimeentulotuesta. 

Toimi näin, jos olet saanut kehotuksen etsiä edullisempaa asuntoa 

Aloita edullisemman asunnon etsiminen viipymättä ja hae asuntoa aktiivisesti. Toimita Kelaan selvitykset asunnonhausta. Näet tarvittavat selvitykset saamastasi toimeentulotuen päätöksestä. 

Hae vain sellaista asuntoa, jonka vuokra on alempi kuin asumismenojen kuntakohtainen raja. Älä rajaa asuntoja hakusi ulkopuolelle esimerkiksi asuinalueen tai asunnon koon ja ominaisuuksien perusteella.  

Hae edullisempaa asuntoa kunnan vuokrataloyhtiöltä ja lisäksi paikkakunnalla toimivilta suuremmilta vuokranantajilta ja yksityisiltä vuokranantajilta. Jos tarvitset apua edullisemman asunnon etsimiseen, voit ottaa yhteyttä asuinkuntasi tai muiden tahojen tarjoamaan asumisneuvontaan.  

Kelan toimeentulotuen asiakkaana voit saada muuttoavustusta ja vuokravakuuden uuteen asuntoon, jos sen vuokra ei ylitä kuntakohtaisia rajoja. 

Jos et muuta edullisempaan asuntoon annetun määräajan sisällä, huomioimme asumismenosi jatkossa kuntakohtaisten rajojen suuruisena. Sinun ei siis tarvitse muuttaa nykyisestä asunnosta pois, mutta määräajan jälkeen sinun täytyy maksaa kuntarajan ylittävä osuus asumismenoista itse. 

Jos sinulla on vaikeuksia selvitä arjessa tai sinulla on hankala elämäntilanne, sinun kannattaa ottaa yhteyttä hyvinvointialueesi sosiaalitoimistoon. Tarvittaessa voit myös hakea sosiaalitoimistosta täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. 

Voit aina olla yhteydessä myös Kelaan, jos sinulla on kysyttävää Kelan etuuksista tai haluat keskustella tilanteestasi. Voimme myös järjestää keskustelun yhdessä hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen asiantuntijan kanssa. 

Lue saamasi tukipäätös huolella ja kokonaan läpi

On tärkeää, että luet saamasi tukipäätökset huolella läpi. Päätöksissä kerrotaan tuen määrä, maksupäivä ja se, kenelle tuki maksetaan. Päätöksessä kerrotaan myös se, kenelle mahdollinen takautuva tuki maksetaan.

Jos sinulla on kysyttävää tukipäätöksistä, voit laittaa Kelaan viestiä OmaKelan kautta. Voit myös soittaa palvelunumeroomme, varata puhelinajan tai asioida palvelupisteellä.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.