Siirry sisältöön

Näin Kelan työttömyystuki muuttuu vuonna 2024

Yleinen | 28.12.2023
Kelan työttömyystukeen tulee vuonna 2024 monia muutoksia. Peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen tehdyt leikkaukset astuvat voimaan vaiheittain kevään aikana. Syksyllä on luvassa muutoksia palkansaajan työssäoloehtoon. Juristi Antti Ristimäki Kelasta vastaa kysymyksiin työttömyystuen muutoksista.
Kuuntele artikkeli
""

Vuonna 2024 on tulossa useita muutoksia Kelan työttömyystukeen. Mikä niistä on ensimmäinen?

Heti 1.1.2024 tuli voimaan kaksi muutosta, jotka vaikuttavat työttömyystuen alkamisaikaan.

Työttömyystuen omavastuuaika piteni viidestä seitsemään päivään. Omavastuuaika määrää sen, montako päivää työttömyyden alkamisen jälkeen työttömyystukea voidaan alkaa maksaa.

Lisäksi työttömyystuessa otettiin käyttöön palkkatyöstä saatavan lomakorvauksen jaksotus. Lomakorvauksen jaksotus tarkoittaa, että jos työttömäksi jäävällä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu korvaus siirtää työttömyystukioikeuden alkamista eteenpäin.

Työttömäksi jäävän lomakorvaus jaksotetaan työttömyyden alussa siten, että hänen palkkatyöstä saamansa lomakorvaus jaetaan työn keskimääräisellä päiväpalkalla. Näin saadaan niiden päivien lukumäärä, jotka siirtävät työttömyystukioikeuden alkamista eteenpäin.

Jaksotus koskee lomakorvausta, joka maksetaan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön päättyessä. Lomakorvaus jaksotetaan, jos työsuhde päättyy 1.1.2024 tai myöhemmin.

Mikä on seuraava muutos Kelan työttömyystukeen?

1.4.2024 tulee voimaan kaksi muutosta: työttömyystuen suojaosa ja työttömyystuen lapsikorotukset poistuvat.

Työttömyystuessa on ollut 300 euron kuukausittainen suojaosa. Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka työtön voi ansaita ilman, että se vähentää työttömyystukea.

Kun työtön tekee osa-aikaista työtä tai keikkatyötä tai työllistyy sivutoimisesti yrittäjänä, hän saa soviteltua työttömyystukea, eli hänen tulonsa pienentävät työttömyystuen määrää. Jokainen työstä saatu euro vähentää työttömyystukea 50 senttiä.

Jos työtön saa tällä hetkellä työttömyyden aikana esimerkiksi 400 euroa palkkaa, työttömyystuen määrä pienenee suojaosan ansiosta vain 50 euroa.

Työttömyystuen suojaosan poistumisen jälkeen 400 euron palkkatulot vähentävät työttömyystukea 200 euroa. Vaikka suojaosa poistuu, osa-aikaisen työn tekeminen on siis jatkossakin taloudellisesti kannattavaa.

Muutos koskee niitä sovitellun työttömyystuen hakujaksoja, jotka alkavat 1.4.2024 tai myöhemmin.

Lisäksi Kelan maksaman työmarkkinatuen, peruspäivärahan ja liikkuvuusavustuksen lapsikorotukset poistuvat 1.4.2024. Tämä muutos koskee työttömiä, joilla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita lapsia.

Onko joitain muutoksia, jotka tulevat vasta myöhemmin?

Palkansaajan työssäoloehtoon tulee muutoksia 2.9.2024. Jos työtön täyttää palkansaajan työssäoloehdon, hänellä on oikeus ansiopäivärahaan tai peruspäivärahaan.

Palkansaajan työssäoloehto pitenee nykyisestä noin 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. Työssäoloehtoa tulee siis jatkossa kertyä yhteensä 12 kuukautta, jotta työttömällä on oikeus ansiopäivärahaan tai peruspäivärahaan.

Lisäksi työssäoloehto alkaa kertyä kalenterikuukauden aikana maksetun palkkatulon perusteella. Nykyään työssäoloehtoa kertyy työajan perusteella sellaisista kalenteriviikoista, joiden aikana palkansaaja on työskennellyt vähintään 18 tuntia.

Jatkossa työssäoloehtoa kertyy aina yksi kuukausi, jos kalenterikuukauden aikana maksettu palkkatulo on vähintään 930 euroa.

Työssäoloehtoa voi jatkossa kertyä myös puolikkaita kuukausia silloin, kun kalenterikuukauden aikana maksettu palkkatulo on vähintään 465 mutta alle 930 euroa.

Työssäoloehdon ei tarvitse kertyä yhdenjaksoisesta työstä, vaan työssäoloehtoon lasketaan kaikki 28 kuukauden tarkastelujakson aikana tehty työ, jonka palkkatulot kerryttävät työssäoloehtoa.

Lisäksi työsopimukseen kirjatun palkan tulee olla vähintään alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 399 euroa kuukaudessa, jotta työ kerryttää työssäoloehtoa.

Miten Kelan asiakkaiden pitää toimia, kun muutokset tulevat voimaan?

Sinun ei tarvitse olla yhteydessä Kelaan työttömyystukeesi tulevien muutosten vuoksi. Muutokset tulevat voimaan automaattisesti.

Jos työttömyytesi jatkuu, sinun täytyy täyttää 4 viikon välein työttömyysajan ilmoitus verkossa.

Miksi työttömyystukea päätettiin leikata?

Petteri Orpon hallitus tavoittelee työttömyystuen leikkauksilla nykyistä yksinkertaisempaa, selkeämpää ja työhön kannustavaa sosiaaliturvajärjestelmää. Muutosten tarkoitus on lisätä työllisyyttä parantamalla työllistymisen taloudellisia kannustimia ja vahvistaa julkista taloutta.

Työttömyystuen suojaosan poistamisella tavoitellaan erityisesti sitä, että työttömyystukijärjestelmä kannustaisi työnhakijoita tekemään kokoaikatyötä.

Mitä voin tehdä, jos rahani eivät enää työttömyystuen leikkausten jälkeen riitä vuokraan tai elämiseen?

Jos kuulut talouteen, joka saa yleistä asumistukea tai toimeentulotukea, työttömyysturvan lapsikorotusten poistuminen saattaa vaikuttaa saamasi yleisen asumistuen tai toimeentulotuen määrään.

Jos saat yleistä asumistukea, ja ruokakuntasi tulot nousevat vähintään 400e/kk, sinun täytyy tehdä yleisen asumistuen tarkistushakemus, jotta asumistuki maksettaisiin sinulle oikean suuruisena.

Jos ruokakuntasi tulot pienenevät vähintään 200e/kk, voi halutessasi hakea yleisen asumistuen tarkistusta.

Jos kuulut talouteen, joka ei vielä saa yleistä asumistukea tai toimeentulotukea, voit arvioida yleisen asumistuen ja toimeentulotuen laskureilla, voisitko saada yleistä asumistukea tai toimeentulotukea.

Myös yleiseen asumistukeen on tulossa muutoksia, joista suurin osa tulee voimaan 1.4.2024. Yleisen asumistuen muutokset on päivitetty laskuriin. Laskuri ottaa muutokset huomioon, kun valitset laskurissa päivämääräksi 1.4.2024 tai sitä myöhemmän päivän.

Esimerkki työttömyysturvan omavastuuajasta. Lauri jää työttömäksi kokopäivätyöstä 31.1.2024. Hän saa työsuhteen päättyessä lomakorvausta 650 euroa. Ennen 1.1.2024 Laura alkaisi saada työttömyysetuutta 5 arkipäivän omavastuuajan jälkeen. Lainmuutoksen jälkeen Lauri alkaa saada työttömyysetuutta 15 päivän jälkeen. Tässä on huomioitu uusi 7 päivän mittainen omavastuuaika sekä lomakorvauksen aiheuttama 8 päivän aika.
Taulukko: Esimerkki työttömyysturvan suojaosan poistumisesta. Vilma tekee osa-aikatyötä 20 tuntia viikossa ja saa palkkaa tästä 1000 euroa kuukaudessa. Ennen 1.4.2024 Vilma saa soviteltua päivärahaa 450 euroa kuukaudessa. Lainmuutoksen jälkeen Vilma saa soviteltua päivärahaa 300 euroa kuukaudessa.
Esimerkki työttömyysturvan lapsikorotusten poistumisesta. Mikko tekee satunnaisia työkeikkoja, joista saa palkkaa 720 työmarkkinatuen sovittelujakson aikana. Mikko on kahden lapsen yksinhuoltaja. Ennen 1.4.2024 Mikko saa soviteltua työmarkkinatukea lapsikorotuksella yhteensä 774 euroa kuukaudessa. Lainmuutoksen jälkeen lapsikorotus poistuu ja Mikko saa soviteltua työmarkkinatukea 440 euroa kuukaudessa.

Oikaisu: Jutussa kerrottiin aiemmin, että työsopimukseen kirjatun palkan tulee olla vähintään alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 331 e/kk, jotta työ kerryttää työssäoloehtoa. 1 311  e/kk on vuoden 2023 palkkaraja. Vuoden 2024 raja on 1 399 e / kk. Virhe on korjattu juttuun.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.