Gå till innehåll

bostadsbidrag

Nedskärningar i bidragen tvingade Sofia och barnen att flytta – ”Jag insåg att våra pengar inte skulle räcka till”
Sofia Ali, ensamstående mamma med tre barn, tvingades flytta in i en mindre bostad med sina barn när pengarna inte längre räckte till. Nedskärningarna i bostadsbidraget medförde emellertid nya utmaningar för familjen.
HEM & FAMILJ | 14.6.2024

Nyaste artiklar om bostadsbidrag

Hyran betalas med militärunderstöd
När gardesjägare Joona Hammar-Staf blev inkallad till militärtjänstgöring började han utreda möjligheten att ansöka om militärunderstöd. Understödet ersätter kostnader som uppstår förutom under beväringstjänsten, även under repetitionsövningar.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.