Gå till innehåll

bostadsbidrag

Hur går det med hyresbetalningarna när stöden skärs ned? 
Det har gjorts flera nedskärningar i de arbetslöshetsförmåner som FPA betalar ut och i det allmänna bostadsbidraget, och de påverkar vardagen för ungefär en halv miljon kunder. Dessutom kommer striktare villkor att införas för godtagbara boendeutgifter i fråga om utkomststödet. Läs vad du kan göra om dina pengar inte längre räcker till hyran.
HEM & FAMILJ | 22.4.2024

Nyaste artiklar om bostadsbidrag

Hyran betalas med militärunderstöd
När gardesjägare Joona Hammar-Staf blev inkallad till militärtjänstgöring började han utreda möjligheten att ansöka om militärunderstöd. Understödet ersätter kostnader som uppstår förutom under beväringstjänsten, även under repetitionsövningar.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.