Gå till innehåll

”FPA har räddat mig ur kriser flera gånger”

För videokonstnären Seppo Renvall är konsten inte ett yrkesval, utan snarare en besatthet. Seppo har alltid också haft kortjobb vid sidan av konsten. Han gillar särskilt fysiskt arbete.
ARBETE & FÖRSÖRJNING | 12.12.2023
Lyssna på artikeln

Väktare, städare, lastare i hamnen, scenarbetare på teater, lärare, konstinstruktör på daghem: videokonstnären Seppo Renvall har inte varit rädd att ta olika arbeten för att få mat på bordet. Vad säger han till sådana som rekommenderar att konstnärer skaffar riktiga jobb?

”Konst är nog ett riktigt jobb, den görs bara med helt andra strukturer än till exempel avlönat arbete. Konstnären måste vara sin egen chef, planera och skaffa arbetsmaterial och gå igenom olika tekniker. Att lära sig allt detta och att hitta sin egen stil tar åtminstone tio år i början av karriären.”

Sedan när arbetet är färdigt ska konstnären ännu kunna visa upp sitt verk. Det kostar pengar att ställa ut på ett galleri. Få videokonstnärer får sålt sina installationer, eftersom statens och kommunernas offentliga konstförvärv stannat av. Vad behövs konsten ens för då, kan någon enstaka medborgare fråga, särskilt när man ska spara in på allt. Seppo påminner om att konst har funnits i samhället ända sedan första början.

”Konsten är viktig, eftersom den även reflekterar samhällets psykiska tillstånd. Vi är omgivna av konst även i det dagliga livet: den industriella formgivningen i bruksföremål, arkitekturen i byggnader, filmer, fotografier, böcker – tänk om allt detta skulle saknas i våra liv.”

Konstnärskapet i blodet

”Redan under studietiden började jag arbeta som scenarbetare på Teaterhögskolan. Det var en otroligt bra arbetsplats för en ung konstnär. Min chef uppmuntrade mig på alla sätt till konstnärligt arbete. Man byggde till och med ett eget mörkrum åt mig på arbetsplatsen. Jag fick också ledigt från jobbet för mina utställningar.”

Seppo finansierade sin konst med jobbet som scenarbetare under fem års tid. Dessutom hade han kortjobb där han arbetade nattskift som lastare i Helsingfors hamn. Sitt första femåriga stipendium fick Seppo efter tio års knogande. Det gav honom friheten att utveckla personlig, konceptuell videokonst.

”Sedan dess har jag också gjort olika konstprojekt utomhus. Numera gjuter jag till exempel en gång per år alla Jussistatyetter som delas ut.”

Seppo anser att konstnärens arbete inkluderar föreläsningar och workshops på konstskolor, till exempel Aalto-universitetet.

”Jag arbetade även med barn på ett bildkonstdaghem. Det var ett mycket meningsfullt arbete.”

Seppo bearbetar film på en filmprojektor.
Seppo bearbetar 16 mm film på en filmprojektor i en studio i Kasåkern.

FPA stödjer när ekonomin tryter

Konstnärens levebröd är smalt och kort.

Seppo är för tillfället arbetslös arbetssökande och får grunddagpenning från FPA. Under tiden som arbetslös skulle han inte ens få utarbeta sina verk. Eftersom ingen lön betalas under förberedelser, kommer arbetslöshetsskyddets skyddade belopp och jämkning inte på fråga. Seppo anser att systemet inte passar konstnärens arbetsflöde.

”Jag utarbetar mina verk som gratisarbete – om pengar kommer så kommer de i efterskott när verket är färdigt.”

En konstnär har rätt till arbetslöshetsförmån om hen har anmält sig som arbetssökande till AN-tjänsterna och söker heltidsarbete. AN-byrån bedömer om anställningen som konstnär är huvud- eller bisyssla. Om arbetet anses vara huvudsyssla har man inte rätt till arbetslöshetsförmån. Om anställningen som konstnär är en bisyssla kan en konstnär ha rätt till jämkad arbetslöshetsförmån.

Konstnärer finansierar sina projekt även med stipendier, om de lyckas få ett sådant. Seppo har fått stipendier i jämn takt. Ordet stipendiekonstnär har en otrevlig klang. Enligt Seppo ses personer som lever på stipendier rentav som snyltare eller avundas utan anledning.

”Det finns det ingen orsak till. Man lever inte flott på stipendier. De räcker i praktiken till samma som bidragen man annars kanske skulle få från FPA.”

Utöver arbetslöshetsskydd har Seppo fått utkomststöd och allmänt bostadsbidrag från FPA. Han upplever att FPA har räddat honom ur kriser flera gånger.

”En gång blev jag tvungen att låta bli att betala ett par hyror. När jag fick vräkningshotet ringde jag i panik till FPA. Där fick jag tag på en kundrådgivare som hade bra uppfattning om konstnärernas utkomst, och jag fick hjälp.”

Konstnärer och andra korttidsarbetare har mycket osäkra inkomster.

Korttidsarbetare kan till exempel få arbetslöshetsförmån från FPA.

Det är också möjligt att få FPA-stöd för boendeutgifter.

Bohemisk med ekonomin

Seppo berättar att han inte är särskilt bra på finansfrågor. En delorsak till detta anser han är det bohemiska förhållningssätt som rådde i konstnärsfamiljen när det gällde pengar.

”Jag får lätt ångest av byråkratin kring FPA-stöden, det står stilla i huvudet på mig. Ett par gånger har jag bara samlat ihop alla dokument och marscherat raka vägen till FPA med pappersbunten. Där har jag sedan gjort en ansökan tillsammans med en kundrådgivare.”

Bostadsbidragets flexibilitet prövas i Seppos vardag, eftersom konstnärens inkomster varierar varje månad och säsong. Han berättar att föregående års stipendium kan räknas som inkomster även följande år när man ansöker om bostadsbidrag, även om man hade fått pengarna till materialinköp. Han har också fått ersättningar för att visa upp sina filmer som han inte alltid har kommit ihåg att meddela till FPA. 

”Jag har därför blivit tvungen att betala tillbaka stöden senare. Det svider varje gång.” 

Om man få allmänt bostadsbidrag från FPA är det viktigt att följa sina egna månadsinkomster. Om det sker stora förändringar i månadsinkomsterna måste detta snabbt meddelas till FPA, så att stödet vid behov kan justeras. Beloppet på det allmänna bostadsbidraget kan alltså ändras på grund av ändrade månadsinkomster. 

LÄS OCKSÅ
I vilka situationer måste man ansöka om justering av bostadsbidraget? FPA:s expert svarar
LÄS OCKSÅ
Iida-Mari Kallio, deltids­arbetande studerande, justerar sitt bostads­bidrag vid behov – ”På så sätt har jag undvikit att stödet åter­krävs”

Regeringen föreslår flera förändringar i det allmänna bostadsbidraget som skulle minska stödet. Förändringarna skulle träda i kraft i april 2024. Vad anser Seppo om dessa förändringar?

”Minskat bostadsbidrag och slopandet av arbetslöshetsskyddets skyddade belopp gör att man blir direkt utblottad. Det hänger inte på mycket innan den finländska depressionen slår till om det efter hyran blir 200 euro över för mat, läkemedel, transport, kultur och kläder. Om man blir tvungen att kompromissa om grundläggande saker blir man isolerad från samhället och passiviserad”, säger Seppo.

FPA-stöd för korttidsarbetare

Arbetslöshetsförmåner:

 • Du kan få grunddagpenning om du uppfyller arbetsvillkoret, men inte är medlem i en arbetslöshetskassa.
 • Arbetsmarknadsstöd betalas till arbetssökande, som inte har tidigare arbetslivserfarenhet eller som har fått den maximala tiden för inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning.
 • Om du har inkomster från deltidsarbete, heltidsarbete som räcker högst två veckor eller företagsverksamhet som bisyssla kan du få jämkad arbetslöshetsförmån.

Allmänt bostadsbidrag:

 • Om dina inkomster är små. Syftet med allmänt bostadsbidrag är att hjälpa dig att betala för boendekostnaderna.
 • Om dina inkomster varierar, det vill säga inte fortgår minst tre månader från tidpunkten för beviljandet eller justeringen av bostadsbidraget, bedömer FPA en genomsnittlig inkomst åt dig. Det är en kalkylerad månatlig inkomst, där man beaktar att inkomsterna varierar till exempel på grund av kortjobb, studier eller arbetslöshetsperioder.

Grundläggande utkomststöd är en ekonomisk förmån som beviljas i sista hand:

 • Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd från FPA, om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna, såsom mat och läkemedel.
 • Om du har särskilda utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker, kan välfärdsområdets socialnämnd efter eget gottfinnande bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd.
 • Du kan meddela om ditt behov av kompletterande eller förebyggande utkomststöd med samma ansökan som du ansöker om grundläggande utkomststöd från FPA. FPA förmedlar din ansökan i dessa avseenden till välfärdsområdet för behandling.

Som sakkunnig FPA:s specialplanerare Mirja Peltonen.

Text Arja Krank Bilder, video och redigering Miika Kainu

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.