Gå till innehåll

I vilka situationer måste man ansöka om justering av bostadsbidraget? FPA:s expert svarar

HEM & FAMILJ | 1.4.2021
Flytt, löneförhöjning, permittering, ett barns födelse eller andra förändringar i hushållets förhållanden kan påverka bostadsbidragets belopp. FPA:s specialplanerare Mirja Peltonen berättar i vilka alla situationer man måste ansöka om justering av bostadsbidraget.
Lyssna på artikeln
Nainen kuvaa puhelimella lomaketta.
Justering av bostadsbidraget kan ansökas i FPA:s e-tjänst, som styr ifyllandet av ansökan och meddelar om nödvändiga bilagor. Till exempel kan man ta ett foto av hyresavtalet som bilaga till ansökan.

När justeras bostadsbidraget?

Bostadsbidraget justeras minst en gång per år. Dessutom justeras bostadsbidraget när det sker en förändring i inkomsterna, boendeutgifterna eller hushållets förhållanden, dvs. till exempel vid byte av bostad eller när antalet invånare i bostaden ändras. I dessa fall ska personer som får bostadsbidrag ansöka om justering från FPA så fort som möjligt. Om man inte ansöker om justering och bostadsbidraget har betalats ut till för stort belopp eller utan grund, återkrävs bidraget senare.

När påverkar ändrade inkomster bostadsbidraget?

Bostadsbidraget justeras när hushållets månadsinkomster stiger eller sjunker avsevärt från föregående besluts fastställda inkomster. Justering görs när hushållets sammanlagda inkomster stiger med minst 400 euro per månad eller minskar med minst 200 euro per månad. Mindre ändringar i inkomsten än såhär skulle ha en så liten inverkan på bostadsbidraget att justering inte behövs.

Från och med när justeras bostadsbidraget, dvs. när ändras bostadsbidragets belopp?

Bostadsbidraget justeras från början av månaden efter den månad då de förändrade inkomsterna har gällt från den första dagen i månaden. Till exempel om dina inkomster ändras 1.4, justeras bidraget från och med 1.5. Om dina inkomster ändras 4.4, justeras bidraget från och med 1.6.

Hur påverkar permittering eller uppsägning bostadsbidraget?

Justering av bostadsbidraget görs på grund av avsevärd förändring i inkomsterna först när det har gått en hel månad sedan inkomsterna förändrades. Till exempel om din permittering börjar den första dagen i månaden, utgör samma månad en hel månad. Justering av bostadsbidraget görs då den första dagen följande månad. När permitteringen/arbetslösheten börjar den andra dagen i månaden, utgör samma månad inte en hel månad. Då räknas först nästa månad som en hel månad.

Till exempel: Om du permitteras 2.5, justeras bostadsbidraget från och med 1.7. Om permitteringen är kortvarig, till exempel en månad lång, sker vanligtvis ingen betydande förändring i inkomsterna och ingen justering görs.

Hur påverkar höjd hyra bostadsbidraget?

Bostadsbidraget kan justeras om hushållets godtagbara boendeutgifter ändras med minst 50 euro per månad jämfört med föregående besluts godtagbara boendeutgifter. Bostadsbidragets belopp ökar emellertid inte nödvändigtvis, även om du skulle flytta till en större eller dyrare bostad.

FPA betalar bostadsbidrag för godtagbara boendeutgifter. I en hyresbostad är dessa hyran samt separata vatten- och uppvärmningsavgifter. I lagen har fastställts övre gränser för de godtagbara boendeutgifterna. Dessa kallas maximala boendeutgifter. Till exempel kan högst 778 euro per månad godkännas som boendeutgifter för ett tvåpersoners hushåll i Helsingfors, även om hyran vore högre än så.

Tillhör rumskompisar samma hushåll, dvs. påverkar rumskompisens inkomster beloppet på det egna bostadsbidraget?

Rumskompisar som har hyrt bostaden enligt ett gemensamt hyresavtal hör till samma hushåll. De utgör ett så kallat kollektivhushåll, även om de inte skulle ha en gemensam ekonomi. Då ansöker de om gemensamt allmänt bostadsbidrag.

Om rumskompisar som bor i samma bostad däremot har separata hyresavtal och det inte är fråga om sambor, tillhör rumskompisarna inte samma hushåll. Förutsättningen är också att rumskompisarna inte tillsammans ansvarar för hela bostadens hyra. Då kan båda få eget allmänt bostadsbidrag.

Hur påverkas bostadsbidraget av att man flyttar ihop med en partner eller flyttar ifrån en partner?

Ett ändrat antal medlemmar i hushållet påverkar bostadsbidraget. Om fler personer flyttar in i bostaden eller om personer flyttar ut eller om det till exempel föds ett barn, ska bostadsbidraget justeras. Om hushållet tar en underhyresgäst eller slutar ha en underhyresgäst, ska bostadsbidraget justeras även i dessa situationer.

Läs också: Flytt på kommande och du undrar om bostadsbidraget ändras? Tips för dig som byter bostad

Hur påverkas bostadsbidraget av att man flyttar till en ny bostad?

Om du flyttar till en annan bostad, gör en ansökan om justering av bostadsbidraget. Vid flyttning justeras bostadsbidraget från början av den månad under vilken du betalar nya boendeutgifter för hela månaden.

När justeras bostadsbidraget om man inte genast flyttar till en bostad som man har hyrt?

Bostadsbidraget justeras tidigast från början av hyresavtalsförhållandet och dessutom förutsätter man att hushållet flyttar till den nya bostaden under samma månad. Om du har hyrt en ny bostad från och med 1.3, men du flyttar in först i april, justeras bostadsbidraget från och med 1.4.

Så här ansöker du om justering av bostadsbidraget

  • En person som får bostadsbidrag ansöker om justering från FPA med ett års mellanrum (årsjustering) eller tidigare om hushållets förhållanden ändras (mellanjustering).
  • FPA skickar hem ett brev och instruktioner för ansökan om årsjustering av bostadsbidraget. Ansökan om årsjustering ska levereras till FPA före det justeringsdatum som nämns i brevet. Om du inte ansöker om årsjustering i tid, dras bostadsbidraget in.
  • Om hushållets förhållanden ändras, ska en person som får bostadsbidrag ansöka om mellanjustering av bostadsbidraget. Till exempel kan flyttning till en ny bostad, att flytta ihop eller isär, ett barns födelse, ändrade inkomster eller ändrade boendeutgifter påverka bostadsbidragets belopp.
  • Mellanjustering ska ansökas så fort som möjligt. Innan du lämnar in en ansökan om justering lönar det sig att ringa FPA:s telefontjänst, 020 692 210, och kontrollera om bostadsbidraget behöver justeras.
  • Års- och mellanjustering av bostadsbidraget ansöks i MittFPA via ”Justering av bostadsbidraget” eller med ansökningsblanketten Allmänt bostadsbidrag (AT 1r).
  • I nätansökan finns instruktioner om hur du ska fylla i ansökan, och genom att klicka på infocirklarna får du mer instruktioner. Fyll i ansökan noggrant. Vid behov kan du ge mer information i fältet Övriga upplysningar nertill i ansökan.
  • Ansökan kräver bilagor i enlighet med din situation, exempelvis en kopia eller ett foto av hyresavtalet. Nätansökningen ber om nödvändiga bilagor på basen av de uppgifter du har angett.

Läs mer på FPA:s webbplats

Justering av bostadsbidraget

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.