Siirry sisältöön

Missä tilanteissa asumistuen tarkistusta täytyy hakea? Kelan asiantuntija vastaa

Koti & Perhe | 30.3.2021
Muutto, palkankorotus, lomautus, vauvan syntymä tai muut muutokset ruokakunnan olosuhteissa voivat vaikuttaa asumistuen määrään. Kelan erikoissuunnittelija Mirja Peltonen kertoo, missä kaikissa tilanteissa asumistuen tarkistusta on haettava.
Kuuntele artikkeli
Nainen kuvaa puhelimella lomaketta.
Asumistuen tarkistusta voi hakea Kelan verkkoasiointipalvelussa, joka ohjaa hakemuksen täyttämisessä ja ilmoittaa tarvittavista liitteistä. Esimerkiksi vuokrasopimuksesta voi ottaa valokuvan hakemuksen liitteeksi.

Milloin asumistuki tarkistetaan?

Asumistuki tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Lisäksi asumistuki tarkistetaan, kun tuloissa, asumisen kuluissa tai ruokakunnan olosuhteissa tapahtuu muutos, eli esimerkiksi silloin, kun asunto vaihtuu tai asukkaiden määrä asunnossa muuttuu. Näissä tilanteissa asumistuen saajan pitää hakea tarkistusta Kelasta mahdollisimman pian. Jos tarkistusta ei hae ja asumistukea maksetaan liikaa tai aiheettomasti, tuki peritään myöhemmin takaisin.

Milloin tulojen muutos vaikuttaa asumistukeen?

Asumistuki tarkistetaan, kun ruokakunnan kuukausitulot nousevat tai laskevat huomattavasti edellisen päätöksen vahvistetuista tuloista. Tarkistus tehdään, kun ruokakunnan yhteenlasketut tulot nousevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk. Tätä pienemmän tulomuutoksen vaikutus asumistuen määrään olisi niin vähäinen, että tarkistusta ei tarvita.

Mistä lähtien asumistuki tarkistetaan tulojen muuttuessa, eli milloin asumistuen määrä muuttuu?

Asumistuki tarkistetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen. Esimerkiksi jos tulosi muuttuvat 1.4., tuki tarkistetaan 1.5. alkaen. Jos tulot taas muuttuvat 4.4., tuki tarkistetaan 1.6. alkaen.

Miten lomautus tai työttömäksi jääminen vaikuttaa asumistukeen?

Asumistuen tarkistus tehdään tulojen huomattavan muutoksen vuoksi vasta, kun tulojen muutoksesta on kulunut kokonainen kuukausi. Esimerkiksi, jos lomautuksesi alkaa kuun 1. päivä, kokonainen kuukausi muodostuu samasta kuukaudesta. Asumistuen tarkistus tehdään silloin seuraavan kuukauden 1. päivänä. Jos taas lomautus/työttömyys alkaa kuun 2. päivä, samainen kuukausi ei muodosta kokonaista kuukautta. Tällöin kokonaiseksi kuukaudeksi lasketaan vasta seuraava kuukausi.

Esimerkkinä: Jos sinut lomautetaan 2.5., asumistuki tarkistetaan 1.7. lähtien. Jos lomautus on lyhytaikainen, esimerkiksi kuukauden pituinen, tuloissa ei yleensä tapahdu huomattavaa muutosta, joten tarkistusta ei tehdä lainkaan.

Miten vuokran nousu vaikuttaa asumistukeen?

Asumistuki voidaan tarkistaa, jos ruokakunnan hyväksyttävät asumismenot muuttuvat vähintään 50 e/kk verrattuna edellisessä päätöksessä hyväksyttyihin asumismenoihin. Asumistuen määrä ei kuitenkaan välttämättä suurene, vaikka muuttaisit isompaan tai kalliimpaan asuntoon.

Kela maksaa asumistukea hyväksyttävistä asumismenoista. Vuokra-asunnossa näitä ovat vuokra sekä erikseen maksettavat vesi- ja lämmityskulut. Hyväksyttäville asumismenoille määritellään laissa ylärajat, joita kutsutaan enimmäisasumismenoiksi. Esimerkiksi Helsingissä kahden henkilön ruokakunnan asumismenoina voidaan hyväksyä enintään 778 e/kk, vaikka vuokra olisi tätä suurempi.

Kuuluvatko kämppikset samaan ruokakuntaan, eli vaikuttavatko kämppiksen tulot oman asumistuen määrään?

Samaan ruokakuntaan kuuluvat yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet kämppikset. He muodostavat niin sanotun yhteisöruokakunnan, vaikka heillä ei olisikaan yhteistä taloutta. Tällöin he hakevat yhteisen yleisen asumistuen.

Jos taas samassa asunnossa asuvilla kämppiksillä on erilliset vuokrasopimukset, eikä kyse ole avopuolisoista, kämppikset eivät kuulu saman ruokakuntaan. Edellytyksenä on myös, että kämppikset eivät ole yhdessä vastuussa koko asunnon vuokrasta. Tällöin he voivat kumpikin saada oman yleisen asumistuen.

Miten yhteen tai erilleen muutto kumppanin kanssa vaikuttaa asumistukeen?

Ruokakunnan jäsenmäärän muutos vaikuttaa asumistukeen. Jos asuntoon muuttaa lisää ihmisiä tai sieltä muuttaa ihmisiä pois tai jos vaikkapa syntyy lapsi, pitää asumistuki tarkistaa. Jos ruokakunta ottaa alivuokralaisen tai luopuu alivuokralaisen pitämisestä, tulee asumistuki näissäkin tilanteissa tarkistaa.

Lue myös: Muutto edessä, muuttuuko asumistukeni määrä? Vinkit asunnon vaihtajalle

Miten muutto uuteen asuntoon vaikuttaa asumistukeen?

Jos muutat toiseen asuntoon, tee siitä asumistuen tarkistushakemus. Muuttotilanteissa asumistuki tarkistetaan sen kuukauden alusta, josta maksat uusia asumismenoja koko kuukauden ajalta.

Mistä alkaen asumistuki tarkistetaan, jos ei heti muuta vuokraamaansa asuntoon?

Asumistuki tarkistetaan aikaisintaan vuokrasopimussuhteen alusta alkaen ja lisäksi edellytetään, että ruokakunta muuttaa uuteen asuntoon saman kuukauden aikana. Jos olet vuokrannut uuden asunnon 1.3. alkaen, mutta muutat sinne vasta huhtikuussa, yleinen asumistuki tarkistetaan 1.4. alkaen.

Näin haet asumistuen tarkistusta

  • Asumistuen saaja hakee asumistuen tarkistusta Kelasta vuoden välein (vuositarkistus) tai aikaisemmin, jos ruokakunnan olosuhteet muuttuvat (välitarkistus).
  • Kela lähettää kotiin kirjeen ja ohjeet asumistuen vuositarkistuksen hakemiseen. Vuositarkistushakemus tulee toimittaa Kelaan ennen kirjeessä ilmoitettua tarkistusajankohtaa. Jos et hae vuositarkistusta ajoissa, asumistuki lakkautetaan.
  • Jos ruokakunnan olosuhteet muuttuvat, asumistuen saaja hakee asumistuen välitarkistusta. Esimerkiksi muutto uuteen asuntoon, yhteen- tai erilleen muutto, lapsen syntymä, tulojen muutos tai asumismenojen muutos voivat vaikuttaa asumistuen määrään.
  • Välitarkistusta tulee hakea mahdollisimman pian. Ennen tarkistushakemuksen tekemistä kannattaa ottaa yhteyttä Kelan puhelinpalveluun 020 692 210 ja varmistaa, onko tarkistus tarpeen.
  • Asumistuen vuosi- ja välitarkistusta haetaan OmaKelassa kohdassa ”Asumistuen tarkistus” tai hakemuslomakkeella Yleinen asumistuki (AT 1).
  • Verkkohakemus ohjaa hakemuksen täyttämisessä, ja infopalloja klikkaamalla saa lisäohjeita. Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Voit tarvittaessa antaa lisätietoja hakemuksen lopussa olevaan Lisätietoja-kenttään.
  • Hakemukseen tarvitaan tilanteesi mukaan liitteitä, kuten esimerkiksi kopio tai kuva vuokrasopimuksesta. Verkkohakemus pyytää tarvittavat liitteet hakemukseen antamiesi tietojesi perusteella.

Lue lisää Kelan sivuilta

Asumistuen tarkistaminen

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.