Gå till innehåll

Så ändras det allmänna bostadsbidraget 2024

HEM & FAMILJ | 29.1.2024
I början av april träder nedskärningar i kraft som minskar det allmänna bostadsbidraget och inverkar på bostadsbidraget för hushållet när stödet justeras nästa gång. Dessutom får man inte längre allmänt bostadsbidrag för ägarbostad från och med ingången av 2025.
Lyssna på artikeln
""

I år kommer det att ske flera förändringar i det allmänna bostadsbidraget. Vilken är den första? Specialplaneraren Mirja Peltonen från FPA svarar.

Det görs flera nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget som minskar bidragets belopp 2024.

Bassjälvriskandelen i det allmänna bostadsbidraget ökar från 42 procent till 50 procent. Bassjälvrisken är i fortsättningen 50 procent av de inkomster som överskrider den nedre inkomstgränsen för det allmänna bostadsbidraget.

Ersättningsprocenten för allmänt bostadsbidrag minskar från nuvarande 80 procent till 70 procent av skillnaden mellan de godtagbara boendeutgifterna och bassjälvrisken. Efter ändringen ersätter bidraget en mindre del av hushållets boendeutgifter.

Förvärvsinkomstavdraget på 300 euro i anslutning till det allmänna bostadsbidraget slopas. När förvärvsinkomstavdraget slopas minskar bostadsbidraget för hushållet, om hushållets medlemmar har löneinkomster, inkomster av näringsverksamhet eller inkomster av jordbruk, eftersom förvärvsinkomstavdraget inte längre görs.

Maximibeloppet av de boendeutgifter som ska beaktas i Helsingfors minskar. I fråga om de maximala boendeutgifter som ska beaktas i samband med det allmänna bostadsbidraget slås kommungrupperna 1 och 2 samman, och de maximala boendeutgifterna beaktas i enlighet med den nuvarande kommungrupp 2. Helsingfors ansluts alltså till samma kommungrupp som resten av huvudstadsregionen. Förändringen minskar bostadsbidraget för nästan alla hushåll i Helsingfors som får allmänt bostadsbidrag.

Ändringarna träder i kraft den 1 april 2024. Om du nu får bostadsbidrag påverkar ändringen ditt bostadsbidrag när stödet justeras nästa gång efter den 1 april. Om du däremot ansöker om nytt bostadsbidrag, påverkar ändringarna alla nya bostadsbidrag som beviljas efter den 1 april.

Vilken är följande förändring?

Från och med den 1 januari 2025 betalas allmänt bostadsbidrag inte längre för boendeutgifter i ägarbostad. December 2024 är den sista månaden för vilken allmänt bostadsbidrag fortfarande kan erhållas för ägarbostad.

Ändringen gäller inte bostadsrättsbostäder eller delägarbostäder. För dessa bostäder kan man även i fortsättningen få allmänt bostadsbidrag. Ränta på bostadslån beaktas dock inte längre som boendeutgifter i bostadsrättsbostäder när bostadsbidrag beviljas eller justeras från och med den 1 januari 2025.

Vad ska FPA:s kunder göra när förändringarna träder i kraft?

Du behöver inte kontakta FPA på grund av förändringarna i det allmänna bostadsbidraget. Alla förändringar träder i kraft automatiskt.

Om omständigheterna förändras för dig eller en medlem i ditt hushåll måste du dock göra en ansökan om justering av det allmänna bostadsbidraget i MittFPA. Genom att ansöka om justering försäkrar du dig om att bidraget betalas ut till dig till rätt belopp.

Lämna in en justeringsansökan till FPA i dessa situationer:

  • Hushållets inkomster stiger med minst 400 euro/månad.
  • Hushållets inkomster minskar med minst 200 euro/månad.
  • Boendeutgifterna förändras med minst 50 euro/månad.
  • Du flyttar till en annan bostad.
  • De boende i bostaden byts ut.

Ändringar också i FPA:s arbetslöshetsförmåner den 1 april 2024

Observera att till exempel slopandet av barnförhöjningarna i arbetslöshetsförmånerna kan medföra en betydande förändring i hushållets inkomster, varvid du måste göra en ansökan om justering av det allmänna bostadsbidraget. Läs mer om dessa ändringar.

Läs mer om när du måste göra en ansökan om justering av det allmänna bostadsbidraget.

Varför har det allmänna bostadsbidraget skurits ned?

Med hjälp av nedskärningarna vill Petteri Orpos regering minska utgifterna för bostadsbidrag och stabilisera statens ekonomi.

Slopandet av förvärvsinkomstavdraget i samband med det allmänna bostadsbidraget är ett av de sätt på vilka regeringen strävar efter ett enklare och tydligare socialförsäkringssystem, som sporrar till arbete. Syftet med slopandet av förvärvsinkomstavdraget är att det allmänna bostadsbidraget ska uppmuntra arbetssökande till heltidsarbete.

Det allmänna bostadsbidraget för ägarbostäder slopas för att regeringen strävar efter att rikta det allmänna bostadsbidraget till dem som behöver det mest.

Vad kan jag göra om mina pengar efter nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget inte längre räcker till för hyran eller för övriga levnadskostnader?

Om du hör till ett hushåll som ännu inte får utkomststöd, kan du med hjälp av räknaren för utkomststödet uppskatta om du kan få grundläggande utkomststöd.

""
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.