Gå till innehåll

Följande förändringar i livet kan också påverka bostadsbidraget –  läs när stödet ska justeras

HEM & FAMILJ | 3.3.2023
Många förändringar i livet, till exempel en hyreshöjning, förändrade inkomster eller att ett barn flyttar hemifrån, kan påverka beloppet av det allmänna bostadsbidraget. Om du kommer ihåg att ansöka om mellanjustering av bostadsbidraget i tid, undviker du tråkiga överraskningar och återkrav.
Lyssna på artikeln
""

4 tips om justering av bostadsbidraget

 1. Meddela förändringar till FPA, dvs. ansök om mellanjustering av det allmänna bostadsbidraget alltid i följande situationer:
  • Hyran eller vederlaget stiger eller sjunker. Om dina boendeutgifter ändras med minst 50 euro kan det påverka bostadsbidragets belopp. Om till exempel 300 euro i hyra godkändes som boendeutgifter i det föregående bostadsbidragsbeslutet och din hyra därefter stiger till 350 euro, kan du möjligen få mer bostadsbidrag.
  • De sammanlagda månadsinkomsterna i ditt hushåll stiger med minst 400 euro per månad eller sjunker med minst 200 euro per månad. Bidragets belopp påverkas av inkomsterna för alla medlemmar i hushållet.
  • Det föds ett barn i din familj eller ett barn flyttar hemifrån. Bostadsbidraget ska alltid justeras när antalet medlemmar i hushållet ändras.
  • Du och din partner flyttar ihop eller isär. Bostadsbidraget beviljas hela hushållet gemensamt, och bidragets belopp påverkas av hela hushållets inkomster. Äkta makar och sambor hör alltid till samma hushåll.
  • Du börjar dela bostad med en ny kompis och ni har ett gemensamt hyresavtal. Kompisar som hyr en bostad med ett gemensamt hyresavtal hör till samma hushåll och bostadsbidraget betalas till hushållet gemensamt. Observera att man måste ansöka om justering av bostadsbidraget när en ny kompis flyttar in, även om antalet personer i hushållet hela tiden är detsamma.
 2. Använd räknaren för allmänt bostadsbidrag om du vill uppskatta beloppet av ditt bostadsbidrag efter att din livssituation har förändrats. Räknaren ger mer information om hur dina inkomster påverkar bostadsbidraget. Observera att det resultat som räknaren ger alltid är en uppskattning av bidragsbeloppet.
 3. Ansök om mellanjustering av bostadsbidraget så snart som möjligt efter att din livssituation har förändrats. Genom att ansöka om justering kan du försäkra dig om att bostadsbidraget betalas ut till rätt belopp. Om du glömmer att ansöka om justering och du får för mycket bostadsbidrag, kommer det felaktigt betalda bidraget att återkrävas senare. Genom att ringa FPA:s telefontjänst (020 692 230) kan du kontrollera om din situation kräver en justering.
 4. Gör så här när din situation förändras: Ansök om mellanjustering av bostadsbidraget i MittFPA:
  • Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.
  • Välj ”Meddela förändringar” och ”Boende” i menyn.
  • Välj ”Allmänt bostadsbidrag – meddela förändringar” under Boende.
  • Välj ”Jag ansöker om justering av bostadsbidraget”.

   Skicka in ansökan och de bilagor som behövs via e-tjänsten.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.