Gå till innehåll

FPA och socialtjänsterna

Hur går det med hyresbetalningarna när stöden skärs ned? 
Det har gjorts flera nedskärningar i de arbetslöshetsförmåner som FPA betalar ut och i det allmänna bostadsbidraget, och de påverkar vardagen för ungefär en halv miljon kunder. Dessutom kommer striktare villkor att införas för godtagbara boendeutgifter i fråga om utkomststödet. Läs vad du kan göra om dina pengar inte längre räcker till hyran.
HEM & FAMILJ | 22.4.2024

Nyaste artiklar om FPA och socialtjänsterna

Allmänt | 9.5.2023
”Utgångspunkten för informationsutbytet borde alltid vara klientens intresse”
I socialarbetarens arbete är det viktigt att klienternas information förmedlas smidigt mellan FPA och socialväsendet. Mest gynnas klienten, som inte behöver förmedla informationen. Men vilka är utmaningarna när det gäller delning och utbyte av information mellan fackmän? Och hurudana nya lösningar håller man på att utveckla?
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.