Gå till innehåll

”Att dela vårdansvaret med sin make är fantastiskt”

Syftet med föräldraledighetsreformen är att på ett ännu mer jämlikt och likvärdigt sätt fördela vårdansvaren och -ledigheterna mellan vårdnadshavarna för små barn. På Vincit har reformen välkomnats med glädje.
HEM & FAMILJ | 20.6.2023
Lyssna på artikeln

Den familjeledighetsreform som trädde i kraft hösten 2022 är ganska synlig på Vincit Oyj, ett Tammerforsbaserat IT-konsultföretag. Företaget sysselsätter 750 arbetstagare, varav 80 procent är män. Personalexpert Tuuli Huhtala uppskattar att 50 personer var familjelediga år 2022.

“Enligt min erfarenhet vill allt fler pappor nu ta ut längre familjeledigheter. På arbetsplatsen gläds vi över detta”, säger Tuuli.

Föräldraledighetsreformen ökar möjligheterna för pappan att stanna hemma och ta hand om barnet, eftersom antalet föräldrapenningdagar som öronmärkts för pappan har ökat. Dessutom kan barnets mamma överlåta en del av sina egna föräldrapenningdagar till pappan. Reformen gör det också möjligt för mamman att återgå till arbetet tidigare. Hoppet är att reformen ökar jämställdheten mellan könen på arbetsplatserna.

LÄS OCKSÅ
Föräldra­ledigheterna fördelas jämnare mellan föräldrarna – så här påverkar den kommande reformen familjerna

”Vi stöder kompetensutvecklingen oavsett familjesituation eller -ledighet. Som bäst stöttar arbetslivet och familjelivet varandra”, berättar Tuuli.

Hennes uppgifter inkluderar att kommunicera om familjeledighetsreformen internt.

”Det är viktigt att arbetsgivaren kommunicerar tydligt om reformen så att arbetstagarna kan planera och organisera sin egen familjeledighet i god tid.”

De nya familjeledigheterna gör det möjligt för mamman att återgå till arbetet tidigare. Detta har också lett till frågan om huruvida det är möjligt för en mamma att amma sitt barn. På Vincit kan mamman välja att amma – till exempel ett barn som pappan kommit med till arbetsplatsen – i konferensrummet.

”Själv anser jag att det är ett viktigt budskap att vi i Tammerfors också har ett skötbord och ett par blöjpaket på toaletten. Trots att de inte används flitigt på arbetsdagarna kan de vara nyttiga på barnkalas”, berättar Tuuli.

LÄS OCKSÅ
Familjeledighetsreformen berör olika slags familjer – så här beaktas olika familjeformer
Tuuli Huhtala sitter vid köksbordet på sin arbetsplats och dricker kaffe.
Nyblivna föräldrar får en föräldraförpackning från arbetsplatsen, som bland annat innehåller en tygblöja, kaffe, en liten body och barnets första bok.

Flexibilitet på arbets­platsen uppskattas

Tuuli intervjuade pappor på sin arbetsplats för sin pro gradu-avhandling. Hon är intresserad av medarbetarnas erfarenheter av hur man stöder småbarnsföräldrar på arbetsplatsen.

”Det verkar som att föräldrar särskilt uppskattar flexibla arbetstider, en familjevänlig atmosfär och avlönad föräldraledighet. Hos oss kan arbetstiderna enkelt justeras så att de passar in i den egna vardagen.”

Undersökningen frågade också efter stora idéer om vad annat arbetsplatsen kan göra för människor med familj. Som ett konstruktivt förslag lyftes till exempel fram att arbetsplatsen kunde ordna egen daghemsverksamhet.

”Vi har redan en vårdtjänst för sjuka barn. Om barnet är sjukt och föräldern vill gå till jobbet kan man be att avtalstjänsteleverantören skickar en barnskötare.”

Dessutom är barn välkomna på arbetsplatsen. 

”Till exempel i Tammerfors får barnen i början av sommaren vid behov komma till barnklubben på kontoret för arbetsdagen. Dessutom är det möjligt att ordna barnkalas i våra lokaler under veckosluten”, påpekar Tuuli.

År 2022 betalades 12 procent av föräldradagpenningen ut till män.

Familjernas erfarenheter av föräldraledighet för pappor har varit positiva.

Beloppet av föräldrapenningen kan beräknas i förväg med en räknare.

En mamma som återgår tidigare till arbetet är inte längre en dålig mamma

Hanna Hietamäki, som arbetar som expert på intern kommunikation på Vincit Oyj, är för närvarande på familjeledighet med sin baby. Hon fördelar föräldraledigheterna jämnt med sin partner.

”Min partner gav mig en månad av sitt eget saldo. Jag återgår till arbetet med en arbetstid på 80 procent när partnern börjar stanna hemma med barnet.” 

Hanna anser att det känns lättande att den jämna fördelningen av ledigheterna ”normaliserats och automatiserats”. 

”Det är lättare att göra egna val när alla slags familjemönster och olika situationer har beaktats på jobbet och man förhåller sig uppmuntrande till dem. Man kan förhålla sig lugnt till ledigheterna. Och om man senare tänker om, är det också okej.”

LÄS OCKSÅ
FPA:s förmåner anpassas efter livs­­situationen: Idén att kombinera arbets­­lös­hets­­förmån och deltids­­arbete hjälpte Kari att återgå till arbets­livet
Hanna Hietamäki tar en selfie på sig själv. I bakgrunden ligger maken på soffan och håller babyn i famnen.
Hanna uppskattar den jämlikhet och valfrihet som familjeledighetsreformen har medfört.

Enligt Hanna ökar reformen jämlikheten både för mammor och för pappor.

”Jag tycker det är viktigt att föräldern som föder barnet inte längre är standardföräldern som måste ensam bära allt vårdansvar och trycket från den egna ekonomin. Det är också fint att den andra föräldern kan skapa en relation med sitt barn. Och om mamman vill återgå till arbetet lite tidigare är hon inte en dålig mamma.”

Hanna nämner att hon berättade för sina chefer om sin graviditet redan i ett tidigt skede. 

”Vi gick igenom mina önskemål, FPA-ärenden och stödet från arbetsplatsen. Diskussionerna lämnade mig med känslan att alla alternativ är möjliga och jag stöds oberoende av vad jag väljer att göra. Att återgå till arbetet känns också lätt när man får behålla laptoppen och telefonen under ledigheterna. Dessutom är Slack öppet om någon har ärende.”

Ansvaret inspirerar men kan också orsaka nervositet hos en ny pappa

UX/UI-designer Jani Tikka ska snart bli på föräldraledighet med sitt barn för en längre period.

”På grund av min partners arbete överlät jag först några veckor av min föräldraledighet till partnern, men snart kommer jag att stanna hemma med vårt barn för resten av året.”

Jani nämner att han är lite nervös över att stanna hemma med sitt barn, som är under ett år gammalt, och över att inte jobba på en lång tid.

”Den viktigaste känslan är ändå enorm entusiasm. Det är fint att få se barnet växa under en period då hen lär sig något nytt så gott som varje dag.” 

Jani utövar stavgympa på sin arbetsplats.
Att stanna hemma ensam med babyn är också en spännande fas enligt Jani.

Den nya pappan anser att det är fint att man kan dela vårdansvaret med sin partner.

”Ansvaret för ’meta-arbetet’ kring babyns vardag övergår i stor utsträckning till mig när jag är på familjeledighet under en längre tid. Jag tror att när barnavården blir rutin, förbättras också självförtroendet som förälder.”

Designern nämner att hans arbetsplats har en familjevänlig kultur som värdesätter jämlikhet. 

”Människor med familj stöds på många sätt. Vi har till exempel evenemang där hela familjen är välkommen. På vår arbetsplats uppmuntras vi att ta hand om balansen mellan arbete och fritid. Dessutom hjälper personalen oss att arrangera och reda ut praktiska frågor.”

Jani hoppas att reformen kommer att minska ojämlikheten i arbetslivet när alla föräldrar fördelar sina ledigheter mer jämnt.

”Jag vill uppmuntra pappor att djärvt ta ut föräldraledigheter.”

Familjeledighetsreformen

Familjeledighetsreformen innebär att båda föräldrarna i fortsättningen har lika många kvoterade vardagar de kan använda på att stanna hemma med ett litet barn. Utöver moderns graviditetspenningsperiod har båda föräldrarna med andra ord lika många föräldrapenningdagar.

Syftet är att

  • familjeledigheterna och vårdansvaret fördelas jämnt i familjerna mellan båda föräldrarna
  • jämställdhet och jämlikhet i arbetslivet stärks
  • löneskillnaderna mellan könen minskar
  • familjernas möjligheter att välja och vara flexibla när det gäller att ta ut familjeledigheter ökar.

Med hjälp av familjeledighetsjämförelsen kan du uppskatta hur fördelningen av familjeledigheterna påverkar familjens totala inkomster.

De vanligaste frågorna om familje­ledighets­reformen

Måste man ansöka om de överlåtna dagarna separat? Hur och när överlåts dagarna?

Även överlåtna dagar ska ansökas. Den elektroniska ansökan i MittFPA vägleder dig när du ansöker om dagarna. Läs mer på FPA:s webbplats överlåtelse av föräldrapenningsdagar om hur och när överlåtelsen sker.

Kan jag få lön för semestern under föräldraledigheten även om jag inte tar ut semestern under föräldraledigheten?  

Om du under din föräldraledighet får semesterpenning eller semesterersättning för innestående semester påverkas inte föräldrapenningen. Om du betalas semesterlön är du på semester och kan inte få föräldradagpenning under semestern. Du kan ångra de föräldrapenningdagar som du har ansökt om för semestertiden. Då förblir dagarna tillgängliga för senare användning.

Hur kan en pappa ta ut faderskapsledighet för ett tidigare barn om mamman är på graviditets- eller föräldraledighet för ett nytt barn?  

Pappan kan använda faderskapspenningdagarna enligt den gamla lagen samtidigt som mamman får graviditets- eller föräldrapenning för det nya barnet. Antalet dagar som används samtidigt är inte begränsat, men det kan inte finnas mer än två faderskapspenningsperioder efter att mammans föräldradagpenningsperiod för det föregående barnet har upphört. Läs mer om faderskapspenning.

För vilken tid betalar arbetsgivaren lön eller hur ska arbetsgivaren informeras om ledigheter? Hur får man ta ut ledigheter?

Man kommer överens om sakerna med arbetsgivaren. Om du har ett anställningsförhållande ska du meddela din arbetsgivare om din graviditetsledighet senast två månader före ledigheten börjar. Föräldraledigheten å sin sida ska anmälas senast två månader före ledighetens planerade startdatum, eller en månad före om ledigheten varar i högst 12 vardagar.

Huruvida ledigheten är avlönad anges i kollektivavtalet eller arbetsavtalet. Ta i god tid reda på om din arbetsgivare betalar lön för graviditets- eller föräldraledighetsperioden, eftersom uppgifterna begärs i ansökan. Dagpenningen betalas för den avlönade perioden till din arbetsgivare. Om du planerar att ta ut föräldraledigheter i perioder ska du kontrollera med din arbetsgivare att detta är okej. Arbetsgivaren kan ha rätt att begränsa antalet föräldraledighetsperioder.

När ska en ansökan om föräldradagpenning skickas till FPA?

Enligt den nya lagen ska föräldradagpenning ansökas senast inom två månader från den tidpunkt fr.o.m. vilken man vill att penningen ska betalas ut.

Kan jag få både föräldrapenning och stöd för hemvård av barn samtidigt?

Du kan inte få både föräldrapenning och stöd för hemvård av barn samtidigt för ett och samma barn. Rätten till hemvårdsstöd börjar gälla när barnet är 160 vardagar gammalt räknat enligt vad sjukförsäkringslagen avser med vardag, dvs. när barnet är cirka sex månader gammalt. Andra barn i familjen som vårdas hemma kan berättiga till vårdtillägg under den tid som föräldradagpenningen betalas ut.

Text Arja Krank Photo, videor och redigering Eino Ansio

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.