Gå till innehåll

”Jag är ett attraktivt alternativ för arbetsgivare även i fortsättningen”

Efter en flera år lång period av arbetslöshet fylls Kari Aros vardag av arbete och studier. Han tror att hans nuvarande arbetserfarenhet och pågående grundexamen inom företagsekonomi öppnar dörren till arbetsmarknaden i framtiden.
ARBETE & FÖRSÖRJNING | 30.5.2023
Lyssna på artikeln

Kari Aro, 50, hann göra en mångsidig karriär inom den offentliga förvaltningen innan han avskedades av produktionsmässiga skäl i början av 2015. Det visade sig vara svårt att hitta en ny arbetsplats, och Aro var arbetslös i över sju år.

Det var ända tills Tatsi ry – Föreningen för arbetslösa fackliga medlemmar anställde honom på deltid i oktober 2022.

”Min arbetsbeskrivning i föreningen är till stor del utveckling av administrationen. Jag förnyar Tatsis arbetstidsbokföring, lagrar arkivet digitalt, inventerar föreningens egendom och sysslar överlag mycket med datainsamling”, berättar Kari.

Samtidigt som han arbetar deltid studerar Kari på läroavtal till grundexamen inom företagsekonomi.

”Hos Tatsi får jag visa mina kunskaper i praktiken. Läroavtalsutbildningen baserar ju sig också på att man lär sig bäst genom att göra”, konstaterar han.

Ett sätt att komma in i arbets­­livet – kombinerat deltids­­arbete och jämkad arbets­löshets­förmån

När Karis arbetslöshet drog ut på tiden nåddes maximitiden för inkomstrelaterat utkomstskydd. Därefter övergick Kari till arbetsmarknadsstöd, som är betydligt lägre än inkomstrelaterat utkomstskydd. När Kari senare anställdes av Tatsi hade han på grund av sin långa arbetslöshet rätt till lönesubvention som beviljas av TE-tjänsterna.

Kari arbetar 27 timmar i veckan hos Tatsi, och samtidigt får han jämkad arbetslöshetsförmån från FPA.

”Först tänkte jag att jag inte vill arbeta på deltid.”

”Jag får lite under 200 euro per månad från FPA. När jag räknar ihop det och lönen från Tatsi, blir inkomsterna aningen lägre än inkomstrelaterat utkomstskydd.”

Kari hittade FPA:s jämkade arbetslöshetsförmån på egen hand när han sökte information om olika sysselsättningsmöjligheter.

”Först tänkte jag att jag inte vill arbeta på deltid. Sedan kom jag underfund med att det ju också är en lösning för att efter flera års paus komma tillbaka till arbetslivet och att senare få fast anställning. Den lösningen har sedermera känts helt rätt.”

LÄS OCKSÅ
Inkomstrelaterad dagpenning tar slut, kan jag få stöd efter det?
LÄS OCKSÅ
Jobbar du på deltid? Du kan samtidigt få jämkad arbetslöshetsförmån

En avslappnad stämning har stor betydelse

Hur har Kari trivts hos Tatsi?

”Jäkligt bra! Vi har en schyst och avslappnad stämning här. Jag lider inte av brist på arbetsuppgifter, men arbetet är också tillräckligt självständigt. Vid behov ber jag om råd, men det är roligt när man låter mig arbeta fritt – och att man litar på att jobbet blir gjort.”

Aros chef, Tatsi rf:s verksamhetsledare Peppi Tervo-Hiltula säger att föreningen hade tur som fick en sån skicklig och flitig person med i gänget som Kari.

”Själv anser jag att Karis värde på arbetsmarknaden ökar framöver både tack vare hans pågående yrkesinriktade examen och hans nya arbetserfarenhet. Kari har mycket potential, så det var naturligt att föreslå att han skulle kombinera arbete och studier i läroavtalet”, konstaterar Peppi.

Kari Aro arbetar deltid 27 timmar per vecka.

Han får samtidigt jämkad arbetslöshetsförmån från FPA.

Lönen sammanjämkas med arbetslöshetsförmånen.

Ojämlik digital kompetens oroar

Enligt honom själv fick Kari jämkad arbetslöshetsförmån genom att chansa.

”Jag bifogade alla nödvändiga blanketter och utredningar med ansökan till FPA, och sedan tog det inte lång tid innan jag fick ett förmånsbeslut. Med jämna mellanrum skickar jag en lista över hur mycket jag har arbetat till FPA. Och vanligtvis behandlar FPA den redan inom ett par dagar – sedan tar det inte lång tid förrän pengarna är på kontot.”

Enligt Peppi är Kari ett bra exempel på en person, som är skicklig på att gräva fram information från djupet av internet och uträtta ärenden på det sätt som myndigheterna förutsätter.

”Men hur går det för dem som inte behärskar dessa färdigheter? Hur många hade gjort som Kari och själv hittat till exempel just jämkad arbetslöshetsförmån – speciellt med tanke på hur varierande uppgifter man får om olika alternativ från TE-tjänsterna.” 

”Och om man inte har digital kompetens som överensstämmer med dagens krav, kan man hamna i en ond cirkel av arbetslöshet. Utmaningar med att läsa eller skriva försvårar också sysselsättningen.”

Peppi lyfter även fram utkomsten för en person som håller på att anställas.

”Både utkomststödet och arbetslöshetsunderstödet upphör ofta för en nyanställd. Om det inte finns några regler, och lönen börjar först efter en månad eller en och en halv månad, varifrån ska man då få sitt uppehälle under dessa veckor? Jag önskar också att FPA skulle behandla förmånerna i snabbare takt – så att sådana utkomstgropar inte ska kunna uppstå.”

Kari Aro och Peppi Tervo-Hiltula står vid skrivbordet. Peppi visar några papper för Kari. De samtalar.
Tatsi rf:s verksamhetsledare Peppi Tervo-Hiltula berömmer Karis förmåga att på eget initiativ hitta en möjlighet att återgå till arbetslivet genom att kombinera deltidsarbete och jämkad arbetslöshetsförmån.

Dörren till arbets­­marknaden är öppen

Kari tycker inte att den intensiva vardagen som består av arbete och studier är tung – trots att han avlägger sina studier på fritiden.

”På söndagarna vilar jag. Då öppnar jag inte datorn och telefonen använder jag också mindre än under övriga veckodagar. Men eftersom arbetet och studierna är så intressanta, har jag inga problem med orken.”

Kari föreställer sig att arbetserfarenheten från Tatsi tillsammans med hans yrkesexamen framöver kommer att öppna dörren till en allt mångsidigare arbetsmarknad.

”Jag har ju ännu femton arbetsår framför mig. Jag tror att jag är en lika beaktansvärd sökande för arbetsgivarna precis som alla andra.”

”Åtminstone är jag ett mer attraktivt alternativ än en person som bara legat på soffan och tittat på Netflix”, säger Kari med ett skratt.

LÄS OCKSÅ
Deltidsarbete och arbetslöshetsförmån kan kombineras – Samu arbetar ströskift på järnvarubutiken och får jämkad dagpenning

Jämkad arbetslöshetsförmån

När du får deltids- eller tillfälligt arbete sammanjämkas arbetslöshetsförmånen med inkomsterna. Med andra ord kan du få jämkad arbetslöshetsförmån.

De första 300 euro/månad kan du förtjäna utan att det påverkar arbetslöshetsförmånen överhuvudtaget. Detta kallas arbetslöshetsskyddets skyddade belopp.

Varje euro som överstiger det skyddade beloppet minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent.

Du kan få jämkad arbetslöshetsförmån till exempel i dessa fall:

  • Du har deltidsarbete vars arbetstid uppgår till högst 80 procent av den normala arbetstiden för heltidsarbete
  • Du har ett tillfälligt högst 2 veckor långt heltidsarbete
  • Du har förkortad arbetsdag på grund av permittering
  • Du får inkomst som företagare på deltid
  • Du inleder företagsverksamhet som arbetslös
  • Du är sysselsatt i företagsverksamhet i högst 2 veckor

FPA betalar jämkad arbetslöshetsförmån också för de dagar då du arbetar.

Utförda arbetstimmar och arbetsdagar meddelas till FPA i anmälan om arbetslöshetstid.

På jobb eller på stöd – Lösningen är inte antingen eller utan både och 

En sjukdom leder inte alltid till arbetsoförmåga. Då kan lösningen vara partiell sjukdagpenning. Visste du att man också kan arbeta under föräldraledigheten?

Denna artikelserie handlar om hur FPA:s förmåner anpassas efter livssituationen. Artikelserien består av tre delar, som har publicerats under våren 2023.

LÄS OCKSÅ
FPA:s förmåner anpassas enligt livs­situationen: Partiell sjukdag­penning gjorde det möjligt för Auli att återgå till heltids­arbete
LÄS OCKSÅ
FPA:s förmåner kan anpassas till din livs­situation: Partiell föräldra­ledighet skapar engagemang i föräldra­skapet

Som expert jurist Antti Ristimäki från FPA.

Text Essi Kähkönen

Bilder, video och redigering Miika Kainu

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.