Gå till innehåll

Inkomstrelaterad dagpenning tar slut, kan jag få stöd efter det?

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 11.2.2023
Arbetslöshetskassan betalar ut inkomstbunden arbetslöshetsdagpenning i 300–500 dagar. Antalet dagar beror på hur länge du varit i arbetslivet. Om arbetslösheten fortsätter efter det kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.
Lyssna på artikeln
""

Bra att veta om arbetsmarknadsstöd

  1. Din arbetslöshetskassa (tyj.fi) meddelar till dig när antalet dagar med inkomstbunden dagpenning tar slut. Vanligen ser du beslutet också i arbetslöshetskassans e-tjänst.
  2. Håll din arbetssökning i kraft vid TE-tjänsterna och meddela att utbetalaren av stödet byts ut.
  3. Ansök om arbetsmarknadsstöd i e-tjänsten MittFPA. FPA får automatiskt från TE-tjänsterna ett utlåtande om din rätt till arbetsmarknadsstöd. Om du har rätt till stöd börjar FPA betala ut arbetsmarknadsstöd till dig.
  4. Du kan få arbetsmarknadsstöd från FPA direkt efter den inkomstrelaterade dagpenningen. Det finns alltså inga självriskdagar. På fpa.fi hittar du information om hur länge det vanligen tar för FPA att handlägga en ny ansökan om arbetslöshetsförmåner.
  5. Arbetsmarknadsstödets belopp kan bli mindre om du får löneinkomst, kapitalinkomst eller andra förmåner från FPA.
  6. Du kan få rätt till inkomstbunden dagpenning på nytt när du har jobbat i 6 månader och har samtidigt varit medlem i en arbetslöshetskassa (tyj.fi).

+ Om dina inkomster minskar betydligt när du börjar få arbetsmarknadsstöd kan du ha rätt till allmänt bostadsbidrag. Uppskatta med vår räknare hur mycket bostadsbidrag du skulle kunna få.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.