Gå till innehåll

Jobbar du på deltid? Du kan samtidigt få jämkad arbetslöshetsförmån

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 30.6.2020
Deltidsarbete, tillfälligt heltidsarbete eller arbete som företagare behöver inte hindra att man får arbetslöshetsförmån. Arbetslöshetsförmånen jämkas med lönen. Med hjälp av den nya räknaren kan du uppskatta hur mycket din lön inverkar på den arbetslöshetsförmån du får.
Lyssna på artikeln
""

Viktigt att veta om jämkad arbetslöshetsförmån

  1. Man kan få jämkad arbetslöshetsförmån i många olika arbetssituationer. Lönen och förmånen kan jämkas ihop till exempel om du har ett deltidsarbete eller tillfälligt heltidsarbete, är permitterad på heltid, du får arbete via ditt företag i högst två veckor eller börjar med företagsverksamheten när du är arbetslös. Läs mera om vem som kan få jämkad arbetslöshetsförmån.
  2. Arbetslöshetsförmånen har en skyddsdel. Med skyddsdel avses den bruttosumma som du kan förtjäna utan att det minskar på arbetslöshetsförmånen. Brutto betyder före skatten har dragits av. Det skyddade beloppet är 300 euro i månad.
  3. Varje euro över skyddsdelen minskar förmånen med 50 cent. Exempel: Om du förtjänar 400 euro, minskar arbetslöshetsförmånen med 50 euro. Med hjälp av de nya räknarna kan du uppskatta hur mycket din lön inverkar på den arbetslöshetsförmån du får.
  4. Det är enkelt att ansöka eftersom du inte behöver veta arbetsdagarna på förhand. Du kan anmäla arbetsdagarna efteråt till FPA med en anmälan om arbetstid. Du behöver inte heller skicka löneintyg eftersom FPA får löneuppgifterna direkt från inkomstregistret. Vid behov ber FPA dig om tilläggsuppgifter.
  5. Lönen inverkar på arbetslöshetsförmånen för den månad då den utbetalas. Exempel: om du har jobbat i juni och får lönen i juli, jämkas lönen med arbetslöshetsförmånen för juli.
  6. Håll arbetssökandet i kraft hos TE-tjänsterna också då när du har deltidsjobb eller andra ströjobb. Jämkad arbetslöshetsförmån kan bara utbetalas om arbetssökningen är i kraft.

+ Får du dessutom allmänt bostadsbidrag? Bostadsbidragets belopp påverkas av inkomsterna för alla som hör till samma hushåll och dessutom av många förmåner, såsom arbetslöshetsförmåner. Ta kontakt med FPA:s kundservice om du vill kolla upp ifall bostadsbidraget ska justeras till exempel på grund av att dina inkomster har ökat eller minskat.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.