Siirry sisältöön

”Hoitovastuun jakaminen puolison kanssa on hienoa”

Perhevapaauudistuksen tarkoituksena on, että hoitovastuut ja -vapaat jakautuvat pienten lasten huoltajille entistä tasa-arvoisemmin ja yhdenvertaisemmin. Vincitillä uudistus on otettu vastaan ilolla.
Koti & Perhe | 20.6.2023
Kuuntele artikkeli

Vuoden 2022 syksyllä voimaan tullut perhevapaauudistus näkyy Vincit oyj:ssä, tamperelaislähtöisessä IT-konsultointiyrityksessä jonkun verran. Yrityksessä työskentelee 750 työntekijää, joista 80 prosenttia on miehiä. Henkilöstöasiantuntija Tuuli Huhtala laskeskelee, että perhevapaalla oli 50 henkilöä vuonna 2022.

“Kokemukseni mukaan yhä useampi isä haluaa nyt pitää pidemmän perhevapaan. Työpaikalla iloitsemme tästä”, Tuuli sanoo.

Perhevapaauudistus lisää isän mahdollisuuksia jäädä kotiin hoitamaan lasta, koska isälle korvamerkittyjen vanhempainrahapäivien määrä on kasvanut. Tämän lisäksi lapsen äiti voi luovuttaa omia vanhempainrahapäiviään isälle. Uudistus mahdollistaa myös äidin aiemman työhön paluun. Sen toivotaan lisäävän sukupuolten välistä tasa-arvoa työpaikoilla.

LUE MYÖS
Perhevapaat jaetaan tasan vanhempien kesken – näin uudistus vaikuttaa perheisiin

“Meillä tuetaan osaamisen kehittymistä perhetilanteista tai -vapaista riippumatta. Työelämä ja perhe parhaimmillaan tukevat toisiaan”, Tuuli kertoo.

Hänen tehtäviinsä kuuluu perhevapaauudistuksesta viestiminen talon sisällä.

”On tärkeää, että työnantaja viestii tästä selkeästi, jotta työntekijät voivat hyvissä ajoin suunnitella ja järjestää omia perhevapaitaan.”

Uudet perhevapaat mahdollistavat sen, että äiti voi palata töihin aiemmin. Tämä on tuonut mukanaan myös kysymyksen, onko äidin mahdollista imettää lasta. Vincitillä äiti voi halutessaan mennä imettämään – esimerkiksi isän työpaikalle tuomaa lasta – neuvotteluhuoneeseen.

”Itse olen pitänyt tärkeänä viestinä, että meillä on Tampereella myös vaipanvaihtopöytä ja pari pakettia vaippoja WC:ssä. Vaikka ne eivät olekaan kovassa käytössä työpäivinä, lastenjuhlissa käyttöä voi olla”, Tuuli kertoo.

LUE MYÖS
Perhevapaat uudistuivat, mikä muuttui?
LUE MYÖS
Perhevapaauudistus koskee kaikenlaisia perheitä – näin erilaiset perhemuodot on huomioitu
Tuuli Huhtala istuu työpaikan keittiön pöydän äärellä ja juo kahvia.
Tuoreet vanhemmat saavat työpaikalta vanhempainpakkauksen, jossa on muun muassa kestovaippa, kahvia, pieni body ja vauvan ensikirja.

Työpaikan joustavuutta arvostetaan

Tuuli haastatteli pro gradu -tutkimukseensa työpaikkansa isiä. Hän on kiinnostunut työntekijöiden kokemuksista siitä, kuinka työpaikalla tuetaan pienten lasten vanhempia.

“Näyttäisi siltä, että vanhemmat arvostavat erityisesti joustavia työaikoja, perheystävällistä ilmapiiriä ja palkallista vanhempainvapaata. Meillä työaikaa voi helposti muokata omaan arkeen sopivaksi.”

Tutkimuksessa pyydettiin myös ideoimaan isosti, mitä muuta työpaikka voisi tehdä perheellisille. Rakentavana ehdotuksena nousi esiin esimerkiksi, että työpaikka voisi järjestää omaa päiväkotitoimintaa.

“Meillä on jo olemassa sairaan lapsen hoitopalvelu. Jos lapsi on kipeänä ja vanhempi haluaa mennä töihin, sopimuspalveluntarjoajalta voi pyytää lastenhoitajaa kotiin.”

Työpaikalla myös toivotetaan lapset tervetulleiksi. 

“Esimerkiksi Tampereella kesän alussa lapset saavat tarvittaessa tulla toimistolle lastenkerhoon työpäivän ajaksi. Tiloissamme voi viikonloppuisin myös järjestää lastenjuhlia”, Tuuli mainitsee.

Vanhempainpäivärahoista maksettiin 12 prosenttia miehille vuonna 2022.

Perheiden kokemukset isien vanhempainvapaasta ovat olleet positiivisia.

Vanhempainpäivärahan määrän voi arvioida etukäteen laskurilla.

Töihin aiemmin palaava äiti ei ole enää huono mutsi

Vincit Oyj:ssä sisäisen viestinnän asiantuntijana työskentelevä Hanna Hietamäki on juuri perhevapaalla vauvan kanssa. Hän jakaa puolisonsa kanssa vanhempainvapaat tasan.

“Puolisoni antoi minulle omista saldoistaan kuukauden. Palaan töihin tekemään 80-prosenttista viikkoa, kun hän aloittaa oman kotipätkänsä.” 

Kun vapaiden jakaminen puoliksi on ”normalisoitu ja automatisoitu”, se tuntuu Hannasta helpottavalta. 

“Se, että töissä kaikenlaiset perhekuviot ja erilaiset tilanteet on huomioitu ja niihin suhtaudutaan kannustavasti, helpottaa omien valintojen tekemistä. Vapaisiin voi suhtautua rennosti. Ja jos oma mieli matkan varrella muuttuu, sekin on okei.”

LUE MYÖS
Kelan etuudet joustavat elämän­tilanteen mukaan: Osittainen vanhempain­vapaa sitouttaa vanhemmuuteen
Hanna Hietamäki ottaa itsestään selfietä. Taustalla puoliso makoilee sohvalla ja pitää vauvaa sylissään.
Hanna arvostaa perhevapaauudistuksen mukanaan tuomaa tasa-arvoa ja valinnanvapautta.

Uudistus lisää Hannan mielestä paitsi äitien myös isien tasa-arvoa.

“Koen tärkeänä, ettei synnyttävä vanhempi ole enää mikään oletus-vanhempi, joka joutuu kantamaan yksin koko hoitovastuun ja omaan talouteen liittyvän paineen. On myös hienoa, että toinen vanhempi pääsee luomaan suhdetta lapsensa kanssa. Ja jos äiti haluaa palata vähän aiemmin töihin, hän ei ole ‘huono mutsi’.”

Hanna mainitsee, että hän kertoi raskaudestaan esihenkilöilleen jo varhaisessa vaiheessa. 

”Kävimme läpi toiveitani, Kelan kuvioita ja työpaikan tarjoamaa tukea. Keskusteluista jäi fiilis, että kaikki vaihtoehdot ovat auki ja minua tuetaan, mitä tahansa itse valitsenkaan tehdä. Töihin paluukin tuntuu helpolta, kun läppärin ja puhelimen saa pitää vapaiden ajan. Slackikin on auki, jos jollekin sattuu tulemaan asiaa.”

Vastuu innostaa mutta voi myös jännittää tuoretta isää

UX/UI-suunnittelija Jani Tikka jää kohta lapsen kanssa vanhempainvapaalle pidemmäksi jaksoksi.

“Puolison työn luonteen vuoksi luovutin aluksi muutaman viikon vanhempainvapaistani hänelle, mutta jään pian lapsemme kanssa kotiin loppuvuodeksi.”

Jani mainitsee, että kotiin jääminen alle vuoden ikäisen lapsen kanssa ja pitkäksi ajaksi pois töistä hieman jännittää.

“Päällimmäisenä tunteena on kuitenkin valtava innostus. On upeaa saada seurata lapsen kasvua aikana, jolloin hänelle karttuu uusia taitoja harva se päivä.” 

Jani keppijumppaa työpaikallaan.
Kotiin jääminen kaksin vauvan kanssa on Janin mielestä myös jännittävä vaihe.

Tuoreen isän mielestä se, että hoitovastuuta voi jakaa puolison kanssa, on hienoa.

“Vastuu vauvan arjen pyörittämisen ’metatyöstä’ siirtyy pitkälti itselleni, kun olen pidemmän aikaa perhevapaalla. Uskon, että kun lastenhoidolliset asiat rutinoituvat, itseluottamus vanhempana paranee.”

Suunnittelija mainitsee, että hänen työpaikallaan on perhemyönteinen ja tasa-arvoisuutta arvostava kulttuuri. 

“Perheellisiä tuetaan monella tavalla. Meillä on esimerkiksi tapahtumia, joihin koko perhe on tervetullut. Työpaikallamme kannustetaan huolehtimaan työn ja vapaa-ajan tasapainosta. Lisäksi henkilöstö auttaa meitä käytännönasioiden järjestelyissä ja selvittämisessä.”

Jani toivoo, että uudistus vähentää epätasa-arvoisuutta työelämässä, kun kaikki vanhemmat jakavat vapaita tasaisemmin.

“Haluan kannustaa isiä pitämään rohkeasti vanhempainvapaita.”

Perhevapaauudistus

Perhevapaauudistus tarkoittaa sitä, että kummallakin vanhemmalla on jatkossa yhtä paljon kiintiöityjä arkipäiviä pikkulapsen kanssa kotona olemiseen, eli äidin raskausrahakauden lisäksi kummallakin vanhemmalla on yhtä paljon vanhempainrahapäiviä.

Tarkoituksena on, että

  • perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken
  • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat
  • sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät
  • perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuudet perhevapaiden pitämisessä lisääntyvät.

Perhevapaavertailun avulla voit arvioida, miten perhevapaiden jakaminen vaikuttaa perheen kokonaistuloihin.

Näitä asioita perhevapaauudistuksesta kysytään eniten

Pitääkö luovutetut päivät vielä hakea itselle erikseen? Miten ja milloin päivien luovutus tehdään?

Myös luovutetut päivät tulee hakea. OmaKelan sähköinen hakemus ohjaa päivien hakemisessa. Lue Kela.fi-sivuilta vanhempainrahapäivien luovuttaminen, miten ja milloin luovuttaminen tapahtuu.

Voiko vanhempainvapaan aikana saada palkkaa vuosilomasta, vaikka ei pitäisi vuosilomaa vanhempainvapaan aikana?  

Jos sinulle maksetaan vanhempainvapaan ajalla lomakorvausta pitämättömästä vuosilomasta tai lomarahaa, ei tällä ole vaikutusta vanhempainrahaan. Jos saat vuosiloma-ajan palkkaa, olet vuosilomalla. Vuosiloman ajalta ei ole oikeutta vanhempainpäivärahaan. Voit perua vuosiloman ajalle hakemasi vanhempainrahapäivät, jolloin ne jäävät myöhemmin käytettäviksi.

Miten isä saa pitää isyyslomia edellisestä lapsesta, jos äiti on uudesta lapsesta raskaus- tai vanhempainvapaalla?  

Isä voi käyttää vanhan lain mukaisia isyysrahapäiviä samaan aikaan, kun äiti saa raskaus- tai vanhempainrahaa uudesta lapsesta. Samaan aikaan käytettävien päivien lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta isyysrahajaksoja saa olla korkeintaan kaksi sen jälkeen, kun äidin vanhempainpäivärahakausi edellisestä lapsesta on päättynyt. Lue lisää: Isyysraha 

Miltä ajalta työnantaja maksaa palkkaa tai miten työnantajalle pitää ilmoittaa vapaista? Miten vapaita saa pitää?

Asioista sovitaan työnantajan kanssa. Jos sinulla on työsuhde, ilmoita työnantajallesi raskausvapaastasi viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkua. Vanhempainvapaasta puolestaan pitää ilmoittaa viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa tai jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on yksi kuukausi.

Vapaan mahdollisesta palkallisuudesta on määrätty työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa. Selvitä hyvissä ajoin, maksaako työnantajasi palkkaa raskaus- tai vanhempainvapaan ajalta, koska tietoa kysytään hakemuksella. Päiväraha maksetaan palkalliselta ajalta työnantajallesi. Jos aiot pitää vanhempainvapaita jaksoissa, varmista työnantajaltasi, että tämä käy. Työnantajalla voi olla oikeus rajoittaa vanhempainvapaajaksojen määrää.

Milloin vanhempainpäivärahan hakemus pitää lähettää Kelaan?

Uuden lain mukaan vanhempainpäiväraha tulee hakea viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, mistä lukien sitä halutaan saada.

Voinko saada yhtä aikaa vanhempainrahaa ja kotihoidon tukea?

Samasta lapsesta ei voi saada yhtä aikaa vanhempainpäivärahaa ja kotihoidon tukea. Kotihoidon tukioikeus alkaa, kun lapsi on 160 sairausvakuutuslain mukaisen arkipäivän ikäinen eli lapsi on noin kuuden kk:n ikäinen. Perheen muista kotona hoidettavista lapsista saattaa olla oikeus saada hoitolisää vanhempainpäivärahan maksamisen aikana.

Teksti Arja Krank Kuvat, videot ja editointi Eino Ansio

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.