Siirry sisältöön

Perhevapaauudistus koskee kaikenlaisia perheitä – näin erilaiset perhemuodot on huomioitu

Koti & Perhe | 28.10.2021
Perhevapaauudistuksessa on pyritty huomioimaan tasa-arvoisesti erilaiset perhemuodot: monikkoperheet, yksinhuoltajat, sateenkaari- ja apilaperheet, osa-aikatyötä tekevät, adoptioperheet ja yrittäjät. Uudistus tulee voimaan elokuussa 2022.
Kuuntele artikkeli
Piirroskuvassa raskaana olevasta nainen ja pyöräilevä lapsi.
Perhevapaauudistuksen myötä molemmille vanhemmille kiintiöidään 6,5 kuukauden vanhempainvapaa lapsen hoitamiseen. Yksin lapsesta huolehtiva vanhempi saa molempien vanhempien kiintiön eli noin 13 kuukautta vanhempainpäivärahaa.

Miksi perhevapaauudistus tehdään?

Uudistuksen myötä perhevapaat ja lasten hoitovastuu halutaan jakaa takaisemmin vanhempien kesken, jolloin lapsen suhde kumpaankin vanhempaan saa hyvän alun. Kummallekin vanhemmalle kiintiöidään yhtä paljon vanhempainrahapäiviä, 160 arkipäivää. Omasta kiintiöstä voi luovuttaa esimerkiksi toiselle vanhemmalle enintään 63 päivää. Lisäksi raskaana oleva vanhempi saa 40 raskausrahapäivää.

Perhevapaiden tasaisemmalla jakautumisella pyritään lisäämään sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä sekä vähentämään sukupuolten välisiä palkkaeroja.

Tavoitteena on, että uusi perhevapaamalli kohtelee jokaista lasta yhdenvertaisesti perhemuodosta riippumatta. Uudistuksessa pyritään ottamaan tasa-arvoisesti huomioon myös monimuotoiset perheet sekä yrittäjyyden eri muodot.

LUE MYÖS
Perhevapaat jaetaan tasan vanhempien kesken – näin tuleva uudistus vaikuttaa perheisiin

Viikossa on kuusi arkipäivää

Vanhempainpäivärahaa maksetaan perhevapaan aikana arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät. Viikossa on siis tavallisesti kuusi arkipäivää.

Miten monikkoperheiden vanhempainvapaat muuttuvat?

Kaikkien perheiden, mukaan lukien monikkoperheiden vanhempainvapaat pitenevät. Lisäksi kaksosten, kolmosten ja muiden monikoiden vanhemmat voivat hoitaa lapsia nykyistä pidempään yhdessä kotona vanhempainrahan turvin.

Ennen perhevapaauudistusta monikoiden isä saa toisesta ja jokaisesta useammasta lapsesta 18 isyysrahapäivää normaalin 54 isyysrahapäivän lisäksi. Monikkolasten vanhemmat saavat myös jaettavia vanhempainrahapäiviä 60 arkipäivää enemmän (158 + 60 pv) toista ja sitä useampaa lasta kohden. Isyys- ja vanhempainrahan lisäpäivät voi halutessaan käyttää siten, että molemmat vanhemmat ovat yhtä aikaa kotona hoitamassa lapsia. Kaksosten vanhemmat voivat siis hoitaa lapsia yhtä aikaa 96 arkipäivää (18 + 18 + 60 pv) ja kolmosten vanhemmat 174 arkipäivää (18 + 18 + 18 + 60 + 60 pv).

Monikoiden vanhemmat saavat 320 päivärahapäivän lisäksi yhteensä 84 päivärahapäivää toista ja jokaista sitä useampaa lasta kohden.

Perhevapaauudistuksen jälkeen monikoiden vanhemmat saavat 320 päivärahapäivän lisäksi yhteensä 84 päivärahapäivää toista ja jokaista sitä useampaa lasta kohden. Kaksosperheessä vanhempainrahapäiviä on siis 404 (320 + 84 pv), kolmosperheessä 488 (320 + 84 + 84 pv) ja niin edelleen. Lisäpäivät jaetaan tasan vanhempien kesken, ja oman osuuden voi halutessaan luovuttaa kokonaisuudessaan esimerkiksi toiselle vanhemmalle.

Uudistuksen jälkeen monikkovanhemmat voivat saada vanhempainrahaa tai raskaus- ja vanhempainrahaa samanaikaisesti normaalin 18 arkipäivän lisäksi enintään 90 arkipäivältä toista ja sitä useampaa lasta kohti. Kaksosten vanhemmat voivat siis hoitaa lapsia yhdessä kotona enintään 108 arkipäivää (18 + 90 pv) ja kolmosten vanhemmat 198 arkipäivää (18 + 90 + 90 pv).

Infografiikka aukeaa klikkaamalla uuteen välilehteen, jossa sitä voi suurentaa.

Miten yhden vanhemman perheiden vanhempainvapaat muuttuvat?

Myös yhden vanhemman perheissä vanhempainvapaat pitenevät.

Ennen perhevapaauudistusta lapsesta yksin huolehtiva äiti saa äitiysrahan jälkeen vanhempainrahaa 54 päivää pidempään (158 + 54 pv), mikä vastaa isälle normaalisti varattuja isyysrahapäiviä.

Perhevapaauudistuksen jälkeen yhden vanhemman perheissä vanhempi saa molempien vanhempien päivärahapäiväkiintiöt (160 + 160 pv) ja voi luovuttaa siitä enintään 126 päivärahapäivää esimerkiksi puolisolleen, joka ei ole lapsen vanhempi.

Infografiikka aukeaa klikkaamalla uuteen välilehteen, jossa sitä voi suurentaa.

Miten sateenkaari- ja apilaperheiden perhevapaat muuttuvat?

Jatkossakin vanhemmilla on yhtäläinen oikeus vanhempainvapaisiin sukupuolesta riippumatta. Sukupuolittuneista termeistä äitiysraha ja isyysraha luovutaan – niiden sijaan jatkossa kaikki vanhemmat saavat vanhempainrahaa.

Koti-inseminaatiolla lapsen saavien naisparien tilanne muuttuu siten, että ei-synnyttänyt sosiaalinen äiti on oikeutettu perhe-etuuksiin vasta sisäisen adoption jälkeen, ei heti lapsen synnyttyä.

Apilaperhe on perhe, jossa lapsi tai lapset ovat syntyneet kahden eri perheyksikön yhteisiksi lapsiksi. Apilaperhe voi muodostua esimerkiksi naisparin ja miesparin perheestä, naisparin ja itsellisen miehen perheestä tai kahden ystävän perheestä.

Omasta vanhempainrahapäivä­kiintiöstään voi luovuttaa osan toiselle vanhemmalle, omalle puolisolle tai lapsen toisen vanhemman puolisolle.

Lapsella voi jatkossakin olla enintään kaksi vanhempaa, jotka ovat oikeutettuja vanhempainrahaan. Omasta vanhempainrahapäiväkiintiöstään voi kuitenkin luovuttaa osan toiselle vanhemmalle, omalle puolisolle tai lapsen toisen vanhemman puolisolle. Jos vanhempainrahaa saavia vanhempia on kaksi, omasta kiintiöstä voi luovuttaa yhteensä 0–63 päivää yhdelle tai useammalle henkilölle. Yksinhuoltaja voi luovuttaa kiintiöstään 0–126 päivää.

Jos lapsen vanhemmat eivät ole avio- tai avoliitossa keskenään ja vanhempi on luovuttanut vanhempainrahapäiviään puolisolleen, vanhempainrahaa voi saada perheen tilanteesta riippuen samalta ajalta kolme tai neljä henkilöä. Yhdelle henkilölle voidaan maksaa vanhempainrahaa enintään 18 arkipäivän ajalta yhtä aikaa toisen lasta hoitavan henkilön kanssa.

Infografiikka aukeaa klikkaamalla uuteen välilehteen, jossa sitä voi suurentaa.

Miten osa-aikatyötä tekevien vanhempainvapaat muuttuvat?

Enintään 5 tuntia päivässä osa-aikatyötä tekevät voivat hakea vanhempainrahaa osittaisena. Edellytyksenä on sopimus osa-aikatyöstä. Osittaisena maksettavan vanhempainrahan ehdoista poistuu vaatimus, että molemmat vanhemmat pitävät osittaista vanhempainvapaata yhtä aikaa eli eri viikonpäivinä. Myös yksinhuoltajille tulee oikeus osittaiseen vanhempainvapaaseen.

Osittaisena maksettavan vanhempainrahan määrä on puolet täysimääräisestä, ja päivärahakiintiöstä kuluu vain puolikas päivä jokaista sellaista päivää kohden, jolta vanhempainraha on maksettu osittaisena.

Jos vanhempi hoitaa lasta täysipäiväisesti esimerkiksi alkuviikon ja tekee loppuviikon osa-aikatöitä, hän voi saada alkuviikolta vanhempainrahan täysimääräisenä ja loppuviikolta osittaisena eli puolikkaana.

LUE MYÖS
Yrittäjä Merja Mähkä: ”Osittainen vanhempainvapaa on elämänlaadun kannalta uskomattoman hyvä systeemi”

Miten uudistus vaikuttaa adoptioperheiden perhevapaisiin?

Adoptiovanhempien vanhempainvapaat pitenevät nykyisestä yhteensä 287 arkipäivästä 320 arkipäivään.

Ennen perhevapaauudistusta adoptiovanhemmille maksetaan vanhempainrahaa yhteensä 233 arkipäivää eli 75 päivää pidempään kuin biologisille vanhemmille, sillä adoptioäiti ei ole oikeutettu äitiysrahaan. Adoptioisä voi hakea isyysrahaa samoin ehdoin kuin biologiset isät, enintään 54 arkipäivää. Yksin lapsen adoptoiva äiti on oikeutettu 54 arkipäivää pidempään vanhempainrahakauteen.

Uudistuksen myötä adoptiovanhempien muita pidempi vanhempainrahakausi poistuu. He saavat yhteensä 320 vanhempainrahapäivää, eli saman verran kuin biologiset vanhemmat. Adoptioperheet eivät ole oikeutettuja raskausrahaan.

Infografiikka aukeaa klikkaamalla uuteen välilehteen, jossa sitä voi suurentaa.

Miten uudistus vaikuttaa yrittäjäperheiden perhevapaisiin?

Uudistuksen myötä yrittäjien mahdollisuus pitää perhevapaita paranee, sillä vanhempainvapaata voi pitää joustavasti esimerkiksi lyhyemmissä jaksoissa ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Joustot mahdollistaisivat vuorottelun yritystoiminnan pyörittämisen ja lapsen hoidon välillä.

Myös yrittäjä voi saada vanhempainrahaa osittaisena, jos hän hoitaa lasta osan päivästä ja päivittäinen työaika on enintään 5 tuntia.

Artikkelia varten on haastateltu perhe-etuuksien etuuspäällikkö Johanna Aholaista Kelasta.

Vanhempainvapaa-graafit päivitetty 25.3.2022.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.