Gå till innehåll

Allmänt

Allt fler socialarbetare utnyttjar de nya funktionerna i Kelmu: ”Nog har det ju underlättat arbetet helt otroligt”
Socialhandledare Hanna Vaskuu anser att FPA har utvecklat förmånsdatatjänsten Kelmu i rätt riktning. En klar förbättring är att det nu är lättare att skicka ansökningar om grundläggande utkomststöd och andra handlingar till FPA.
Allmänt | 26.3.2024

Nyaste artiklar

Allmänt | 13.6.2023
Hos Försvarsmakten är god hälsa är en förutsättning för arbetet
Bra arbetsförmåga är viktigt i vilket arbete som helst. Hos Försvarsmakten är det en nödvändig förutsättning för arbetet, och därför stöds också arbetsförmågan i ett tidigt skede. En stor del av Försvarsmaktens företagshälsovård är verksamhet som ersätts av FPA. För att säkerställa ett fungerande samarbete har man utvecklat en bra verksamhetsmodell, som får beröm av Försvarsmakten.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.