Gå till innehåll

Allmänt

Ska du flytta utomlands? Så här ansöker du om rätt till vård
Ansök om rätt till vård från FPA när du flyttar till ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och vill få vård på samma villkor som landets invånare.
Allmänt | 8.12.2023

Nyaste artiklar

Allmänt | 9.5.2023
”Utgångspunkten för informationsutbytet borde alltid vara klientens intresse”
I socialarbetarens arbete är det viktigt att klienternas information förmedlas smidigt mellan FPA och socialväsendet. Mest gynnas klienten, som inte behöver förmedla informationen. Men vilka är utmaningarna när det gäller delning och utbyte av information mellan fackmän? Och hurudana nya lösningar håller man på att utveckla?
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.