Gå till innehåll

Rasar min ekonomi om jag blir sjuk? Stöd från FPA hjälper

Hälsa | 4.3.2024
De flesta finländare drabbas av förkylning på vintern, men ibland blir en sjukdom allvarlig eller långvarig. Om sjukdomen strular till din vardag och arbetet eller studierna lider kan FPA komma till undsättning i form av många olika typer av stöd.
Lyssna på artikeln
""

Sjukdagpenningen ger ekonomisk trygghet om sjukdomen blir långvarig

När löneutbetalningen upphör på grund av sjukdomen tryggar FPA:s sjukdagpenning din ekonomi under sjukdomstiden och stödjer återhämtningen.

 1. Om du är löntagare har du rätt att få en företagsläkares bedömning av din arbetsförmåga och av dina möjligheter att återgå till arbetet. Företagshälsovården och FPA utreder din arbetsförmåga och ditt behov av rehabilitering i flera repriser under sjukfrånvaron.
  Läs här hur kontrollpunkter vid utbetalning av sjukdagpenning hjälper när arbetsoförmågan blir långvarig.
 2. Också företagare, studerande, arbetslösa och personer i andra livssituationer har rätt till sjukdagpenning. Sjukdagpenningen har ett minimibelopp som kan betalas även om den årsinkomst som ligger till grund för dagpenningen är liten.
  Läs här hur sjukdagpenningen hjälpte Riina som blev sjuk mitt under studierna.
 3. Partiell sjukdagpenning kan vara ett bra alternativ till sjukdagpenning, om du kan jobba kortare arbetsdagar eller kortare arbetsvecka utan att äventyra ditt tillfrisknande.
  Läs här hur höftopererade Auli Turunen började arbeta med partiell sjukdagpenning.

Utbetalningen av sjukdagpenning upphör efter ett år

I regel kan sjukdagpenning beviljas för högst ett år för en och samma sjukdom. Om du inte kan återuppta ditt arbete eller dina studier ska du i god tid fundera ut vilka andra alternativ du har. Du kan till exempel söka dig till rehabilitering och få rehabiliteringspenning. Det är också möjligt att ansöka om rehabiliteringsstöd för viss tid eller sjukpension.

 1. Rehabilitering kan vara aktuell när som helst under sjukdomstiden. Läs här om olika rehabiliteringsalternativ och kontakta en läkare när du vill utreda dina möjligheter till rehabilitering. Under rehabiliteringstiden kan du ha rätt till rehabiliteringspenning som är lika stor som sjukdagpenningen.
  Läs här hur Taito-rehabiliteringen hjälpte Anne att återgå till arbetet.
  Läs även om arbetspensionsanstaltens yrkesinriktade rehabilitering som möjliggjorde en ny karriär för Jukka-Pekka.

  Utöver yrkesinriktad rehabilitering ordnar FPA rehabiliterings- och anpassningskurser för personer med olika sjukdomar. Till exempel rehabiliteringskursen Ungas liv erbjuder stöd för unga i åldern 16 till 29 år som har diagnostiserats med lindrig eller medelsvår depression eller ångestsyndrom.
  Läs här om rehabiliteringskursen Ungas liv.
 2. Rehabiliteringsstöd eller sjukpension kan vara en möjlighet om en långvarig sjukdom hindrar arbete antingen delvis eller helt. Observera att när rehabiliteringsstöd eller sjukpension ska beviljas bedöms personens arbetsförmåga i förhållande till vilket arbete som helst som ger en tillräcklig utkomst, inte bara det egna arbetet såsom i fråga om sjukdagpenning.
  Se våra tips för ansökan om rehabiliteringsstöd eller sjukpension.
 3. Handikappbidrag underlättar ekonomin om din funktionsförmåga är nedsatt under minst ett år. Syftet med förmånen är att stödja personer med en sjukdom eller funktionsnedsättning i deras dagliga liv, arbete eller studier.
  Här kan du kontrollera om du kan ha rätt till handikappbidrag och på vilka grunder det kan beviljas.

Att du blir sjuk kan försvaga din ekonomiska situation avsevärt när inkomsterna minskar samtidigt som kostnaderna kan öka. Hos FPA kan du ansöka om bostadsbidrag för att täcka boendekostnader och grundläggande utkomststöd för nödvändiga utgifter i det dagliga livet.

Vid sidan av FPA erbjuder även andra aktörer stöd för långtidssjuka. Man kan få kamratstöd och rådgivning om sjukdomar till exempel av olika hälsoorganisationer och patientorganisationer. Långtidssjuka kan också beviljas avdrag i inkomstbeskattningen. Mer information om skatteavdrag finns på skatt.fi. Dessutom säljer försäkringsbolag försäkringar för sjukdomar och olyckor.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.