Gå till innehåll

”Kan en studerande verkligen få sjukledigt?”

Riina Niskanen, 20, är sjukledig från studierna och får sjukdagpenning. Trots det har hon anmält sig till ett par kurser – det är också möjligt för en sjukledig studerande. Dessa saker ska studerande beakta om sjukledighet.
STUDIER | 3.3.2024
Lyssna på artikeln

Varför är det här så svårt?

Det undrade Riina Niskanen, 20, våren 2023 när hon inte förstod vad hon läste.

Samma år hade Riina inlett sina studier i datavetenskap på engelska på Helsingfors universitet.

Under hösten hade studierna gått bra. Riina hade till och med avlagt fler kurser än nödvändigt för att få studiestöd. När våren kom hade studierna emellertid börjat halta.

”När jag gjorde hemuppgifter eller kalkyleringar, läste jag frågan, men kom inte längre ihåg den när jag skulle börja lösa uppgiften. Då läste jag frågan en gång till.”

Ibland kunde hon lösa uppgifterna, och Riina kunde även avlägga vissa kurser under vårterminen.

Snart blev inlärningssvårigheterna emellertid så svåra att Riina inte länge förstod texten hon läste.

”Alla sade att kurserna hade svåra uppgifter. Jag tänkte att kanske det var dessa man menade.”

I mars avbröt Riina sin första kurs. Hon anmälde sig inte till några nya kurser.

”Ungefär vid samma tid började jag ha väldigt ångestfyllda tankar om mig själv och omvärlden. Det var så förlamande att jag inte orkade göra något eller gå någonstans.”

I maj på SHVS mottagning fick Riina diagnosen generaliserat ångestsyndrom. Ett symtom på detta är koncentrationssvårigheter.

Riina var skeptisk när läkaren rekommenderade sjukfrånvaro – kan en studerande verkligen få sjukledigt eller sjukdagpenning?

Riina sitter i biblioteket.
”Jag trodde att sjukdagpenning var något som arbetande människor kunde få istället för lön. Efter samtalet med läkaren gjorde jag en förbryllad sökning på nätet och såg att många andra också sökte information på internetforum om sjukledighet för studerande.”

Studerande kan få sjukledigt och få sjukdag­penning istället för studie­penning

Även studerande kan få sjukledigt om det inte går att studera på grund av sjukdom. Då är det också bra att utreda möjligheten till sjukdagpenning.

En studerande kan få sjukdagpenning efter självrisktiden, som vanligtvis är insjuknandedagen och nio därpå följande vardagar. Om man får sjukdagpenning har man inte rätt till studiestöd – på motsvarande sätt förbrukas inte heller studiestödsmånader under sjukdomstiden.

Studerande behöver ett läkarintyg för att få sjukledigt. Sjukledigheten kan förlänga tiden det tar av avlägga examen som ger rätt till studielånskompensation eller studielånsavdrag.

Riina kände ursprungligen inte till detta alternativ. Hon fick studiestöd under hela vårterminen, trots att hon inte kunde studera ordentligt. Oron för att bli tvungen att betala tillbaka studiestödet ökade.

LÄS OCKSÅ
Studiestödet drogs in, vad ska jag göra nu?

”Under hösten hade jag emellertid tagit fler kurser än vad som krävdes. Under våren kämpade jag mig medvetet igenom några kurser för att inte behöva stressa över återbetalningen.”

Riina tyckte att det gick smidigt att ansöka om sjukdagpenning. Hennes läkare förmedlade läkarintygen som krävdes för ansökan direkt till FPA.

”Det var bra, eftersom jag själv inte nödvändigtvis hade kunnat koncentrera mig på att ansöka om sjukdagpenning i den här livssituationen.”

Riina fick studiestöd ännu i maj. Från och med juni ända till tidpunkten för intervjun i slutet av oktober har hennes inkomst bestått av sjukdagpenning och bostadsbidrag.

”Det var meningen att jag skulle jobba under sommaren, men jag klarade inte av det. Pengarna från sommarjobbet skulle ha använts till levnadsomkostnader under läsåret, och en del skulle även sparas. Nu blev det inte så. Jag har ändå klarat mig med sjukdagpenningen”, säger Riina.

LÄS OCKSÅ
Hur mycket får en studerande förtjäna? Så här kombinerar du inkomster och stöd

Riina studerar under sjukledigheten, eftersom studierna får henne att må bra och ger även vardagen en rytm.

”Det var svårt och skrämmande att återvända till universitetet. Jag ville emellertid göra det, eftersom det gav mig känslan av att jag gör något betydelsefullt för min egen skull.”

Man får också studera en del under sjuk­ledighet

I efterhand upplever Riina att hon hade kunnat få sjukledigt redan tidigare, om hon hade varit medveten om den möjligheten.

Numera förstår hon även hur tuff den första hösten som studerande var för henne. Livet bestod av förändring och stress. Dessutom studerade Riina flitigt och arbetade samtidigt.

”Jag märkte emellertid inte att det var en svår tid. Tidigare hade jag klarat av att kämpa mig vidare, men inte nu när det blev för mycket.”

En studerande som får sjukdagpenning kan också studera en del.

Tills vidare har Riina sjukledigt. Hon går på terapi för sin ångestsyndrom. På psykiaterns uppmuntran försöker hon fokusera på saker som ger henne välbefinnande. Riina träffar sina kompisar, motionerar – och studerar.

”Att återgå till universitet var skämmande. Studierna var emellertid tilltalande och viktiga för mig. De får mig att känna att jag gör något betydelsefullt och viktigt för min egen skull.”

En studerande som får sjukdagpenning kan också studera en del. En högskolestuderande kan avlägga tre studiepoäng per månad, 12 studiepoäng per termin och 24 studiepoäng per läsår.

Riina tog två kurser under höstterminen som inte nödvändigtvis blir färdiga. Det är inte det viktigaste för henne, utan att besöken på universitetet ger rutin i vardagen.

”Jag går också dagligen till universitetet för att äta och jag deltar till exempel i spexverksamhet.”

En dag hoppas Riina kunna återgå till studierna på heltid.

”Jag vet ännu inte om jag återgår till dessa studier. I varje fall vill jag göra något som kan kombineras med datavetenskap.”

LÄS OCKSÅ
TAITO-rehabilitering – en väg till studier och arbete
LÄS OCKSÅ
Oili får skol­resestöd: ”Skol­resorna som bekostas av FPA är till stor hjälp”

Studerande kan få sjukledigt och sjukdagpenning

  • Studerande får minst 31,99 euro i sjukdagpenning per vardag. Sjukdagpenning betalas inte för söndagar eller söckenhelger. Sjukdagpenningens belopp beräknas utgående från arbetsinkomsterna eller studiepenningen och kan beräknas med FPA:s räknare.
  • Sjukdagpenning betalas efter självrisktiden, som vanligtvis är insjuknandedagen och därpå följande nio vardagar.
  • Studiestöd och sjukdagpenning kan inte fås samtidigt. När man får sjukdagpenning upphör automatiskt utbetalningen av studiestöd.
  • Om man blir sjukledig från studierna och får sjukdagpenning kan man förlänga tiden det tar av avlägga examen som ger rätt till studielånskompensation eller studielånsavdrag.
  • Ansökan om sjukdagpenning kräver läkarintyg. Dagpenning ansöks i MittFPA.

Text Anne Ventelä Bilder, video och redigering Miika Kainu

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.