Gå till innehåll

studerande

Joona får militärunder­stöd: ”Under­stödet har täckt mina utgifter väl”
När gardesjägare Joona Hammar-Staf blev inkallad till militärtjänstgöring började han utreda möjligheten att ansöka om militärunderstöd. Understödet ersätter kostnader som uppstår förutom under beväringstjänsten, även under repetitionsövningar.

Nyaste artiklar om studerande

HEM & FAMILJ | 14.1.2021
Livet som rumskompisar i en tvåa
Samlevnad är bekant för många studerande, eftersom delade levnadskostnader håller utgifterna på en låg nivå. Tatu Helle och Veera Sinervo vet att man måste beakta den andras åsikt i en delad lägenhet – och att det lönar sig att vara försiktig när man väljer rumskompis.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.