Gå till innehåll

Studiestödet drogs in, vad ska jag göra nu?

STUDIER | 11.12.2018
Högskolestuderande kan få ett beslut om att studiestödet dras om studierna inte gått tillräckligt mycket framåt,
Lyssna på artikeln
""

5 tips om ditt studiestöd dragits in

  1. Om studiestödet drogs in för att du inte svarade på begäran om utredning, kan du be om rättelse till indragningsbeslutet via etjänstens meddelanden. Berätta varför du inte har gjort tillräckligt med framgång i studierna. Om du på grund av coronaepidemin inte har tillräckligt med studieprestationer under läsåret 2020–2021, berätta hur undantagsläget har påverkat dina studier.
  2. Om studiestödet drogs in trots att du svarade på begäran om utredning, kan du ansöka om studiestöd på nytt när studierna går framåt igen. Kontrollera i beslutet som du fått, vad som krävs för att studiestödet ska beviljas på nytt.
  3. Om du får allmänt bostadsbidrag, fortsätter utbetalningen som vanligt. Indragningen av studiestödet påverkar inte bostadsbidraget.
  4. Du kan ha rätt till sjukdagpenning om dina studier har gått långsammare på grund av sjukdom. Medan du får sjukdagpenning får du samtidigt studera ungefär 40% av heltidsstudier. Du kan alltså främja dina studier även om du får sjukdagpenning. På det här sättet är det enklare för dig att återgå till heltidsstudier efteråt.
    Om din studieförmåga är nedsatt, kan du undersöka dina möjligheter att få rehabilitering via FPA. I så fall kan du också ha rätt till rehabiliteringspenning.
  5. På viss tid kan du också få utkomststöd för att främja dina studier, om du inte har rätt till exempel till studiestöd, sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning. Medan du får utkomststöd ska du göra framsteg i studierna om du inte har en godtagbar orsak att låta bli att studera (t.ex. sjukdom).

+ Observera att du kan få stöd för att klara av svårigheter med studierna via studerandetjänster eller rådgivning vid din högskola. Om dina studier påverkas av sjukdom eller en svår livssituation, kan du söka hjälp till exempel från studenthälsovården.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.