Gå till innehåll

Skolresorna som bekostas av FPA är till stor hjälp

Från Oili Ähkynens mammas dörr är det 7,8 kilometer till gymnasiet, och därför får Oili skolresestöd från FPA. Nu söker Oili en egen bostad, och önskemålet är att hon även skulle ha rätt till skolresestöd i sin nya bostad.
STUDIER | 13.9.2022
Lyssna på artikeln

En kort promenad, en bussresa och sedan metron – 17-åriga Oili Ähkynens skolresa från Kasberget i Helsingfors till Sibelius-lukio i Kronohagen tar 40 minuter med kollektivtrafiken. Vägen från hemmet till skolgården är knappt åtta kilometer.

Oili har just påbörjat sitt andra år på gymnasiet, och för närvarande är skolresorna alltid likadana. Ännu på högstadiet och under första året i gymnasiet bodde Oili växelvis hos sina föräldrar och åkte till skolan varannan vecka från sin mammas hem och varannan vecka från sin pappas hem.

”Jag bytte varje fredag, och då tog jag vanligtvis med mig alla skolböcker i ryggsäcken för att förflytta dem till den andra föräldern inför den kommande veckan. I gymnasiet har detta varit enklare när vi inte längre har några böcker”, säger Oili.

För några veckor sedan slutade Oili att bo växelvis hos föräldrarna. Oilis pappa flyttade till en mindre bostad där Oili inte hade något eget rum. Nu bor Oili enbart hos sin mamma, men söker en egen bostad.

”Naturligtvis blir det spännande att betala fakturor och laga mat varje dag, och att se om jag kan diska för hand. Men ända sedan jag var liten har jag drömt om mitt eget hem, där jag kan leva mitt eget liv och inreda som jag vill.”

Oili har ett par viktiga kriterier för sin bostad.

För det första ska hyran vara rimlig.

I det allmänna bostadsbidraget ses en person som bor ensam i Helsingfors ha högst 537 euro i boendeutgifter per månad år 2022. Bostadsbidragets belopp beräknas enligt 537 euro, även om hyran skulle vara högre.

För det andra ska bostaden vara tillräckligt nära både mammas och pappas bostad, så att Oili kan hjälpa dem med vardagliga saker.

För det tredje önskar Oili att skolresan inte skulle bli betydligt längre eller mer invecklad. På sätt och vis skulle det vara bra om den skulle förbli över sju kilometer lång, eftersom Oili då skulle behålla rätten till skolresestöd.

Oili sökte till Sibelius-lukio, eftersom även hennes skolkamrater från musikklassen gjorde det.

”I början var det svårt när mina gamla vänner hamnade i olika klasser. Men genom skolans band och körer lärde jag känna nya trevliga människor.”

Studerande på andra stadiet kan få skol­resestöd

Skolresestödet ersätter kostnaderna för skolresan. Det beviljas till unga som studerar på läroanstalter på andra stadiet, såsom gymnasier eller yrkesläroanstalter.

Skolresestöd kan fås om resdagarna per kalendermånad är minst 10 och skolvägen är tillräckligt lång.

Om man såsom Oili är berättigad till kostnadsfri utbildning, ska skolvägen vara minst sju kilometer i en riktning. Man har rätt till kostnadsfri utbildning om man har gått ut grundskolan år 2021 eller senare och är född år 2004 eller senare.

Skolresestöd kan fås om resdagarna per kalendermånad är minst 10 och skolvägen är tillräckligt lång.

Om man inte är berättigad till kostnadsfri utbildning, ska skolvägen vara minst tio kilometer i en riktning.

Skolresestöd betalas i första hand för resor med kollektivtrafik eller skolskjuts. Om man inte kan använda dessa kan man få stöd för resor som man arrangerar själv med till exempel egen bil.

Växelvis boende påverkar skol­resestödet

En ung person som bor i två hem kan också få skolresestöd, men då ska förutsättningarna för stödet beräknas noggrant.

”Det inverkar om skolvägens längdkrav och övriga förutsättningar för att få skolresestöd uppfylls från båda föräldrarna, eller enbart den ena. Detta påverkar antalet resdagar som berättigar till förmånen”, säger planerare Irene Hiljanen på FPA.

Om skolvägen är tillräckligt lång från båda föräldrarna och antalet resdagar per kalendermånad är minst 15, fås stödet till fullt belopp.

Om skolvägen däremot är tillräckligt lång enbart från ena föräldern är situationen en annan. Om man bor veckovis i två hem, har varje kalendermånad cirka 10–14 dagar som berättigar till skolresestöd. Då kan man få hälften av det fulla beloppet.

Skolresestödets villkor ändrades år 2021, när läropliktsåldern steg. Då började studerande som endast har rätt till stödet från ett hem omfattas av stödet.

Oili drömmer om att flytta till en egen bostad.

När hon söker bostad beaktar hon skolresestödet och dess kilometerkrav.

Drömmen om egen bostad – studerande på andra stadiet kan även få studie­stöd och bostads­bidrag

Skolresestöd var inget som Oili kände till sedan tidigare. Hon fick höra om förmånen på ett informationstillfälle när hon började gymnasiet.

”Jag fick ett papper från skolkansliet som jag skulle fylla i. Sedan litade jag på att FPA sköter resten. Saken ordnade sig lätt”, berättar Oili.

FPA betalar 32,70 euro per månad till Oili, vilket är priset för en månadsbiljett för barn inom Helsingforsregionens kollektivtrafik. När priset för färdbiljetten steg med cirka en euro mitt under året, kontaktade Oili FPA om saken.

Skolresestödet är en viktig förmån för Oili. Den unga studerande har inga extra slantar i börsen. Därför påverkar avståndet på sju kilometer från skolan som berättigar till stödet även Oilis dröm för framtiden, en egen bostad.

”Om jag flyttar lite närmare gymnasiet så upphör stödet.”

Om hon hittar en egen bostad blir även FPA:s övriga förmåner aktuella. En 17-åring som bor självständigt kan ha rätt till studiepenning och studielån. Studiestödet påverkar inte skolresestödet. Dessutom kan en ung person som bor på egen hand få allmänt bostadsbidrag.

Oili sitter på fönsterbrädet och tittar ut.
Oili har spelat cello ända sedan första klass i lågstadiet. ”Nästa vår gör jag mitt slutarbete med cello på musikinstitutet och har tänkt avsluta studierna där. Jag har också utövat klassisk sång under ett års tid, men jag vågar inte sträva efter att göra det till ett heltidsarbete, eftersom artistbranschen känns så osäker och konkurrensen är hård.”

Trots att spännande saker skymtar i framtiden, är de samtidigt kopplade till många frågor och osäkerhet. En stor fråga är vad som sker efter gymnasiet.

”Jag är inte riktigt säker på någonting. Men ett tag nu har jag varit intresserad av att studera juridik. Jag kunde prova på det via öppna universitetet och se om intresset är tillräckligt stort.”

Skolresestöd för studerande på andra stadiet

  • Skolresestöd kan fås om man studerar och bor i Finland, studerar på heltid och skolvägen är lång. Åldern och inkomsten påverkar inte stödets belopp, och det gör inte heller föräldrarnas inkomster eller egendom.

  • Det finns skillnader i förutsättningarna för skolresestöd beroende på om man omfattas av kostnadsfri utbildning på andra stadiet eller inte. Läs mer om FPA:s skolresestöd.

  • Om skolvägen ändras, ska detta meddelas till FPA. Detta gäller till exempel när studierna inkluderar utbildning som ordnas på en arbetsplats. Skolresestöd fås inte för utbildning som ordnas på en lokal arbetsplats, dvs. under lärlingsutbildning, men under oavlönad utbildning som ordnas på en arbetsplats i samband med yrkesstudier fås stöd för skolresor om resans längd och övriga förutsättningar uppfylls.

Som expert planerare Irene Hiljanen, Planeringsenheten för förmåner och tjänster, Studiestödsgruppen, FPA

Text Anne Ventelä
Bilder, video och redigering Roope Permanto

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.