Siirry sisältöön

Koulumatkatuki on opiskelijalle iso apu

Oili Ähkysen äidin kotiovelta lukion pihaan kertyy 7,8 kilometriä, ja siksi Oili saa Kelasta koulumatkatukea. Nyt Oili etsii omaa asuntoa, ja toiveena on, että oikeus koulumatkatukeen säilyisi sieltäkin.
Opiskelu | 13.9.2022
Kuuntele artikkeli

Lyhyt kävelymatka, bussi ja sitten metro – 17-vuotiaan Oili Ähkysen koulumatka Helsingin Roihuvuoresta Kruununhaan Sibelius-lukioon kestää julkisilla nelisenkymmentä minuuttia. Matkaa kotiovelta lukion pihaan kertyy piirun verran alle kahdeksan kilometriä.

Oili on juuri aloittanut toisen opiskeluvuotensa, ja tällä hetkellä koulumatkat toistuvat aina samanlaisina. Vielä yläasteella ja lukion ensimmäisenä vuonna Oili vuoroasui vanhempiensa luona ja kulki kouluun vuoroviikoin äitinsä ja isänsä kotoa.

”Vaihtopäivä oli perjantai, ja silloin yleensä otin kaikki koulukirjat päiväksi reppuun, että sain siirrettyä ne toisen vanhemman luo seuraavaa viikkoa varten. Lukiossa tämä on käynyt helpommin, kun kirjoja enää ei ole”, Oili sanoo.

Muutama kuukausi sitten vuoroasuminen jäi historiaan. Oilin isä muutti pienempään asuntoon, jossa Oilille ei ole omaa huonetta. Nyt Oili asuu yksinomaan äidillään, mutta etsii itselleen omaa asuntoa.

”Tietysti se jännittää, miten laskujen maksaminen hoituu ja mitä kokkaan joka päivä, osaanko tiskata käsin. Mutta olen pienestä pitäen haaveillut omasta kodistani, jossa voisin elää omaa elämääni ja sisustaa, miten haluan.”

Omalle asunnolle Oililla on muutama tärkeä kriteeri.

Ensinnäkin vuokran tulisi olla kohtuullinen.

Helsingissä yksin asuvan asumismenoiksi katsotaan yleisessä asumistuessa enintään 537 euroa kuukaudessa vuonna 2022. Asumistuen määrä lasketaan 537 euron mukaan, vaikka vuokran määrä olisi korkeampi.

Toiseksi asunnon tulisi olla riittävän lähellä sekä äidin että isän asuntoa, että Oili pääsisi helposti auttamaan näitä arkisissa asioissa.

Kolmanneksi Oili toivoo, että koulumatka ei muuttuisi merkittävästi pidemmäksi tai hankalammaksi. Tavallaan olisi hyvä, että se säilyisi yli seitsemän kilometrin mittaisena, koska näin Oili olisi edelleen oikeutettu koulumatkatukeen.

Oili haki Sibelius-lukioon, kun luokkakaveritkin musiikkiluokalta tekivät niin.

”Alku oli hankala, kun vanhat kaverit päätyivät eri luokille. Mutta koulun bändien ja kuorojen kautta tutustuin uusiin kivoihin tyyppeihin.”

Toisen asteen opiskelija voi saada koulumatka­tukea

Koulumatkatuki korvaa koulumatkojen kustannuksia. Sitä myönnetään toisen asteen oppilaitoksessa, kuten lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, opiskeleville nuorille.

Koulumatkatukea voi saada, jos matkapäiviä on kalenterikuukaudessa vähintään 10 ja koulumatka on riittävän pitkä.

Jos Oilin tavoin on oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, koulumatkan on oltava vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan. Maksuttomaan koulutukseen on oikeus, jos on päättänyt peruskoulunsa vuonna 2021 tai sen jälkeen ja on syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Koulumatkatukea voi saada, jos matkapäiviä on kalenterikuukaudessa vähintään 10 ja koulumatka on riittävän pitkä.

Jos ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, koulumatkan on oltava vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan.

Koulumatkatukea maksetaan ensisijaisesti julkisella liikenteellä matkustamiseen tai koulukuljetukseen. Jos näitä ei voi käyttää, voi saada tukea itse järjestettyyn kulkutapaan, kuten omalla autolla kulkemiseen.

Vuoroasuminen vaikuttaa koulu­matka­tukeen

Koulumatkatukea voi saada myös kahdessa kodissa asuva nuori, mutta tällöin tuen edellytykset tulee laskea tarkasti.

”Se vaikuttaa, täyttyvätkö matkan pituusedellytykset ja muut koulumatkatuen saamisen edellytykset kummankin vanhemman luota, vai vain toisen. Tämä vaikuttaa etuuteen oikeuttavien matkapäivien määrään”, sanoo suunnittelija Irene Hiljanen Kelasta.

Jos koulumatka on riittävän pitkä kummankin vanhemman luota ja matkapäiviä on kalenterikuukaudessa vähintään 15, tuen saa täysimääräisenä.

Jos taas koulumatka on riittävän pitkä vain toisen vanhemman luota, tilanne on toinen. Jos kahdessa kodissa asuu viikko–viikkosysteemillä, kalenterikuukaudessa kertyy noin 10–14 koulumatkatukeen oikeuttavaa päivää. Tällöin voi saada puolet täysimääräisestä tuesta.

Koulumatkatuen ehtoja muutettiin vuonna 2021, kun oppivelvollisuusikä nousi. Tällöin opiskelijat, joilla on oikeus tukeen vain toisesta kodistaan, pääsivät tuen piiriin.

Oilin haaveena on muuttaa omaan asuntoon.

Asunnon etsimisessä hän pitää mielessään koulumatkatuen ja sen kilometriehdot.

Haave omasta asunnosta – toisen asteen opiskelija voi saada myös opinto­tukea ja asumis­tukea

Koulumatkatuki ei entuudestaan ollut Oilille tuttu juttu. Etuudesta hän kuuli lukion ensimmäisen luokan alkaessa, koulun infossa.

”Sain koulun kansliasta lapun, joka piti täyttää. Sitten luotin siihen, että Kela hoitaa. Asia järjestyi helposti”, Oili kertoo.

Kela korvaa Oilille kuukausittain 32,70 euroa, joka on lapsen kuukausilipun hinta Helsingin seudun joukkoliikenteessä. Kun matkalipun hinta kesken vuoden nousi noin eurolla, Oili oli asiasta erikseen Kelaan yhteydessä.

Koulumatkatuki on Oilille tärkeä etuus. Nuoren opiskelijan lompakossa ei pyöri ylimääräisiä euroja. Siksi tukeen oikeuttava seitsemän kilometrin etäisyys koulusta määrittää myös Oilin tulevaisuuden haavetta, omaa asuntoa.

”Jos muutan tästä vähän lähemmäs lukiota, tuen saaminen loppuu.”

Jos oma asunto löytyy, myös muut Kelan etuudet tulevat ajankohtaiseksi. Itsenäisesti asuva 17-vuotias voi olla oikeutettu opintorahaan ja opintolainaan. Opintotuki ei vaikuta koulumatkatukeen. Lisäksi omillaan asuva nuori voi saada yleistä asumistukea.

Oili istuu ikkunalaudalla ja katselee ulos.
Oili on soittanut selloa alakoulun ensimmäiseltä luokalta saakka. ”Ensi keväänä teen sellolla päättötyön musiikkiopistossa ja olen ajatellut jättää opinnot siihen. Olen myös vuoden ajan harrastanut klassista laulua, mutta siitä en uskalla tavoitella kokoaikaista työtä, kun taideala tuntuu niin epävakaalta ja kilpailu on kovaa.”

Vaikka tulevaisuudessa häämöttää innostavia asioita, siihen liittyy samalla myös paljon kysymyksiä ja epävarmuutta. Yksi iso kysymys on se, mitä lukion jälkeen tapahtuu.

”En ole ihan varma mistään. Mutta jonkin aikaa olen ollut kiinnostunut oikeustieteen opinnoista. Niitä voisin kokeilla avoimen yliopiston kautta ja katsoa, riittääkö innostusta.”

Koulumatka­tukea toisen asteen opiskelijalle

  • Koulumatkatukea voi saada, jos opiskelee ja asuu Suomessa, opiskelee päätoimisesti ja koulumatka on pitkä. Ikä ja tulot eivät vaikuta tuen määrään, kuten eivät myöskään vanhempien tulot eikä omaisuus.
  • Koulumatkatuen edellytyksissä on eroja riippuen siitä, kuuluuko maksuttoman toisen asteen koulutuksen piiriin vai ei. Lue lisää Kelan koulumatkatuesta.
  • Jos koulumatka muuttuu, asiasta pitää ilmoittaa Kelaan. Tämä pätee esimerkiksi silloin, jos opintoihin kuuluu työssäoppimisjakso. Koulumatkatukea ei saa palkallisen työssäoppimisjakson eli oppisopimuskoulutuksen ajalta, mutta ammatillisen opiskelun palkattoman työssäoppimisjakson ajalta tukea saa, jos matkan pituus ja muut edellytykset täyttyvät.

Asiantuntijana suunnittelija Irene Hiljanen, Etuuksien ja palvelujen suunnitteluyksikkö, Opintotukiryhmä, Kela

Teksti Anne Ventelä
Kuvat, videot ja editointi Roope Permanto

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.