Gå till innehåll

sjukdagpenning

Sjukdag­penningens kontroll­punkter bra stöd för att utreda arbetsförmåga
En insjuknad arbetstagare har rätt att få en företagsläkares bedömning av sin arbetsförmåga och möjligheterna att återgå till arbetet. De så kallade kontrollpunkterna kan vara ett tidigt stöd för att utreda arbetsförmåga och behov av rehabilitering samt återgå till arbetet.
Hälsa | 10.6.2022

Nyaste artiklar om sjukdagpenning

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.