Gå till innehåll

"Det finns verkligen inget att skämmas för i den här frågan”

Närvårdaren Niko Suokas har fått stöd och handledning för sin arbetsmotivation på FPA:s Oras-kurs. Ett av hans mål är att lära sig att säga nej.
Hälsa | 3.5.2023
Lyssna på artikeln

I mötesrummet Brinkkala 1 på Holiday Club Caribia i Åbo har Oras-kursens gruppsamtal som leds av en psykolog just avslutats.

”Idag pratade vi om hur bra vi alla sköter våra dagliga arbetsuppgifter, ibland till och med alltför samvetsgrant. Men samtidigt kan vi helt glömma bort vår egen arbetshälsa. Vi borde lära oss att tänka mer på den egna orken och hitta sådant som stödjer den”, säger kursdeltagaren Niko Suokas.

På finska betyder uttrycket ”päin Prinkkalaa” att saker och ting inte gått såsom man tänkt sig. För Niko har mötesrummet Birkkala 1 emellertid varit en etapp på vägen från utbrändhet till återhämtning.

”Samtalen med sakkunniga har varit till stor hjälp. Men lika viktigt är kamratstödet från de övriga kursdeltagarna. De har själva upplevt liknande saker, så de vet exakt vad jag pratar om. Den lilla gruppen med cirka tio personer stödjer bra under rehabiliteringsprocessen.”

Niko står med armarna i kors i dörröppningen.
Niko vill berätta sin historia och vara ett föredöme för andra som befinner sig i en liknande situation.

Två perioder av utbrändhet

Niko arbetar som närvårdare på en privat intensifierad boendeserviceenhet för äldre i Birkaland. Han har varit utbränd två gånger på sin tidigare arbetsplats inom kommunens hemvård, åren 2020 och 2021.

”Jag var totalt utarbetad, jag led bland annat av svår sömnlöshet och den andra gången jag var utbränd började jag även visa tecken på lindrig depression.”

När sjukfrånvaro och korttidsarbete inte fungerade, föreslog företagshälsovårdsläkaren en Oras-kurs för Niko. Kursen är riktad till personer med psykiska symtom och utmattningssymtom som äventyrar deras arbetsförmåga.

”Läkaren gav ett utlåtande till FPA och jag gjorde en ansökan.”

Kursen omfattar sammanlagt 15 dagar och började förra sommaren. Nu under våren 2023 inleds den sista perioden.

”Kursen kan också avläggas hemifrån. Jag ville emellertid resa lite längre bort. Jag upplevde att det är bra för mig att komma bort från vardagsrutinerna och få en slags nystart.”

Att återhämta sig från utbrändhet tar lång tid.

Oras-kursen omfattar tre perioder under ett års tid.

Nikos återhämtning fortsätter ännu efter kursens slut.

En man som kunde säga nej

Kursdeltagarna sätter bland annat upp ett personligt mål, som de vill nå under kursens gång. För Niko var det lätt att fastställa ett mål.

”Mitt mål är att jag skulle lära mig att säga nej, att kunna avstå från till exempel övertidsarbete, om jag känner att jag inte orkar.”

Niko funderar att hans problem är att han är alltför snäll.

”Jag vill kunna göra så att ingen tar illa upp. Jag ställer upp på allt och då blir mina arbetsdagar snabbt så fulla att jag inte hinner till exempel äta innan det hunnit bli kväll.”

På råd av sin personliga handledare under Oras-kursen har Niko även omorganiserat sin fritid och försöker ta bättre hand om sin vila.

”Jag har haft flera förtroendeuppdrag. Jag är fortfarande med i till exempel en simklubb, politiken, scouterna och FRK:s verksamhet, men jag har färre uppdrag nu.”

Niko berättar att han har upplevt att han måste delta i mycket.

”Jag har varit rädd för att bli lämnad utanför. Upplevelsen av att bli mobbad och utfryst i grundskolan är säkert en av orsakerna till att jag haft den känslan.”

Färre förtroendeuppdrag och frivilligarbete har gett Niko mer tid att tillbringa med nära och kära.

”Som vuxen har jag hittat vänner bland annat genom arbetet. Vi kan till exempel spela padel eller träffas för kaffe och en pratstund.”

Niko har även fått tid över för att simma och röra sig i naturen, något som skänker både glädje och energi.

Niko står med armarna i kors och ler mot kameran.
Under kursen har det enligt Niko även funnits tid att vila och slappna av, motionera och bekanta sig med staden.

Det lönar sig att söka hjälp för problemen – en Oras-kurs är ett alternativ

Niko nämner att han var spänd inför Oras-kursen.

”Framför allt var jag spänd för att jag gissade att jag som 24- eller nu som 25-åring skulle vara den yngsta deltagaren på kursen. Jag funderade över hur de andra kursdeltagarna skulle förhålla sig till mig. Kanske någon tänker att unga orkar nog.”

Det fanns ingen anledning att vara rädd:

”Gruppen har bra sammanhållning, var och en får vara sig själv. Alla förstår också att utbrändhet inte har någon åldersgräns.”

Han önskar att den förståelsen också skulle bli vanligare i allmänhet.

”Jag har märkt att speciellt yngre personer inte vill prata om sin utmattning, eftersom de är rädda för att bli stämplade. Det lönar sig emellertid att söka hjälp för problemen innan de växer sig allt större. Jag vill själv vara ett föredöme och uppmuntra andra – det finns verkligen inget att skämmas för i den här frågan.”

Niko berättar att hans arbetsgivare och arbetskamrater har haft en bra inställning.

”Min arbetsgivare har också varit med och stött mig och ordnat deltidsarbete. Stundtals har det kanske till och med gått lite för långt och man har velat skydda mig alltför mycket. Jag måste säkert lära mig att säga nej även i sådana situationer – det vill säga något i den stilen att jag orkar nog och jag säger till om jag inte orkar.”

LÄS OCKSÅ
Har du utmattningssyndrom? ORAS-kurs ger verktyg för rehabilitering
LÄS OCKSÅ
Ta hand om ditt psykiska välmående – gå på kurs

”När vårdaren mår bra, mår också klienterna bra”

Niko berättar att han älskar sitt arbete.

”Det mest belönande i mitt arbete är genuina möten. Jag kan hjälpa människor i deras vardag och vara en del av deras liv. Även när till exempel en äldre minnessjuk person inte längre kan prata, kan jag se att mitt arbete är viktigt i personens blick.”

Han berättar om hur han före kursstarten hade hört att en äldre person hade frågat av en annan om hur de skulle klara sig nu när Niko är borta från arbetsplatsen i över en vecka.

”Min tidigare arbetsgivare formulerade saken väl: När vårdaren mår bra, mår också klienterna bra.”

Niko menar att han ännu håller på att återhämta sig.

”Jag tänker göra allt jag kan för att orka göra det arbete som jag verkligen tycker om. Oras-kursen har varit till stor hjälp i den bemärkelsen.”

Oras-kurs – Stöd för att orka i arbetet vid utmattning

Oras-kursen är riktad till personer med psykiska symtom och utmattningssymtom som äventyrar deras arbetsförmåga. Rehabiliteringen är multiprofessionell och den genomförs i grupp. Den inkluderar bland annat gruppsamtal och arbete i smågrupper, individuella intervjuer, träffar och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal. Kursen omfattar 15 dygn och den genomförs i tre perioder om fem dygn.

På Oras-kursen

  • får du stöd och handledning för din livssituation
  • får du stöd och konkreta anvisningar samt metoder för att hantera utmaningar på jobbet och i vardagen
  • lär du dig att identifiera dina egna styrkor och resurser och kan utnyttja dem på ett mångsidigt sätt i ditt liv.

En Oras-kurs lämpar sig för dig, om

  • du har fyllt 18 år och deltar i arbetslivet eller tillfälligt står utanför arbetslivet på grund av sjukledighet
  • du har konstaterade psykiska utmattningssymtom som äventyrar din arbetsförmåga
  • du har psykiska symtom, såsom ångestsymtom, sömnlöshet eller lindrig depression.

Rehabiliteringsansökan (KU 132) får du på nätet: www.kela.fi/web/sv/blanketter och mer information om att ansöka till en kurs på adressen www.kela.fi/web/sv/rehabiliterings-och-anpassningskurser.

Ansökan kräver ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B, där en läkare rekommenderar rehabilitering.

Rehabiliteringen är kostnadsfri och kan ansökas året runt. Du kan ha rätt till rehabiliteringspenning under rehabiliteringsperioden. FPA ersätter även resekostnader som orsakats av rehabiliteringen.

Text Matti Välimäki
Bilder, video och redigering Suvi Elo

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.