Gå till innehåll

Ta hand om ditt psykiska välmående – gå på kurs

Hälsa | 16.11.2018
När psykiska problem påverkar ditt vardagliga liv eller de pågår en längre tid, kan du få stöd och verktyg för att hantera din vardag på en rehabiliteringskurs. Största delen av kurserna ordnas på finska, men vissa kurser ordnas även på svenska.
Lyssna på artikeln
""

6 kurser som främjar psykisk hälsa

  1. Söker du dig själv, behöver du stöd för ett bättre självförtroende? På kurser får unga vuxna i 16–28-åldern stöd i livshantering, studier och arbete samt att hitta sina styrkor och färdigheter. Du kan gå på Nuppu-kurser hemifrån. På Itu-kurser övernattar du på rehabiliteringsanstalten.
  2. Är ditt mål att klara av studierna? OPI-kurser ordnas i samarbete med yrkesläroanstalter. Kursens mål är att säkra att du klarar av dina studier och når dina mål.
  3. På branten till burnout – saknar du stöd för att orka i arbetet? Hitta dina psykiska resurser och lär dig att utnyttja dem i ditt arbete eller dina studier på Oras-kurser som genomförs i öppen vård eller Silmu-kurser som ordnas på rehabiliteringsanstalt även på svenska.
  4. Har du haft psykisk ohälsa en längre tid? Få verktyg för att hantera din vardag och hitta dina mål, få verktyg som stöder rehabiliteringen och stärk dina stödnätverk på Verso-kurser.
  5. Närmare information om kurserna hittar du på fpa.fi/sok-rehabiliteringskurs. Du kan söka kurser enligt kursens namn ”Nuppu”, ”Verso” eller genom att söka på kurser på svenska.
  6. Även om en rehabiliteringskurs inte just nu passar i dina planer, lönar det sig att kolla ifall du kan ha rätt till handikappbidrag. Du kan ha rätt till bidraget om en långtidssjukdom eller funktionsnedsättning försvårar din vardag.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.