Gå till innehåll

Ny grupprehabilitering för vuxna med typ 1- eller 2-diabetes eller sömnapné –Ansökningstiden börjar i januari

Hälsa | 28.11.2023
Den nya rehabiliteringen Muutoksen voima (Kraft för förändring) är utformad utifrån kundernas behov och livssituation i stället för utifrån deras diagnoser. Om det har gått ett år eller mer sedan du fick diagnosen sömnapné eller diabetes, och du trots upprepade försök inte har lyckats förändra din livsstil, kan grupprehabiliteringen Muutoksen voima hjälpa dig att komma vidare.
Lyssna på artikeln
Ett äldre par är ute. Kvinnan rättar till mannens mössa.

1. Vad handlar grupprehabiliteringen Muutoksen voima om?

Grupprehabiliteringen Muutoksen voima fokuserar på att göra positiva livsstilsförändringar. Målet är att skapa en gnista i vardagen som hjälper dig att göra nya levnadsvanor till en del av livet. I rehabiliteringen arbetar du i en grupp om tio personer, där varje deltagare har sina egna mål. Alla som deltar i rehabiliteringen får stöd av ett multiprofessionellt team som till exempel kan bestå av en specialistläkare, en sjukskötare, en fysioterapeut, en näringsterapeut och en psykolog.

2. Vem riktar sig rehabiliteringen till?

Grupprehabiliteringen är avsedd för personer i åldern 18–68 år som har levt med sömnapné eller typ 1- eller typ 2-diabetes under en längre tid och som behöver stöd för att göra livsstilsförändringar. Behovet av förändring kan till exempel gälla kost, motion, sömn eller rökning.

3. Vem har störst nytta av rehabiliteringen?

En person som redan har fått mycket vägledning och stöd av många slag för att förändra sin livsstil, men som fortfarande inte har lyckats uppnå sina mål, har störst nytta av gruppen.

Traditionella diabetes- och sömnapnékurser erbjuds också fortfarande.

4. Varför har man valt att slå ihop flera sjukdomsgrupper i samma rehabilitering?

FPA håller på att förtydliga sitt tjänsteutbud av rehabilitering enligt prövning. FPA vill därför testa rehabilitering som utgår från individens behov och livssituation, vid sidan av diagnosbaserad rehabilitering. Grupprehabiliteringen Muutoksen voima ser till helheten. Gemensamt för personerna som söker sig till rehabiliteringen är deras rehabiliteringsbehov och livssituation, inte deras diagnos. Traditionella diabetes- och sömnapnékurser erbjuds också fortfarande.

LÄS OCKSÅ
Veikko gick ner i vikt tack vare en kurs för personer med metabolt syndrom – ”En fantastisk start på ett hälsosammare liv”
LÄS OCKSÅ
Merja var trött, irriterad och glömsk – behandlingen av sömnapné förändrade livet

5. Vad händer under rehabiliteringen?

Kamratstödet och gruppen är viktiga under hela rehabiliteringen. Under den del av rehabiliteringen som kräver personlig närvaro får deltagarna information om hur levnadsvanorna påverkar deras sjukdom. Under dessa dagar fokuserar man dessutom på hur deltagarna ska gå till väga för att göra framgångsrika och varaktiga livsstilsförändringar. Även om det ingår mycket grupparbete under denna period, tas också här hänsyn till allas individuella mål.

I distansrehabiliteringen ingår både gemensamma distansdagar för hela gruppen och självständigt arbete, till exempel att titta på videor, läsa texter eller göra uppgifter på tjänsteleverantörens webbplattform. I distansperioden ingår också individuell rehabilitering via bildsamtal. Rehabiliteringen avslutas med en gruppdiskussion på distans.

6. Var ordnas rehabiliteringen och hur länge pågår den?

Grupprehabiliteringen Muutoksen voima ordnas i hela landet, vilket innebär att en person kan ansöka om rehabilitering hos vilken som helst av de olika tjänsteleverantörerna. De fyra första dagarna som kräver personlig närvaro är antingen i Åbo, Siilinjärvi eller Kuusamo. Distansrehabiliteringen fortsätter i tio veckor efter dessa dagar. Andnings- och diabetesförbunden är också involverade i rehabiliteringen. De kan erbjuda meningsfulla aktiviteter i din vardag och kamratstöd efter rehabiliteringen.

LÄS OCKSÅ
Har du hört om distansrehabilitering?

7. Vilka är målen för grupprehabiliteringen?

Rehabiliteringen stärker deltagarnas känsla av att de klarar av att göra livsstilsförändringar. Rehabiliteringen ger kamratstöd och verktyg för att göra förändringar i vardagen. Målet med livsstilsförändringarna är att förhindra att symtomen på diabetes eller sömnapné förvärras.

8. När kan man söka till kurserna?

Ansökan om rehabilitering startar i början av januari 2024.

Ett B-utlåtande av en läkare som anger behovet av rehabilitering krävs för rehabiliteringsansökan. Ansökan görs med FPA:s blankett för rehabilitering enligt prövning. Tidpunkter och platser för rehabiliteringen hittar du på FPA:s webbplats på Sök rehabiliteringskurs.

Grupprehabiliteringen Muutoksen voima är avgiftsfri för deltagaren. Förvärvsarbetande kan ansöka om rehabiliteringspenning för frånvarodagar hos FPA.

Muutoksen voima-grupprehabilitering

Rehabiliteringen är lämplig för dig om

 • du är mellan 18 och 68 år gammal
 • du har något av följande
  • typ 1-diabetes
  • typ 2-diabetes som du tar medicin för
  • sömnapné som inte är välkontrollerad, till exempel om användningen av en CPAP-apparat inte är lämplig eller har misslyckats trots upprepade försök
 • du är överviktig (viktindex över 30)
 • det har gått minst 1 år sedan du började behandlas för diabetes eller sömnapné
 • du har svårt att göra livsstilsförändringar, trots att du har fått vägledning av hälso- och sjukvården.

Grupprehabiliteringen genomförs under en femmånadersperiod. Den börjar med en fyra dagars rehabiliteringsperiod som kräver personlig närvaro, och därefter följer tio veckors rehabilitering på distans.

Grupprehabiliteringen Muutoksen voima är ett rehabiliteringsförsök inom FPA:s projekt Nya krafter genom rehabilitering.

Som sakkunnig fungerar Soile Huumonen, projektchef och utvecklingsspecialist i rehabiliteringsgruppen vid enheten för planering av FPA:s förmåner och tjänster.

Text Marjaana Tunturi Bild FPA

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.