Gå till innehåll

”Taito-rehabiliteringen gav en lämplig knuff framåt”

När man är van vid att arbeta till full kapacitet och att vara en bra arbetstagare, är det inte lätt att lära sig att ta det lugnt. Anne Kolari blev tvungen att ta sjukledigheter redan som ung på grund av hårt arbetstempo. FPA:s Taito-rehabilitering återställde Annes förtroende för sina egna förmågor.
ARBETE & FÖRSÖRJNING | 20.12.2022
Lyssna på artikeln

”Min mamma har alltid sagt att Anne ångar på tills hon spricker. Jag är praktiskt lagd och jag har aldrig varit rädd för arbete. Jag tycker fortfarande om att arbeta i snabb takt och att uträtta något”, berättar Anne om till förhållande till arbete.

Ur arbetsgivarens perspektiv är Anne drömarbetstagaren: ger sitt allt, vill vara effektiv och en bra arbetstagare, tar sitt ansvar för helheten och ser till att saker och ting blir gjorda, även på övertid. För arbetstagaren blir en alltför stor pliktkänsla ofta en börda.

Yrkesinriktad rehabiliteringsinstruktör Paula Takala vid Coronaria Verve var Annes handledare under Taito-rehabiliteringen och hon vet hur svårt det kan vara för en pliktmedveten arbetstagare att klara sig i arbetslivet. ”När man är van vid hårt tempo, man njuter av det och får ännu bra respons för sin effektivitet, är det svårt att lära sig att identifiera en lämplig takt.”

Anne står bakom sina krukväxter och tittar ut genom fönstret.
Anne deltog i Taito-rehabilitering år 2022.

Taito ger en knuff framåt – Hjälp för att söka till rehabili­teringen kom från FPA

När Anne arbetade som städare på ett badhotell låg hon gärna alltid steget före. För den unga kvinnan som älskar att städa var arbetet tilltalande. Hon fick göra snyggt och ordna upp i rummen.

”Jag drömmer ännu om det. Visuellt belönande praktiskt arbete är min grej”, säger Anne.

Trots snabbheten och uthålligheten var det tungt att hålla sig till arbetsgivarens krav och tidsbegränsningar. När kroppen inte längre tillät hård takt, tvingades Anne ta sjukledigt på grund av migrän och smärtor i nacken och axelpartiet.

Inspirerad av trädgårdsböcker hon hittat hemma utbildade sig Anne inom trädgårdsbranschen efter arbetet som städare. Det tunga arbetet i växthuset och en olycka ledde emellertid åter igen till sjukledigheter.

”Det var tufft att lämna trädgårdsbranschen. Det tog länge innan jag kunde medge att jag inte kan göra detta arbete.”

I början av år 2022 föreslog man på arbetskraftsservicen att Anne skulle delta i Taito-rehabilitering. Efter åren av sjukledighet hade Anne gott om motivation att fortsätta arbeta igen. Så länge man får stöd så att man vågar prova.

När Anne beslöt sig för att delta i rehabilitering, gjordes ansökningarna till FPA tillsammans med kommunens arbetskraftsservice. B-utlåtandet som krävdes ordnades även på det sättet.

”På Taito-rehabiliteringen som ordnades av Verve fick jag genast känslan av att man lyssnade på mig. Man hade förståelse för utmaningarna som en person med nedsatt funktionsförmåga kan stöta på när man söker arbete och jag fick en lämplig knuff i rätt riktning”, berättar Anne.

LÄS OCKSÅ
TAITO-rehabilitering – en väg till studier och arbete

Annes erfarenheter av Taito-rehabiliteringen är enbart positiva.

Anne upplevde att hon blev hjälpt och förstådd och att hon behandlades som en individ.

Arbetspraktiken gav framgångar och förtroende för den egna kompetensen

Taito-rehabilitering är en kombinationstjänst, som omfattar individuell rehabilitering och rehabilitering i grupp samt arbetspraktik. Rehabiliteringen inleds med träffar med en personlig handledare. När man har byggt upp förtroendet, och stärkt tron på sin egen förmåga, börjar den första grupperioden.

I rehabiliteringsgruppen är alla i samma situation oberoende av ålder eller bakgrund. Utöver gruppsamtalen gör gruppen saker tillsammans, till exempel arbetsansökningar till praktikplatser.

”Det var svårt att fundera på en arbetsplats. Jag har ofta befunnit mig i samma situation under mitt liv. Vad skulle jag kunna göra, i vilket arbete skulle jag orka?” säger Anne.

”När man haft otur i arbetslivet, måste man börja bygga upp nytt förtroende för sin egen kompetens.”

Slutligen fick Anne en idé och sökte till ett inredningsvaruhus. Under praktikperioden som började i maj fick Anne arbeta med organisering och försäljning omgiven av vackra varor. Arbetskamraterna och butikschefen var också trevliga. 

Enligt rehabiliteringsinstruktören spelar arbetspraktiken som pågår 50–70 dagar en stor roll i Taito-rehabiliteringen. Arbetspraktiken är nämligen en viktig upplevelse för vem som helst som vill tillbaka ut i arbetslivet.

”När man haft otur i arbetslivet, måste man börja bygga upp nytt förtroende för sin egen kompetens. Taito-rehabiliteringen är till för just detta”, säger Paula.

Den personliga handledaren träffar också kunden på praktikplatsen. Under besöken ser handledaren hur arbetet går, och kan tillsammans med kunden och dennes arbetsgivare bedöma arbetets lämplighet.

Enligt Takala breddar besöken ofta arbetsgivarens uppfattning om partiellt arbetsföra arbetstagares behov.

”Många arbetsgivare kommenterar slutligen att det var ett bra samtal. Att de inte tidigare har tänkt på saken på detta sätt ur arbetstagarens perspektiv.”

Anne sköter om sina krukväxter.
Rehabilitering har hjälpt Anne även tidigare i karriären. År 2007 deltog Anne i Kiipulas Ote-rehabilitering. Den vägen fick hon arbeta med lönesubvention hos FRK under flera år.

Från Taito-rehabilitering mot nya möjligheter

Nya fysiska hälsoproblem har hindrat Anne från att fortsätta på praktikplatsen där hon fick en arbetsplats. Trots bakslaget har Taito-rehabiliteringen varit en betydande fas i Annes karriär. Den hjälpte henne att tro på sin egen kompetens.

”När Annes situation hade klarnat började vi genast fundera tillsammans på en yrkesplan inför framtiden. I Taito-rehabiliteringen är det viktigt med nätverkande. När man kommer till oss ska man ha en färdig plan inför framtiden”, säger Paula.

”Om jag inte kan arbeta med mitt drömjobb just nu, söker jag till sysselsättningsfrämjande TEAK-rehabilitering och provar åter igen på en ny bransch”, berättar Anne.

Takala önskar att arbetsgivarna ska ha förståelse för partiellt arbetsföra personer. Många kan bidra till arbetsplatsen med en viktig insats, så länge arbetet är lämpligt dimensionerat. Takala har tilltro till att den personliga handledarens besök på arbetsplatsen och samtalen med arbetsgivaren för denna kunskap vidare.

Yrkesinriktad Taito-rehabilitering

Taito-rehabiliteringen är avsedd för situationer där en sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att komma in i arbetslivet eller att påbörja studier.

Taito-rehabiliteringen är riktad till personer i åldern 18–64, som behöver stöd för att

 • få arbete eller fortsätta arbeta
 • börja studera eller fortsätta studierna
 • komma vidare med sin yrkesplan.

I samband med rehabiliteringen får du

 • handledning och stöd för att styra siktet mot arbetslivet eller studier
 • råd om hur du kan påverka din egen funktions- och arbetsförmåga
 • mångsidig information om arbets-, studie- och rehabiliteringsmöjligheter
 • arbetspraktik
 • möjlighet till kamratstöd
 • kontakt till de stödnätverk som du behöver.

Taito-rehabiliteringen pågår i cirka 15 månader. Den inkluderar 6–16 individuella träffar, 17–20 dagar grupprehabilitering samt 50–70 dagar arbetspraktik.

Den personliga handledaren finns som stöd under hela rehabiliteringen och besöker arbetsplatsen.

När rehabiliteringen avslutas bedöms kundens situation tillsammans och man säkerställer att yrkesplanen framskrider enligt överenskommelse.

Taito-rehabiliteringen har fortgående ansökan.

Artikeln är granskad av FPA:s planerare Leena Penttinen
Text Marjaana Tunturi
Bilder, video och redigering Lauri Vesa

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.