Gå till innehåll

Kan du ha rätt till handikappbidrag? Läs på vilka grunder handikappbidrag kan beviljas.

Hälsa | 19.6.2023
Handikappbidrag kan beviljas personer som har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan vara fråga om till exempel långvarig psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller olika långvariga fysiska sjukdomar. Det väsentliga är hur mycket sjukdomen eller funktionsnedsättningen påverkar vardagen.
Lyssna på artikeln
Lapsi ja vanhempi istuvat sohvalla ja lapsi katselee ikkunasta ulos.

5 fakta om FPA:s handikappförmåner

 1. Det finns tre olika slag av handikappförmåner: handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare.
 2. Ett villkor för att du ska kunna få en handikappförmån är att du har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som har konstaterats på behörigt sätt av en läkare.
  • För att en person över 16 år ska kunna få handikappbidrag krävs det att personen har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som konstaterats av en läkare och att personens funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år. Dessutom förutsätts att sjukdomen eller funktionsnedsättningen medför olägenheter eller behov av hjälp eller handledning och tillsyn.
  • För att en pensionstagare ska kunna få vårdbidrag för pensionstagare krävs det att hens funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år och att hen behöver hjälp eller handledning och tillsyn i samband med dagliga aktiviteter.
 3. Varje människas situation är unik. Därför beviljas en handikappförmån alltid enligt prövning. Vid bedömningen av behovet av förmånen beaktas också personens ålder.
 4. En handikappförmån kan beviljas antingen för en viss tid eller tills vidare. Ett barn under 16 år beviljas oftast handikappbidrag för en viss tid. Även om många sjukdomar varar livet ut kan vårdbehovet förändras när barnet växer och utvecklas. Man kan ansöka om fortsatt utbetalning av ett bidrag som beviljats för en viss tid.
 5. Handikappförmånerna är indelade i tre olika nivåer.
  • Nivån på handikappbidraget för personer under 16 år bestäms utifrån behovet av vård, omvårdnad eller rehabilitering.
  • Nivån på handikappbidraget för personer över 16 år påverkas av hur stor olägenhet sjukdomen eller funktionsnedsättningen medför och hur mycket hjälp, handledning och tillsyn personen behöver.
  • Nivån på vårdbidraget för pensionstagare bestäms utifrån behovet av hjälp, handledning och tillsyn.

Särskilda kostnader som beror på funktionsnedsättningen eller sjukdomen kan höja bidragsnivån. Det lägsta bidraget är 78,72 euro per månad och det högsta är 465, 38 euro per månad.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.