Gå till innehåll

”Det skulle vara ganska tråkigt utan arbete”

Många saker ska falla på plats för att en person med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna arbeta. Mikko Haapanen har diagnosen FASD och för honom ger arbetet livet innehåll. För ett år sedan fick han fast anställning på Hesburger Flamingo i Vanda.
ARBETE & FÖRSÖRJNING | 21.9.2023
Lyssna på artikeln

Mikko Haapanen ville ha variation i sitt tidsbegränsade arbete och hoppades på att få fast anställning på Hesburger. Hans tidigare jobb på ett daghem upphörde alltid till sommaren. Mikkos önskan gick i uppfyllelse och nu har han arbetat på Hesburger i ett års tid. 

Arbetsplatsen ordnades via Hese-Help. Hese-Help är ett personalbolag, som hjälper personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra att få jobb på Hesburger. 

”Det finns behov av arbetstagare på ganska många Hesburger-restauranger”, säger Mikko. 

Mikko fick hjälp med att söka arbete och fylla i ansökningar av jobbcoachen Sanna Tomma-Huovinen vid Vanda och Kervo välfärdsområdes Jobbcoachning Virtaamo.  

Sanna följde med som stöd på Mikkos anställningsintervju, och när han fick platsen var hon även närvarande under arbetsintroduktionen. Tillsammans övade de även på att åka till och från jobbet.  

”Mikko är en kunnig arbetstagare, så han har inte behövt mitt stöd under någon längre tid. Sedan dess har Mikko skött sitt arbete självständigt. Efter introduktionen har jag gjort stödbesök, ofta i början och nu en gång per månad. Mikko klarar jobbet fint”, säger Sanna. 

Mikko diskar med restaurangens diskmaskin.
Mikko bor i Korso i Vanda och tar bussen till jobbet i Flamingo. Arbetet på restaurangen är fysiskt – städning och diskning.

Funktions­nedsättning inget hinder för anställning 

Sanna och Mikko har känt varandra sedan år 2004. Då arbetade Mikko på Vanda stads verksamhetscentral på Vallarevägen, där Sanna var handledare. Deras vägar skiljdes åt när Mikko började studera till hemskötare på yrkesinstitutet Specia i Järvenpää. När Sanna började arbeta på Jobbcoachningen i Vanda 2018 blev hon Mikkos jobbcoach. 

”Det kändes bra när det var en bekant person som mötte mig här”, konstaterar Mikko med ett leende. 

”Samarbetet med Mikko har fungerat väl. Vi har alltid hittat jobb som uppfyller Mikkos önskemål, och han har fått det stöd som han har behövt”, säger Sanna.  

Sanna tillägger att många saker ska falla på plats för att en person med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna arbeta. Därför stödjer jobbcoacherna vid behov även inom andra delområden i livet än enbart jobbfrågor. Jobbcoachen hjälper till exempel med ansökan om stöd från FPA och vid behov arbetsgivare med ansökan om lönesubvention. 

”På grund av Mikkos intellektuella funktionsnedsättning har han rätt till lönesubvention, som Hesburger även ansökte om. Det innebär i praktiken att 70 procent av Mikkos lön betalas av staten”, förklarar Sanna. 

”Om jag inte skulle ha en jobbcoach skulle jag inte heller ha något arbete. En egen jobbcoach är guld värd. Jag kan alltid ringa Sanna”, säger Mikko tacksamt. 

LÄS OCKSÅ
Kan du ha rätt till handikappbidrag? Läs på vilka grunder handikappbidrag kan beviljas.

I Finland finns cirka 30 000 personer i arbetsför ålder med intellektuell funktions­nedsättning.

Endast cirka två procent har avlönat arbete.

Enligt uppskattningar kunde cirka 3 000 personer sysselsättas såsom Mikko.

I Vanda sysselsätts personer med intellektuell funktions­nedsättning bättre än i resten av landet 

Mikko arbetar på Hesburger från måndag till onsdag. Arbetet motsvarar hans önskemål och han vet vad man förväntar sig av honom. Mikko ser självständigt till att lokalen är ren, han diskar i köket och hämtar saker från butiken eller Hesburger-restaurangen i det intilliggande köpcentret Jumbo. 

”När jag kommer till jobbet byter jag om till arbetskläder och dricker morgonkaffe. Sedan städar jag i restaurangen, startar diskmaskinen och tvättar golven. Jag ser till att borden är rena”, säger Mikko om en typisk arbetsdag. Han berättar att han även tagit hygienpass – och att han trivs bra på jobbet. 

”Arbetskamraterna och gemenskapen är bäst. Kunderna varierar, vilket är roligt.” 

Anställning av personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland är inte särskilt vanligt, endast cirka två procent är anställda i avlönat arbete. Situationen är bättre i Vanda, där cirka 12 procent av personer med intellektuell funktionsnedsättning är sysselsatta. 

”I Vanda har vi hållit på med jobbcoachning sedan 1990-talet, och sedan årsskiftet deltar även Kervo. Vi har nio jobbcoacher, som har cirka 25 kunder var”, berättar Sanna. 

Mikko och skiftchefen pratar vid disken.
Under lediga dagar sover Mikko lite längre och tar det lugnt. ”Jag tittar på inhemska filmer på tv, lyssnar på musik och cyklar.”

Kombination av sjukpension och avlönat arbete 

Tack vare sin fasta anställning fick Mikko i somras för första gången tillbringa semester med lön. Men han hade inte tålamod att helt låta bli att jobba under semestern heller. 

”Jag städade som frivillig på festivalerna Tuska och Tikkurila”, säger Mikko.

Han berättar att han lyssnar mycket på musik och att han särskilt njuter av tyngre musik. Samtidigt som han städade kunde han lyssna på banden, och som lön fick han festivalbiljetter. 

”Jag har många favoritband, men till exempel Turmion Kätilös livekonserter sviker aldrig”, kommenterar Mikko. 

Mikkos flickvän Jenna deltog också i frivilligarbetet på festivalerna. De har hållit ihop redan i sju år. Mikko strålar av lycka när han pratar om sin flickvän. 

Mikko klarar sig bra även ekonomiskt med den lön som han får från Hesburger och stöden från FPA.

Vid samma tidpunkt för ett år sedan när Mikko började arbeta på Hesburger inträffade även något annat märkvärdigt i hans liv: Mikko flyttade in i en egen bostad i Korso. Dittills hade han bott tillsammans med sin fostermamma. 

”Det var ganska trevligt att bli självständig, och jag har inte behövt känna mig ensam”, konstaterar Mikko. 

En gång i veckan träffar Mikko en boendehandledare, som hjälper honom med dagliga bestyr. Tillsammans går de till matbutiken och går igenom fakturorna. 

Mikko klarar sig bra även ekonomiskt med den lön som han får från Hesburger och stöden från FPA. Han får sjukpension och bostadsbidrag för pensionstagare. En person som får sjukpension kan tjäna cirka 922 euro i lön per månad utan att löneinkomsten påverkar pensionens fortsättning. Bostadsbidraget sjunker en aning på grund av avlönat arbete. 

”Vi räknade tillsammans att även om bostadsbidraget sjunker lite, så är det ändå mer lönsamt för honom att arbeta”, konstaterar Sanna.  

”Det skulle vara ganska tråkigt utan arbete”, sammanfattar Mikko. 

LÄS OCKSÅ
Handikappbidrag för personer över 16 år hjälper Jesse med dagliga bestyr – ”Livet känns bra”
LÄS OCKSÅ
Så här ansöker du om EU:s funktionshinderkort

Kombination av avlönat arbete och FPA:s stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  • Största delen av vuxna med intellektuell funktionsnedsättning får sjukpension från FPA.
  • En person som får sjukpension får tjäna 922,42 euro brutto, det vill säga före skatt, per månad (2023). Om lönen överstiger detta belopp under tre på varandra följande månader lämnas pensionen liggande, det vill säga den betalas inte ut. Invalidpensionen lämnas liggande i minst tre månader och högst två år.
  • En arbetsgivare som anställer en arbetslös arbetssökande kan få ekonomiskt stöd som lönesubvention, vilket är 50 procent av lönekostnaderna. För anställning av en partiellt arbetsför person kan arbetsgivaren få 70 procent stöd.
  • En person som får sjukpension kan dessutom få vårdbidrag för pensionstagare, om hen har svårt att ta hand om sig själv och klara av dagliga bestyr på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom. Rätten till stöd bedöms utgående från hur mycket hjälp eller handledning och övervakning hen behöver på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom.
  • Personer som inte får sjukpension har möjlighet att ansöka om handikappbidrag för personer över 16 år.
  • En person som får full sjukpension kan få bostadsbidrag för pensionstagare, som påverkas av boendeutgifter, inkomster, egendom och om personen är gift eller sambo.
  • Om personen inte har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare kan hen ansöka om allmänt bostadsbidrag.

Källor: FPA och Kehitysvammaliitto

Som sakkunnig FPA:s specialplanerare Tuula Sahiluoto

Text Jaana Kalliokoski Bilder, video och redigering Miika Kainu

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.