Gå till innehåll

”Handikappbidraget hjälper med vardagliga utgifter”

Jesse Valkonen saknar inte entusiasm. 21-åringen studerar redan till sin tredje examen. Fritiden uppfylls av basket, vänner och onlinespel. Funktionsnedsättningarna är inget hinder för livet, och handikappbidraget hjälper till med utgifterna, som vardagens utmaningar för med sig.
Hälsa | 14.2.2023
Lyssna på artikeln

Jesse Valkonen är en 21-årig ung man, som säger att livet är gott. Han har just flyttat till sitt eget första hem.

”Riktigt bra timing. Redan tidigare kände jag också att jag kunde bo på egen hand.”

Jesse började söka bostad förra sommaren.

”Mamma tipsade om en lämplig bostad i en bostadsannons. Jag ansökte om den och det nappade genast.”

Jesse bor i Alberga i Esbo i en etta i ett nybyggt hus med 16 våningar.

”Och mitt hem är naturligtvis på översta våningen. Utsikten är rätt tjusig”, säger Jesse med ett leende.

Mamma fick hjälpa till att inreda det nya hemmet. I övrigt lägger föräldrarna sig inte i mycket.

”Morföräldrarna skulle vilja komma och hjälpa varje vecka. Men det går jag inte alltid med på för att inte nöta på golvet”, skämtar Jesse.

Medan Jesse bodde hemma vad det mamma som städade och lagade maten. I sitt eget hem tar Jesse hand om hushållsarbetet själv – även matlagningen.

”Under veckosluten lagar jag mest större mängder makaronilåda och liknande rätter, så att jag inte behöver laga mat på vardagskvällarna när jag kommer hem från skolan.”

Jesse öppnar dörren till bostaden.
Jesse Valkonen flyttade hemifrån som 21-åring.

Avslutade och pågående yrkes­studier

Jesse har en medfödd synskada, som gör det svårt att läsa liten text och att se i mörker. Skadan har emellertid inte stört studierna.

”Jag har just börjat studera till grundexamen för fastighetsskötare på yrkesskolan Omnia. Skolarbetet har bestått av grupparbeten, så ännu har det åtminstone inte varit några problem. Jag klarar av att göra detaljerat arbete, till exempel att spänna åt skruvar, så nog ska jag väl kunna arbeta som fastighetsskötare.”

Jesse har tidigare även studerat till merkonom och därefter till datanom.

”Jag trodde att man behövde arbetskraft till IT-branschen. Något arbete hittade jag emellertid inte, utan sökte till yrkeshögskolan för att studera databehandling. Tyvärr kom jag inte in.”

Jesse är intresserad av att koda.

”Jag har gjort webbsidor. Men ingen har ännu publicerats.”

Jesse sitter på sängen och tittar in i kameran.
Jesses dagar fylls av studier och fritidsintressen. Hemma blir det bara tid över till hushållsarbete, städning och matlagning.

Spelens spänning

Jesse lever en ung mans fartfyllda liv. På sin fritid spelar han basket i NMKY, och det är träningar flera gånger i veckan.

”Nu ligger träningarna på is, eftersom jag halkade på gatan. Skolhälsovårdaren sa att stukningen måste få vila i flera veckor. Det blir ingen basket på ett tag nu.”

”Varje tisdag träffar jag kompisar på NMKY:s spelkvällar i Kajsaniemi. Både pojkar och flickor deltar. Först lagar vi alltid lite mat. NMKY bjuder på ingredienserna. Sedan står allmän samvaro på programmet. Vi spelar mycket brädspel.”

Kompisarna brukar säga att Jesse är en aktiv typ.

”Ibland kanske lite väl aktiv”, säger Jesse med ett skratt.

Nu planerar Jesse att ordna spelverksamhet åt sina kompisar på nätet.

”Det innebär att vi kommer överens om ett visst onlinespel, som vi loggar in på och spelar. Spelen kan variera enligt vad vi är intresserade av.”

Jesse har fått handikappbidrag ända sedan skolåldern.

Sedan han fyllde 16 år får han alltid handikappbidrag för två år åt gången.

Handikappbidraget hjälper – som 16-åring ansöks bidraget på nytt

Utöver synskadan har Jesse en CP-skada, som han fick när han föddes. Den påverkar hans gång, så att han går med benen böjda. Jesse har fått handikappbidrag ända sedan skolåldern, eftersom han behövde hjälp med att lägga på sig sina hjälpmedel. Jesse använder bland annat fotstöd. Taxiskjutsen till skolan orsakade också kostnader. Jesses mamma Anu Valkonen, som under Jesses barndomsår var hans närståendevårdare, har på känn att han kunde ha fått bidraget ännu tidigare. Familjen förstod bara inte att ansöka om bidraget, innan en bekant fysioterapeut berättade om det.

När Jesse fyllde 16 upphörde hans handikappbidrag plötsligt. Mamma Anu undrade vad som hade hänt. Ett samtal till FPA säkerställde att handikappbidrag för personer över 16 år ska ansökas separat.

”Vi var då en familj med tre barn och en stressig vardag. Eftersom det inte nämndes någonstans förstod vi inte att skicka ansökan i tid.”

LÄS OCKSÅ

Nu får Jesse alltid handikappbidrag för personer över 16 år för två år åt gången. Med hjälp av handikappbidraget har han skaffat till exempel en laptop som han använder i skolan och betalat skolresorna. Mamma är av den åsikten att Jesse skulle behöva mer stöd när han bor för sig själv och är tacksam för att morföräldrarna hjälper hennes son. Om man frågar Jesse, säger han att han absolut klarar sig utan hjälp, för hans tvillingbror Jami klarar sig också.

Specialplanerare Tuula Sahiluoto vid FPA säger att det inte är lätt för alla att berätta att de behöver hjälp. Orsakerna kan vara många och de är inte nödvändigtvis ens kopplade till sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Till exempel kan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar orsaka olika slags utmaningar.

LÄS OCKSÅ
Långvarig psykisk ohälsa? Du kan ha rätt till handikappbidrag

”När man ansöker om handikappbidrag lönar det sig emellertid att noggrant fundera i vilka situationer funktionsförmågan är nedsatt och behöver hjälp. Även vardagliga utmaningar eller saker som försvårar studierna och kan kännas små är bra att ta upp i ansökan, på så sätt får handläggarna en riktig bild av situationen”, säger Tuula och påminner att man kan få handikappbidrag med grundbelopp även utan hjälpbehov.

Handikappbidraget utesluter inte andra bidrag. Jesse får dessutom till exempel studiestöd och bostadsbidrag. För att förbereda sig för studierna har han fått arbetslivsinriktad rehabilitering samt rehabiliteringspenning för unga.

”Sedan handikappbidraget beviljades till Jesse, har det på något sätt varit enklare att ansöka om de övriga bidragen”, säger Anu.

Personer som fyller 16 år får information om fortsatt handikappbidrag per brev

Inom den närmaste framtiden kommer personer som får handikappbidrag för personer under 16 år och deras vårdnadshavare att automatiskt få ett brev innan den unga fyller 16 år.

 • I brevet finns råd för hur man kan planera förmåner och tjänster i god tid innan personen fyller 16. Då blir det ingen störning i förmånerna när handikappbidraget för personer under 16 år upphör.
 • Det automatiska meddelandet till alla förverkligas enligt planerna under sommaren 2023 när systemet är klart.

Personer som fyllt 16 år kan även få andra bidrag utöver handikappbidrag

När en ung person som fått handikappbidrag fyller 16 år, kan hen ansöka om handikappbidrag för vuxna samt även andra bidrag i enlighet med sin situation.

 • Handikappbidrag för personer över 16 år, dvs. handikappbidrag för vuxna är möjligt om din funktionsförmåga är nedsatt och du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som orsakar dig olägenhet eller du behöver hjälp eller handledning på grund av den. Observera att handikappbidrag för personer över 16 år beviljas på olika grunder än handikappbidrag för personer under 16 år.
 • Rehabiliteringspenning för unga betalas för rehabilitering mot studier eller som på något annat sätt riktar sig mot arbetslivet. Rehabiliteringspenning för unga är för dig som är 16–19 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som försämrat din arbets- eller studieförmåga eller dina möjligheter att välja yrke eller arbete. Rehabiliteringspenningen hjälper också till med kostnader som är kopplade till studierna.
 • Unga har flera rehabiliteringsalternativ, som kan stödja studierna och tillträdet till arbetslivet eller att leva med en sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • När du fyller 16 år kan du även ansöka om till exempel rehabiliteringsstöd eller invalidpension och vårdbidrag för pensionstagare.

Bidrag ansöks på webben eller med en pappersblankett

När du fyller 15 år kan du själv ansöka om bidrag från FPA. Din vårdnadshavare kan också ansöka om bidrag, men tillsvidare kan man inte uträtta ärenden för någon annan på webben.

 • Vårdnadshavaren kan ansöka om en förmån för någon annan med en pappersansökan.
 • Rådgivning och hjälp för att fylla i ansökan får du från kundtjänsten genom att ringa telefontjänsten eller boka telefontid på FPA:s webbplats. I vissa situationer kan ansökan även tas emot muntligen i kundtjänsten.
 • Om dina fortsatta planer är oklara när du fyller 16, kan du ta hjälp av till exempel din egen läkare eller skötare i social- och hälsovården. Om du har frågor om FPA:s förmåner kan du även boka tid hos FPA på adressen https://www.kela.fi/boka-tid eller ringa numret 020 692 205.

Text Arja Krank Bilder och video Samuli Skantsi

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.