Gå till innehåll

Långvarig psykisk ohälsa? Du kan ha rätt till handikappbidrag

Hälsa | 21.3.2018
Visste du, att du kan få handikappbidrag till exempel om du har haft ångest en längre tid och det inverkar på din vardag? Trots namnet beviljas bidraget alltså inte bara till människor med handikapp.
Lyssna på artikeln
""

5 tips om handikappbidrag

När livet spårar ur, kan också lite stöd ha stor betydelse och hjälpa vidare. Ibland får man stöd av en annan människa, ibland behövs pengar.

  1. Du kan få handikappbidrag för personer över 16 år till exempel om du har haft psykisk ohälsa en längre tid. Du har exempelvis gått i terapi i över ett år.
  2. Du kan också få stöd om du har lämnat studierna på hälft på grund av hälsoskäl, sjukdomen försvårar ditt yrkesval eller du deltar i rehabiliterande arbetsverksamhet. Kolla med hjälp av några frågor om det lönar sig att ansöka om bidrag.
  3. Syftet med handikappbidrag är att stöda din arbets- och funktionsförmåga samt rehabilitering. Du kan till exempel använda det för att bekosta terapi eller resor till en kamratgrupp. Användningen kontrolleras ändå inte, och du kan skaffa vad du själv anser att du behöver. Det är också skattefritt.
  4. Grundbidraget är 102,85 euro/mån. Du kan få det om din funktionsförmåga har varit nedsatt längre än ett år och om funktionsnedsättningen eller sjukdomen medför en betydande olägenhet.
  5. Eftersom behovet av stöd alltid bedöms individuellt, lönar det sig att fylla i ansökan så noggrant som möjligt. Du kan med egna ord berätta vilka konkreta följder din psykiska ohälsa eller sjukdom har i din vardag. Kom även ihåg läkarintyget!
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.