Gå till innehåll

handikappade

Kan du ha rätt till handikappbidrag? Läs på vilka grunder handikappbidrag kan beviljas.
Handikappbidrag kan beviljas personer som har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan vara fråga om till exempel långvarig psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller olika långvariga fysiska sjukdomar. Det väsentliga är hur mycket sjukdomen eller funktionsnedsättningen påverkar vardagen.
Hälsa | 19.6.2023

Nyaste artiklar om handikappade

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.