Gå till innehåll

Tolkning på teckenspråk även via videoförbindelse

Hälsa | 30.11.2017
FPA:s distanstolkningstjänst på teckenspråk är i en del fall ett smidigare sätt att sköta jobbsaker jämfört med tolkning på plats, säger Juha Vahtera som arbetar på Dövas Förbund.
Lyssna på artikeln
""
Juha använder distanstolkningstjänsten för arbetsuppgifter som han enkelt kan sköta med sin bärbara dator eller telefon.

När Juha Vahtera behöver tolkningstjänst på teckenspråk kan han även sköta ärenden på distans. Juha, som arbetar som ungdomssekreterare på Dövas Förbund berättar att han använder FPA:s distanstolkningstjänst smidigt oftast då han har arbetsuppgifter som han kan sköta med sin bärbara dator eller sin telefon.

”Distanstolkningen är en rätt ny tjänst som FPA erbjuder och den erbjuds under tjänstetid, från åtta till fyra. Den gör en del arbetsuppgifter smidigare, och underlättar till exempel biljettbokningar eller platsreservationer. Oavsett om jag har min bärbara dator med mig på kontoret eller en jobbresa kan jag sköta många saker med hjälp av distanstjänsten”, säger Juha.

”När telefonförbindelsen öppnas berättar jag för tolken vad jag vill säga, och tolken förmedlar mitt ärende till samtalets hörande part.”

När Juha behöver distanstolkning kontaktar han FPA:s distanstolkningstjänst på webben. På dataskärmen uppenbarar sig en videoruta där tolken är redo.

”Jag berättar för tolken att jag önskar ringa ett samtal till stället X, och tolken ringer upp för min del. När telefonförbindelsen öppnas berättar jag för tolken vad jag vill säga, och tolken förmedlar mitt ärende till samtalets hörande part.”

Vid distanstolkningstjänsten öppnar kunden en videoförbindelse med teckenspråkstolken.

”Distanstolkningen är lämplig för kortvariga situationer”

Det bästa med distanstolkningen är snabbheten, enligt Juha. Det tar mer tid att använda en tolk på plats, och det går enklare och snabbare att använda distanstolkningen.

”Jag tycker att distanstolkningen passar bra för sådana kortvariga situationer som inte kräver att jag befinner mig på ort och ställe. Det skulle inte gå att delta i möten, seminarier eller utbildningar med hjälp av distanstolkning. I sådana situationer använder jag mig av en tolk på plats, som finns där och tolkar under den tid evenemanget tar.”

”De dövas vardag vore mer begränsad utan tolkningstjänster på teckenspråk.”

Juha anser att FPA:s distanstolkningstjänst är ett välkommet tillägg till de dövas socialförmåner.

”De dövas vardag vore mer begränsad utan tolkningstjänster på teckenspråk, så det är bra att FPA nu tagit med distanstolkningen som en tjänst. I Sverige och många andra länder har man använt distanstolkning redan länge, och jag kände till tjänsten från förr. Jag har uppmanat många döva att pröva på tjänsten.”

Teckenspråkstolkning kräver smidigt samarbete

Det krävs samförstånd och ömsesidig kemi för att kommunikationen mellan kunden och tolken ska lyckas. När det är frågan om mer utmanande tolkningssituationer vill Juha alltid ha en bekant tolk som han vet att han smidigt kan samarbeta med och vars kunnande han helt litar på.

”Om jag till exempel deltar i barnens sportevenemang och vill tala med en hörande tränare måste tolken behärska sportterminologin på teckenspråk. Eller om jag ringer ett samtal på engelska måste tolken kunna översätta samtalet utan misstag.”

Användningen av distanstolkning begränsas av till exempel det att en del av Juhas vänner inte kan ta kontakt med honom via tjänsten.

”Att tjänsten endast erbjuds under tjänstetid är också en orsak till varför jag inte kan använda den hemma. Om mitt barn insjuknar på natten och jag skulle vilja använda FPA:s distanstolkning för att ringa till jouren så lyckas det förstås inte.”

En bra tolkning kräver mer än bara teckenspråk. Juha betonar samförståndet mellan kunden och tolken.

Vid behov förlitar sig Juha på användningen av privat distanstolkning som kostar. Han anser att FPA:s distanstolkningstjänst skulle funka bättre genom samarbete med kommersiella tjänster som kan användas även utanför tjänstetid.

”Jag tycker att kommersiella distanstolkningsapplikationer har alla resurser och lösningar på de problem jag nämnde. Och det skulle spara pengar: tolken behöver inte åka två timmar endast för en femminuters tolkning en söndag kväll. Det uppstår alltså inga reseersättningar.”

Juha önskar att FPA vidareutvecklar sin distanstolkningstjänst – och lyssnar till kundernas önskemål.

”Jag tycker att det är fel att beslutsfattarna och tjänstemännen fattar beslut som gäller oss döva utan att känna till våra behov. Det borde även finnas döva bland beslutsfattarna – sådana som också själva använder tolkningstjänsterna.”

FPA:s distanstolkningstjänst

 • FPA:s tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning kan ordnas som tolkning på plats, men även som distanstolkning på finskt teckenspråk via videoförbindelse.
 • Distanstolkningstjänsten erbjuds vardagar klockan 8–16.
 • Distanstolkningen erbjuds om personen har rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.
 • FPA:s distanstolkning är avsedd för korta tolkningar, såsom telefontolkningar. Med hjälp av distanstolkningen kan personen till exempel boka tid och sköta ärenden hos myndigheter per telefon.
 • Distanstolkning erbjuds även för situationer där den hörande parten befinner sig i samma rum som kunden.
 • Distanstolkningen passar inte för till exempel möten på jobbet eller för klubbsituationer. Dessa är långvariga eller krävande situationer som kräver en tolk på plats.
 • Utöver distanstolkningen kan man med hjälp av FPA:s distanstolkningstjänst även sköta alla FPA-frågor, såsom ärenden som gäller ansökningar eller rehabilitering. Distanstolkningen fungerar då som tolk mellan kunden och FPA:s andra sakkunniga.
 • Distanstolkningstjänsten kan användas med en smarttelefon, surfplatta eller en dator med webbläsaren Google Chrome eller Internet Exporer. För närvarande kan distanstjänsten inte användas med enheter som har operativsystemet iOS. Om kunden inte äger en lämplig enhet kan en distanstolkningsenhet lånas från FPA.

Expert är planerare Hanna Hyytiäinen-Sederholm vid FPA:s juridiska enhet, handikappförmånsgruppen.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.