Gå till innehåll

Är din arbetsförmåga långvarigt nedsatt?

Hälsa | 20.10.2022
Sjukdagpenning ersätter inkomstbortfallet vid arbetsoförmåga. Du kan få sjukdagpenning från FPA för högst 300 vardagar, eller i ungefär ett år. Om din arbetsoförmåga varar längre tid än så kan du ansöka om rehabiliteringsstöd för viss tid eller sjukpension.
Lyssna på artikeln
""

Sjukpensionen kan vara tidsbegränsad eller gälla tills vidare. Tidsbegränsad sjukpension kallas rehabiliteringsstöd. Under den tiden kan du få vård och rehabilitering. Om din arbetsförmåga inte återställs kan du ansöka om fortlöpande sjukpension från FPA eller invalidpension från arbetspensionssystemet. 

Invalidpensionen betalas i allmänhet i form av arbetspension från din egen arbetspensionsanstalt. Om din arbetspension blir liten kan FPA dessutom betala ut folkpension. Du kan ansöka om både arbetspension och folkpension med samma elektroniska ansökan och läkarutlåtande.  

5 viktiga saker när du ansöker om rehabiliteringsstöd eller sjukpension   

 1. För ansökan behöver du ett läkarutlåtande B som innefattar din vård- och rehabiliteringsplan samt andra eventuella utredningar om din situation. 
 2. Du kan fylla i ansökan och skicka alla bilagor via MittFPA. Ansök samtidigt också om eventuell arbetspension. 
  • Om du inte får tillräckligt med arbetspension betalar FPA rehabiliteringsstöd eller sjukpension. Du kan ta reda på arbetspensionens belopp hos din egen arbetspensionsanstalt. Också andra pensionsinkomster inverkar på beloppet
  • Ansök om rehabiliteringsstöd eller sjukpension/invalidpension 
   • hos din egen arbetspensionsanstalt om arbetspensionens belopp överskrider FPA:s inkomstgräns 
   • hos FPA och arbetspensionsanstalten om arbetspensionens belopp inte överskrider FPA:s inkomstgräns 
   • hos FPA om du inte tjänat in någon arbetspension. 
 3. Gör din ansökan i tid för FPA kan betala ut retroaktivt stöd för högst 6 månader. Handläggningen av ansökan kan ta några månader, eftersom
  • din arbetsförmåga och ditt rehabiliteringsbehov bedöms
  • FPA i vissa fall behöver en tilläggsutredning om till exempel ditt hälsotillstånd 
  • FPA kan behöva tilläggsuppgifter innan beslutet fattas om du har vistats utomlands. Den tid som du bott utomlands kan minska din folkpension och du kan också ha rätt till pension från landet i fråga.
  • Du kan kontrollera hur lång handläggningstiden är på fpa.fi
 4. Du får beslutet till MittFPA och som brev hem. 
 5. Om din sjukdagpenning upphör och du ännu väntar på beslut om rehabiliteringsstöd eller sjukpension lönar det sig att anmäla sig som arbetssökande hos TE-tjänsterna. Läs mer om hur du ansöker om arbetslöshetsförmån.  
""
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.