Gå till innehåll

Bor ditt barn hos dig varannan vecka?

HEM & FAMILJ | 9.10.2019
Barnet kan ha två Kela-kort, om han bor växelvis hos båda föräldrarna. Vi samlade tips om barnets FPA-ärenden för föräldrar som separerat.
Lyssna på artikeln
Kuvituskuva. Kaksi poikaa istuu riippukeinussa ja nauraa.

6+3 tips om barnets FPA-ärenden för separerade föräldrar

 1. Barnet kan ha två FPA-kort. Barnet som byter bostad på varannan vecka kan ha två FPA-kort av en motiverad anledning. På detta sätt kan du hitta ett kort i båda hemmen, till exempel för att besöka läkarkontor eller apotek.
 2. Barnets föräldrar kan få  föräldradagpenningar. Till dessa hör bland annat graviditetspenning, särskild graviditetspenning och föräldrapenning. Vanligen sköter mamman barnet under de första månaderna och får då moderskapspenning. En pappa som också sköter barnet kan få föräldrapenning om han inte jobbar samtidigt. 
  • Även en pappa som bor på annat håll kan få föräldrapenning.
 1. FPA kan betala hemvårdsstöd efter föräldraledigheten om barnet inte har en kommunal dagisplats. Också en distansförälder kan ansöka om hemvårdsstöd om hon eller han sköter barnet i första hand och föräldrarna har kommit överens om det tillsammans. Likaså kan distansföräldern ansöka om flexibel eller partiell vårdpenning.
  • FPA kan inte samtidigt betala hemvårdsstöd och föräldradagpenning för samma barn. Om till exempel en distanspappa har beviljats föräldrapenningperioden kan mamman inte samtidigt få hemvårdsstöd.
  • Inte heller hemvårdsstöd och flexibel vårdpenning kan betalas samtidigt till samma förälder för samma barn.
 2. Barnbidrag för ett barn kan inte delas itu. Om föräldrarna inte bor ihop kan föräldrarna komma överens om till vilken förälder FPA betalar ut bidraget – det kan även betalas ut till distansföräldern.
  • Om familjen till exempel har två barn, varav den ena bor officiellt hos mamma och den andra officiellt hos pappa, kan föräldrarna komma överens om vem som ansöker: någondera kan ansöka för båda barnen eller var och en skilt för sig. I det senare fallet kan man inte få syskonförhöjning.
 1. Man kan också få ensamförsörjartillägg till barnbidraget. Man får tillägget separat för varje barn och man kan ansöka om den om man bor ensam med barnen, alltså utan en partner. Det har ingen skillnad om partnern är biologisk förälder till barnet eller inte. Tillägget beviljas även om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet.
 2. Barnet har rätt att få underhållsbidrag av den förälder som inte bor med barnet. Om den underhållsskyldiga inte kan betala underhållsbidrag eller bidraget är lägre än det fulla beloppet (186,97 euro per månad år 2023), kan FPA betala underhållsstöd för att trygga barnets utkomst.

+ Bostadsbidragets belopp påverkas bland annat av hur många vuxna och barn som hör till hushållet. Allmänt bostadsbidrag beviljas per hushåll. Barnets hemadress avgör till vilket hushåll hon eller han hör.

+ Även utkomststödet påverkas av familjens sammansättning. Om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna, delas barnets grunddel itu mellan föräldrarna. En förälder som får utkomststöd och bor i ett separat hushåll än barnet kan å sin sida ansöka om stöd för utgifter för umgänge med barn.

+ Man kan även få barnförhöjning till arbetslöshetsunderstöd och pensioner om man är vårdnadshavare för och bor i samma hushåll med sitt minderåriga barn. Man kan även få försörjarförhöjning om man får studiestöd och är vårdnadshavare för ett minderårigt barn.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.